Kenevo

Chůze s protézou na začátku představuje postupné vytváření důvěry v ní. To platí dokonce i v případě, kdy pro větší stabilitu a bezpečí používáte další pomůcky jako např. francouzské berle. Až když začnete protéze plně důvěřovat, budete flexibilnější a méně závistí na cizí pomoci.

Proto je Kenevo zaměřeno právě na bezpečnost. Je prvním kolenním kloubem na světě s takto pokročilou technologií, který je určen speciálně pro starší lidi nebo uživatele s nižší aktivitou. Jeho specifické funkce vás kromě bezpečné chůze podpoří například i při sedání na židli nebo vstávání. Režimy aktivity vám navíc umožňují přizpůsobit se vašim aktuálním potřebám. Kenevo „roste“ spolu s vašimi schopnostmi, když se například zvyšuje vaše mobilita v průběhu rehabilitace. Pokud je to potřeba, stejně dobře se přizpůsobí i období, kdy se můžete pohybovat méně. Pohodlnější je i nasazování protézy nebo nabíjení přes případný kosmetický kryt. S aplikací Cockpit můžete kloub konfigurovat pomocí chytrého telefonu.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem, určeným výhradně k exoprotetickému vybavení dolních končetin. Přečtěte si pečlivě návod k použití.
 

Bluetooth®

Integrovaný Bluetooth® umožňuje jednoduchou komunikaci s kolenním kloubem. LED indikuje existující připojení.

Akumulátor a snímač úhlu kolene

Akumulátor dodává energii potřebnou k řízení kloubu. Snímač úhlu kolene poskytuje důležité informace pro přesné stanovení sil působících na protézu.

Inertial Motion Unit (IMU) a elektronika

Gyroskop a snímače zrychlení umožňují stanovit polohu a zrychlení Kenevo v reálném čase a prostoru. Mikroprocesor přijímá signály a v reálném čase řídí pohyb kloubu. To je důležitým předpokladem pro vysokou bezpečnost a přizpůsobení schopnostem uživatele.

Hydraulická jednotka

Hydraulická jednotka je řízena mikroprocesorem. Vytváří pohybové odpory a umožňuje tak přizpůsobení individuálním potřebám uživatele.

Karbonový rám

Aby rám odolal nejrůznějším každodenním namáháním, je vyroben z karbonu, mimořádně stabilního, ušlechtilého a lehkého materiálu.

Induktivní nabíjecí jednotka

Indukční nabíječka je magneticky přichycená k zadní straně kolenního kloubu a umožňuje tak jednoduché nabíjení.

Trubkový adaptér AXON

Snímače v trubkovém adaptéru měří moment hlezenního kloubu a vertikální sílu, která působí na kloub. Údaje snímače přispívají k umožnění přirozeného průběhu pohybu. Tato technologie je užitečná již při prvních krocích po amputaci dolní končetiny.

3C60 - Dolní končetiny

Kenevo

Nový bezpečnostní standard

Chůze s protézou na začátku představuje postupné vytváření důvěry v ní. To platí dokonce i v případě, kdy pro větší stabilitu a bezpečí používáte další pomůcky jako např. francouzské berle. Až když začnete protéze plně důvěřovat, budete flexibilnější a méně závistí na cizí pomoci.

Proto je Kenevo zaměřeno právě na bezpečnost. Je prvním kolenním kloubem na světě s takto pokročilou technologií, který je určen speciálně pro starší lidi nebo uživatele s nižší aktivitou. Jeho specifické funkce vás kromě bezpečné chůze podpoří například i při sedání na židli nebo vstávání. Režimy aktivity vám navíc umožňují přizpůsobit se vašim aktuálním potřebám. Kenevo „roste“ spolu s vašimi schopnostmi, když se například zvyšuje vaše mobilita v průběhu rehabilitace. Pokud je to potřeba, stejně dobře se přizpůsobí i období, kdy se můžete pohybovat méně. Pohodlnější je i nasazování protézy nebo nabíjení přes případný kosmetický kryt. S aplikací Cockpit můžete kloub konfigurovat pomocí chytrého telefonu.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem, určeným výhradně k exoprotetickému vybavení dolních končetin. Přečtěte si pečlivě návod k použití.
 

Druh produktuMikroprocesor
Stupeň aktivity1, 2
Max. tělesná hmotnost125 kg

Kenevo

Chůze s protézou na začátku představuje postupné vytváření důvěry v ní. To platí dokonce i v případě, kdy pro větší stabilitu a bezpečí používáte další pomůcky jako např. francouzské berle. Až když začnete protéze plně důvěřovat, budete flexibilnější a méně závistí na cizí pomoci.

Proto je Kenevo zaměřeno právě na bezpečnost. Je prvním kolenním kloubem na světě s takto pokročilou technologií, který je určen speciálně pro starší lidi nebo uživatele s nižší aktivitou. Jeho specifické funkce vás kromě bezpečné chůze podpoří například i při sedání na židli nebo vstávání. Režimy aktivity vám navíc umožňují přizpůsobit se vašim aktuálním potřebám. Kenevo „roste“ spolu s vašimi schopnostmi, když se například zvyšuje vaše mobilita v průběhu rehabilitace. Pokud je to potřeba, stejně dobře se přizpůsobí i období, kdy se můžete pohybovat méně. Pohodlnější je i nasazování protézy nebo nabíjení přes případný kosmetický kryt. S aplikací Cockpit můžete kloub konfigurovat pomocí chytrého telefonu.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem, určeným výhradně k exoprotetickému vybavení dolních končetin. Přečtěte si pečlivě návod k použití.
 

Bluetooth®

Integrovaný Bluetooth® umožňuje jednoduchou komunikaci s kolenním kloubem. LED indikuje existující připojení.

Akumulátor a snímač úhlu kolene

Akumulátor dodává energii potřebnou k řízení kloubu. Snímač úhlu kolene poskytuje důležité informace pro přesné stanovení sil působících na protézu.

Inertial Motion Unit (IMU) a elektronika

Gyroskop a snímače zrychlení umožňují stanovit polohu a zrychlení Kenevo v reálném čase a prostoru. Mikroprocesor přijímá signály a v reálném čase řídí pohyb kloubu. To je důležitým předpokladem pro vysokou bezpečnost a přizpůsobení schopnostem uživatele.

Hydraulická jednotka

Hydraulická jednotka je řízena mikroprocesorem. Vytváří pohybové odpory a umožňuje tak přizpůsobení individuálním potřebám uživatele.

Karbonový rám

Aby rám odolal nejrůznějším každodenním namáháním, je vyroben z karbonu, mimořádně stabilního, ušlechtilého a lehkého materiálu.

Induktivní nabíjecí jednotka

Indukční nabíječka je magneticky přichycená k zadní straně kolenního kloubu a umožňuje tak jednoduché nabíjení.

Trubkový adaptér AXON

Snímače v trubkovém adaptéru měří moment hlezenního kloubu a vertikální sílu, která působí na kloub. Údaje snímače přispívají k umožnění přirozeného průběhu pohybu. Tato technologie je užitečná již při prvních krocích po amputaci dolní končetiny.

Všechny výhody přehledně

Kenevo – bezpečné a podporující

Podporované sedání
Podporované sedání

Kenevo automaticky rozpozná, když si sedáte a podpoří vás při tom. I když je průběh vašeho pohybu pomalý, zachováte si nad ním kontrolu, protože kloub se ohýbá adekvátně pomalu. Díky této funkci je protéza Kenevo velmi stabilní. Ruce můžete během usedání použít k opření se o židli nebo pomůcku chůze.

Podporované vstávání
Podporované vstávání

Během vstávání je možné Kenevo zatížit. I když si musíte udělat přestávku, není to žádný problém – protéza dolní končetiny okamžitě reaguje a umožní zastavit pohyb při pokrčeném koleni. Funkce pro rovnováhu a stabilitu.

Funkce stoje
Funkce stoje

Bez ohledu na zvolený režim aktivity nabízí Kenevo ve stoji maximální bezpečnost. V režimu aktivity A a B je bezpečnost zajištěna zablokováním stojné fáze. Stojná fáze označuje momenty, při nichž stojíte protézou na zemi. V dynamičtějším režimu aktivity C je díky intuitivní funkci stoje možný stabilní stoj i při ohnutém koleni.

Ochrana proti zakopnutí Plus
Větší míra bezpečnosti

Švihová fáze označuje tu část chůze, při níž protéza vykonává švih a druhá noha se odvaluje na podložce. Díky spolehlivému uvolnění do švihové fáze vám Kenevo nabízí dostatečnou světlou výšku při malých krocích a pomalé chůzi, dokonce i při použití pomůcek pro podporu chůze. S ochranou proti zakopnutí Plus protéza rozezná, když zakopnete a hrozí vám pád nebo přerušení pohybu. Kolenní kloub bezprostředně poté přepne na vyšší odpor flexe. To vše přispívá k vyšší bezpečnosti.

Intuitivní funkce cykloergometru
Funkce ergometru a apka Cockpit

S apkou Cockpit můžete provádět některá nastavení na kloubu smartphonem. Například aktivovat intuitivní funkci cykloergometru. S funkcí ergometru můžete zcela intuitivně trénovat na stacionárním kole.Jakmile se posadíte a vykonáte šlapací pohyb, přepne se Kenevo po několika otáčkách automaticky do netlumeného stavu. Kloub se automaticky přepne zpět do „normálního“ režimu aktivity, jakmile z rotopedu sesednete. 

Michael a jeho fyzioterapeut na svahu
Podporovaná chůze ze svahu

Nová funkce Kenevo nabízí intuitivní podporu při chůzi ze svahu. To umožňuje větší míru stability a podporuje vaši mobilitu, ať už v interiérech nebo venku. 

Funkce invalidního vozíku
Funkce invalidního vozíku

Díky dodatečné světlé výšce usnadňuje Kenevo také sezení v invalidním vozíku. Jediným pohybem lze kolenní kloub zablokovat mezi mírně pokrčenou polohou a téměř nataženou nohou. To brání tomu, aby protéza dolní končetiny uvízla na podlaze.

Nabíjení s pěnovým krytem
Další přednosti v každodenních situacích

Kenevo lze nyní pohodlně nabíjet, aniž by bylo nutné snímat kosmetický kryt. Nová funkce kromě toho usnadňuje nasazení protézy díky plné flexi kolenního kloubu. To vám usnadní každodenní život a budete mít více času na důležité věci. 

Zkušenosti uživatelů

Můj spolehlivý společník

Bob a jeho Kenevo

Bobovou největší vášní jsou auta. Flexibilní a nezávislé uspořádání každodenního programu je pro něj velice důležité. Kenevo přitom nabízí Bobovi spolehnutí a bezpečnost při každém kroku.

Detlef a jeho Kenevo

Detlef se nejlépe cítí doma, ale svoji oblíbenou procházku nikdy nevynechá. Hrozně rád se dívá na svého vnuka, jak hraje fotbal. Po amputaci se ve svém věku už cítil velmi nejistě, ale s Kenevem pak zjistil, že může kloubu důvěřovat. Je spolehlivý a poskytuje mu bezpečí každý den a při každém kroku.

Michael a jeho Kenevo

Michael optimálně využil svoji rehabilitaci s Kenevo: největší výzvou pro něj zpočátku bylo důvěřovat svému kloubu. Společně s fyzioterapeutem krok za krokem zvládl schody a nerovné podklady. Michael dnes nosí Genium X3. Pracuje v jednom výrobním závodě jako logistik a rád sportuje společně s manželkou a přáteli.

Markus, rehabilitační fyzioterapeut

„Kenevo je ideální pro rehabilitaci, protože mohu nechat tento kloub růst s pacientem. Díky třem režimům aktivity zcela individuálně podporuje pacienta a jeho potřeby.“

Christian, ortotik-protetik

„Pro pacienta přímo po amputaci je nejdůležitější bezpečnost. Musí si být jistý, že se na svoji protézu může spolehnout.“

Způsob funkce

Schopný přizpůsobit se díky různým režimům

Vysvětlení 3 režimů aktivity

Kenevo disponuje třemi režimy aktivity. Ty mu propůjčují výjimečnou schopnost přizpůsobení vašim individuálním potřebám a rozvíjejícím se schopnostem, například v průběhu rehabilitace. Váš ortotik-protetik pro vás nastaví vhodný režim aktivity na kolenním kloubu.

Režim A: Blokovaný režim

V režimu A je kolenní kloub Ottobock zablokovaný a neuvolní se do švihové fáze. Kenevo tak jako stabilní protéza nabízí vysokou míru bezpečnosti a nepřipouští žádný nečekaný pohyb.

Blokovaný režim se hodí v situacích, kdy máte jen malou kontrolu nad pahýlem, jdete jen na krátké vzdálenosti v interiéru a převážně sedíte.

Režim B: Poloblokovaný režim s flexí ve stojné fázi

V tomto režimu B je kloub během celé stojné fáze zablokovaný. Pro švihovou fázi, tedy když zahájíte kyvný pohyb dolní končetiny, se odblokuje. To se v značné míře děje nezávisle na vašem vzorci chůze a na případném použití dalších pomůcek chůze. Kenevo aktivuje švihovou fázi vždy ve správném momentu.

Tento režim aktivity je vhodný především tehdy, když máte střední kontrolu nad pahýlem, překonáváte krátké vzdálenosti a jdete pomalu.

Režim B+: Poloblokovaný režim s flexí ve stojné fázi

Tento režim aktivity odpovídá režimu B, je však doplněn o flexi ve stojné fázi při dopadu paty až do 10°. Tento poněkud technický popis znamená především, že můžete chodit po mírných svazích. Jakmile došlápnete patou, kolenní kloub se lehce ohne. Díky tomu působí pohyb také přirozeněji.

Tento režim aktivity se hodí, pokud své protéze již důvěřujete natolik, abyste mohli chodit s flexí ve stojné fázi.

Režim C: Yieldingový režim

Ještě přirozenější chůzi se současnou vysokou mírou bezpečnosti dosáhnete v yieldingovém režimu. Ve srovnání s ostatními režimy aktivity není stojná fáze v režimu C zablokovaná, vykazuje však vysokou míru tlumení. To vás podporuje při chůzi se stehenní protézou na rovném povrchu, na svazích a schodech. Švihová fáze může být spuštěna dříve, což je příznivé pro dynamičtější pohyby.

Režim aktivity C se pro vás hodí, když dokážete svůj pahýl ovládat ve střední míře, jste schopni zvládat různorodé každodenní situace a překonáváte krátké až střední vzdálenosti ve venkovním prostředí.

SpecifikaceSpecifikace

Produktové informace

Druh produktuMikroprocesor
Stupeň aktivity1, 2
Max. tělesná hmotnost125 kg
Úroveň amputaceTransfemoral amputation, Knee disarticulation, Hip disarticulation
Skupina uživatelůDospělí, Senioři, ženy, muži
Aktivitydenní doba nošení, Rehab
MateriálKarbon

Produktový soubor

Kód zboží3C60
Stupeň aktivity1, 2
Distální připojení

Trubková svěrka

Proximální připojení

Adjustační pyramida

Úhel flexe kolene124 °
Ochrana proti vlhkostiIP 22 (ochrana proti kapající vodě)
Hmotnost (bez trubkového adaptéru)915 g
Max. tělesná hmotnost125 kg
Proximální systémová výška k referenčnímu bodu stavby5 mm
Min. distální systémová výška s trubkovým adaptérem AXON 2R17274 mm
Max. distální systémová výška s trubkovým adaptérem AXON 2R17490 mm
Min. stavební výška s trubkovým adaptérem AXON 2R17279 mm
Max. stavební výška s trubkovým adaptérem AXON 2R17495 mm
Proximální stavební výška k referenčnímu bodu stavby23 mm
Min. distální stavební výška s trubkovým adaptérem AXON 2R17256 mm
Max. distální stavební výška s trubkovým adaptérem AXON 2R17472 mm
Ke stažení

Dokumenty

Návod k použití
3C60Návod k použití

647H49-1=ALL_INT

Návod k použití (uživatel) | Kenevo 3C60
Stáhnout (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Hrvatski, Türkçe, 日本語, PDF 8684433) Návod k použití
3C60Návod k použití

647H49-2=ALL_INT

Návod k použití (uživatel) | Kenevo 3C60
Stáhnout (Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Slovenský, Русский, PDF 8517501) Návod k použití
3C60Návod k použití

647H49-3=ALL_INT

Instructions for use (user) | 3C60 Kenevo
Stáhnout (Deutsch, English, PDF 2849780) Návod k použití
3C60Návod k použití

647G1415-0=CS_INT

Návod k použití (odborný personál) | Kenevo 3C60
Stáhnout (Čeština, PDF 2543322) Návod k použití
Prohlášení o shodě
3C60Prohlášení o shodě

4856317

Declaration of Conformity for 3C60
Stáhnout (PDF 693451) Prohlášení o shodě
Často kladené otázky a odpovědi

Odpovědi na vaše otázky

Pro koho je Kenevo vhodné?

Kenevo se hodí pro středně aktivní uživatelky a uživatele a také jako kolenní kloub pro rehabilitaci po amputaci. Je schváleno pro vybavení uživatelů po amputaci ve stehně, exartikulaci v koleni a exartikulaci v kyčli.

Jak dlouho vydrží akumulátor?

Doporučujeme nabíjet akumulátor každý den přes noc.

Mohu s Kenevo jezdit na kole?

S novým kloubem Kenevo je nyní možné trénovat s pomocí intuitivní funkce ergometru na stacionárním cykloergometru. Byl pro to testován a schválen. Jízda na kole s kolenním kloubem Kenevo nebyla testována a není tudíž dovolena.

Funkce ergometru je možná pouze v režimu C a musí být nejprve aktivována vašim ortotikem-protetikem v softwaru K-Soft. Lze ji pak aktivovat buď intuitivně zhoupnutím na přednoží, nebo prostřednictvím apky Cockpit.
 

Co je to apka Cockpit?

Apka Cockpit je aplikace pro uživatele Kenevo. S apkou Cockpit můžete provádět drobná nastavení na kloubu. 

Co je to apka Kenevo A-B-C?

Apka Kenevo A-B-C je aplikace pro fyzioterapeuty. Pomocí apky Kenevo A-B-C lze kolenní kloub nastavit podle měnících se schopností a potřeb uživatele v rehabilitaci.

Které nové funkce nabízí nový Kenevo?

Vedle stávajících funkcí disponuje nový kolenní kloub Kenevo intuitivní funkcí cykloergometru, funkci nasazování a intuitivní podporou při chůzi dolů po rampě. Kromě toho se nyní Kenevo může spojit s apkou Cockpit. Díky novému příslušenství je nyní jednoduše možné nabíjení s pěnovým krytem.