Cockpit-appen

User Jenny and her family walking through the dunes.

Appen för proteser och ortoser från Ottobock

Med hjälp av Cockpit-appen kan du med din smarttelefon enkelt anpassa olika elektroniska proteser och ortoser från Ottobock efter dina individuella behov i vardagen. Beroende på komponentens funktionalitet kan du exempelvis välja förkonfigurerade MyModes för specifika aktiviteter, se batteriets laddningsnivå och annan information, aktivera eller avaktivera extrafunktioner samt anpassa inställningar.

Examples of the functions of the Cockpit app such as individually preset MyModes and configurable parameters.

Funktioner i Cockpit-appen

Med Cockpit-appen kan du exempelvis:

  • enkelt växla mellan basläget och individuella MyModes
  • se en komponents laddningsnivå
  • visa feedback från komponenten och finjustera parametrar
  • aktivera/avaktivera ytterligare komponentfunktioner.

Hur många och vilka typer av MyModes, funktioner och inställbara parametrar som är tillgängliga beror på vilken komponent som används.

Vanliga frågor om Cockpit-appen

Var ändrar jag språket i appen?

Språket som används i appen och individuella namn på MyModes ställs in på komponenten av ortopedingenjören.

Vilka är minimikraven för mobila Android- och Apple-enheter?

Android: Mobila enheter med Bluetooth 2.1 eller högre och Android-operativsystem från version 4.1.

Apple: iPhone®, iPod®, iPad® med Bluetooth 4.0 LE eller högre (exempelvis iPhone 4S eller nyare modeller) och iOS-operativsystem från version 9.3

Vilka mobila enheter har testats och är kompatibla med Cockpit-appen?

Bland filerna som går att ladda ner på den här sidan finns en lista med vanliga mobila enheter från olika tillverkare som vi har testat och bekräftar är kompatibla med Cockpit-appen och våra komponenter.

Maskinvaran och programvaran hos en modell av en mobil enhet kan variera mellan olika mobilnätsleverantörer och länder. Ottobock kan därför inte garantera att alla testade modeller av mobila enheter är fullständigt kompatibla med Cockpit-appen och våra komponenter.

Vilka komponenter är kompatibla med Android-versionen av Cockpit-appen?

Följande komponenter är kompatibla med Android-versionen av Cockpit-appen. Komponentens versionsnummer finns på bruksanvisningens framsida:

- C-Leg (version 3C98-3* och 3C88-3*)

- Genium (version 3B1-2; 3B1-2=ST; 3B1-2=9.2; 3B1-2=ST-9.2; 3B1-3; 3B1-3=ST)¹

- Genium X3 (version 3B5-2, 3B5-2=ST, 3B5-3, 3B5-3=ST)¹

- Meridium (1B1; 1B1-2)

- C-Brace Joint Unit (17KO1)

¹Komponenter av typen Genium och Genium X3 som tillverkats före andra halvåret av 2015 kanske behöver uppdateras av en av Ottobocks serviceleverantörer.

Är min komponent kompatibel med enheter från Apple?

Bara nya versioner av komponenterna (med särskild elektronik och uppdaterad programvara) uppfyller kraven för Apples mobila enheter. De nya versionerna av komponenterna är speciellt märkta. Du kan se i anvisningarna som går att ladda ner på den här sidan vilka komponenter som är kompatibla.

Går det att modifiera äldre komponenter så att de blir kompatibla med enheter från Apple?

Bara komponenter som redan är kompatibla med Android-versionen av Cockpit-appen kan i vissa fall modifieras så att de är kompatibla med mobila enheter från Apple.

Modifieringsmöjligheterna beror på modell, version, ålder, servicepaket, nationella föreskrifter och andra faktorer. Användaren betalar själv kostnaderna för modifieringen. Komponenter som modifierats för Apples mobila enheter är inte längre kompatibla med fjärrkontrollen 4X350.

Frågor om Cockpit-appen

Mer information kan du få från din ortopedingenjör eller genom att mejla oss på cockpit@ottobock.com

Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.