Five people with limb loss and limb difference happily sit on a couch together in front of a white brick wall.
iFab

iFab EasyScan - Jednoduchý štart do digitálnych pracovných postupov

iFab EasyScan uľahčuje spustiť digitalizáciu pracovných postupov v oblasti ortopedickej techniky.

Zhrnutie

Rýchla a intuitívna digitalizácia špeciálne pre O&P

iFab EasyScan uľahčuje spustenie digitalizácie pracovných postupov v oblasti ortopedickej techniky.

Softvér na 3D skenovanie, ktorý vyvinula spoločnosť Ottobock, je špeciálne prispôsobený špecifickým požiadavkám na meranie pacientov a mimoriadne intuitívne a ľahko sa používa. iFab EasyScan znamená presné digitálne získavanie mier pacienta v reálnom čase a presnú vizualizáciu, vrátane textúry.

Vďaka krátkej vzdialenosti skenovania, jednoduchému obnoveniu procesu po prerušení, ako aj vďaka práci v režime offline je iFab EasyScan riešením pre bezproblémové pracovné postupy a mobilnú, flexibilnú prácu.

Digitalizáciou procesu merania môžu ortopedickí technici a pacienti profitovať z časovo úspornej, ​​príjemnej a čistej práce. Priame prepojenie iFab EasyScanu so zákazníckym centrom iFab Customer umožňuje ortopedickým technikom jednoduchú digitalizáciu následných pracovných postupov od modelovania až po objednávanie

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Výhody

Výhody na prvý pohľad

Nastavovanie textúry

Nastavovanie textúry

iFab EasyScan rozpozná textúru skenovaného objektu. Zobrazí sa na digitálnom modeli. To znamená, že nákresy možno jednoducho zaznamenávať a zobrazovať aj na skene.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Optimalizované sledovanie

Optimalizované sledovanie

Ak skener počas procesu skenovania stratí objekt z dohľadu, proces môže pokračovať tak, že sa začne v mieste, ktoré už bolo naskenované. iFab EasyScan rozpozná tieto miesta bez akýchkoľvek problémov, takže skenovanie sa môže dokončiť aj v tomto prípade.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Minimálna vzdialenosť snímania

Minimálna vzdialenosť snímania

S iFab EasyScan možno skenovať objekty až do minimálnej vzdialenosti 17 cm.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,prosthetics,prosthetics_ifab
Offline Modus

Offline Modus

S aplikáciou iFab EasyScan možno skenovať aj bez internetového pripojenia. Súbory si môžete nahrať do zákazníckeho centra iFab potom, keď budete mať internetové pripojenie.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Integrácia procesov

Integrácia procesov

iFab EasyScan je priamo prepojený so zákazníckym účtom v zákazníckom centre iFab. To zabezpečuje konzistentnú používateľskú skúsenosť. Naskenované súbory si môžete stiahnuť zo zákazníckeho centra iFab alebo upraviť priamo v objednávke.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

Ďalšie digitálne riešenia

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

TF Dizajn

TF Design je bezplatné softvérové ​​riešenie pre individuálny návrh skúšobných objímok, ktoré vám pomôže dodať vaše vybavenia rýchlo, jednoducho, efektívne a vo vysokej kvalite. TF Design ponúka vynikajúcu alternatívu klasickej sadrovej techniky, z ktorej môžete profitovať vy aj vaši pacienti, a to viacerými spôsobmi.

3D Dizajn