iFab Solutions

3D dizajn - holistické riešenie CAD CAM

3D dizajn vám umožní prekročiť novú dimenziu starostlivosti o pacienta. Vďaka inteligentnému a holistickému procesnému riešeniu CAD sa vaše postupy pri ortopedicko-protetickom vybavovaní pacienta budú digitalizovať a zhotovovanie pomôcok bude jednoduché, rýchle a čisté, a to bez dodatočnej ročnej licencie alebo následných nákladov.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Zhrnutie

Digitálna starostlivosť pre všetky oblasti využitia

S 3D Designom sa rozhodujete pre komplexný balík pozostávajúci z 3D skenera a CAD softvéru a predovšetkým pre cennú podporu – bez dodatočnej ročnej licencie alebo následných nákladov.

Ale každý systém je taký dobrý, ako jeho používateľ. Preto v spoločnosti Ottobock kladieme veľký dôraz nielen na to, aby sme vám poskytli čo najlepší produkt, ale aj na to, aby sme vás čo najlepšie oboznámili s jeho obsluhou a používaním.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

Digitalizácia

Pomocou ručne ovládaného 3D skenera zachytíte oblasť tela, ktorá sa má naskenovať v trojrozmernom tvare, pričom výsledok skenovania môžete sledovať na obrazovke v reálnom čase.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

Tvarovanie

Na úpravu naskenovaného modelu používajte softvér CAD špeciálne vyvinutý pre aplikácie O&P. Pri úpravách môžete vracať krok späť a sledovať zmeny.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

Zhotovovanie pomôcok

Vymodelované dáta prenesiete do iFab Production, kde sa do penovej hmoty presne podľa zadaných mier vyfrézuje obraz vášho spracovaného skenu. V oblasti protetiky si môžete objednať skúšobnú objímku aj s príslušnými komponentmi.

Výhody

Výhody na prvý pohľad

Náklady

Náklady

 • Znižovanie skladovania sadrových modelov

 • Skrátenie časovej náročnosti vďaka metódam skenovania a počítačom podporovanému modelovaniu

 • Efektívne spracovávanie objednávok

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Kvalita

Kvalita

 • Vysledovateľnosť zmien v procese modelovania

 • Výroba pomocou štandardizovaných výrobných procesov

 • Reprodukovateľnosť

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Dokumentácia

Dokumentácia

 • Správa údajov o pacientoch

 • Jednoduché sledovanie histórie starostlivosti

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Výhody pre pacientov

Výhody pre pacientov

 • Čistý zber údajov, ktorý nezávisí od miesta ich zadávania

 • Menej vynaloženého času

 • Vybavenie pomocou najnovších technológií

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Výrobky

Ortotické výrobky

Pozitívny model hlavy

 • Penový model vyrobený z tuhej peny bez bublín s hustotou podľa výberu 60 kg/m³, 100 kg/m³ a 200 kg/m³

Protetické výrobky

TT Pozitívny model

 • Penový model vyrobený z tvrdej peny bez bublín s hustotou 120 kg/m³

 • Krátkodobá tepelná odolnosť do 120 °C

 • Vhodné pre hlboko-ťažné spracovanie

Ďalšie digitálne riešenia