iFab Solutions

TF Design – jednoduché objednanie skúšobných lôžok

TF Design je bezplatné softvérové ​​riešenie pre individuálny návrh skúšobných lôžok, ktoré vám pomôže dodať vaše vybavenia rýchlo, jednoducho, efektívne a vo vysokej kvalite. TF Design ponúka vynikajúcu alternatívu klasickej sadrovej techniky, z ktorej môžete profitovať vy aj vaši pacienti, a to viacerými spôsobmi.

Softvér & tipy

Zhrnutie

Rýchlejšie vás dostane do cieľa

TF Design je softvérové ​​riešenie individuálneho dizajnu skúšobných objímok a ponúka vynikajúcu alternatívu ku klasickej technike sadrového odliatku.

Všetky tvary objímok boli vyvinuté na základe klinicky overených znalostí a dlhoročných skúseností know-how našich odborníkov. Vopred zadané možnosti úpravy umožňujú rýchle zapracovanie a podporu pri vytváraní objímky. Výsledkom je, že TF Design ponúka dobrú príležitosť začať s digitalizáciou.

Najnovšia verzia tohto softvéru vám ponúka vylepšené modely objímok, ako aj biomechanicky zmysluplné opravy, ktoré budú vhodné na zlepšenie vášho výsledného vybavenia

Výhody

Výhody na prvý pohľad

Náklady

Náklady

 • Ušetríte časovo náročné odstraňovanie sadrového odliatku, jeho modelovanie, hĺbkové ťahanie a použitím adaptérov prostredníctvom iFab aj montáž adaptérov

 • Časová úspora je 4 - 5 hodín

 • Dodanie do jedného pracovného dňa

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Kvalita

Kvalita

 • Vysoká a konzistentná kvalita Ottobock

 • Schválenie na 6 mesiacov ako dočasná objímka

 • Skúšobné lôžka s hlboko-ťažnými adaptérmi presvedčia v porovnaní so zatmelenými/vyplnenými adaptérmi s ich podareným vzhľadom

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Dokumentácia

Dokumentácia

 • Správa údajov o pacientoch

 • Jednoduché sledovanie histórie starostlivosti

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Výhody pre pacientov

Výhody pre pacientov

 • Bez nepríjemného odstraňovania sadry

 • Menej vynaloženého času

 • Meranie v miestnosti pre chorých alebo u pacienta je možné

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Výrobky

Výrobky

Pozitívny model

Dowiedz się, co dzieje się przed planowaną amputacją i jak możesz się przygotować.

Ďalšie digitálne riešenia