iFab

iFab EasyScan - Jednoduchý štart do digitálnych pracovných postupov

iFab EasyScan uľahčuje spustiť digitalizáciu pracovných postupov v oblasti ortopedickej techniky.

Zhrnutie

Rýchla a intuitívna digitalizácia špeciálne pre O&P

iFab EasyScan uľahčuje spustenie digitalizácie pracovných postupov v oblasti ortopedickej techniky.

Softvér na 3D skenovanie, ktorý vyvinula spoločnosť Ottobock, je špeciálne prispôsobený špecifickým požiadavkám na meranie pacientov a mimoriadne intuitívne a ľahko sa používa. iFab EasyScan znamená presné digitálne získavanie mier pacienta v reálnom čase a presnú vizualizáciu, vrátane textúry.

Vďaka krátkej vzdialenosti skenovania, jednoduchému obnoveniu procesu po prerušení, ako aj vďaka práci v režime offline je iFab EasyScan riešením pre bezproblémové pracovné postupy a mobilnú, flexibilnú prácu.

Digitalizáciou procesu merania môžu ortopedickí technici a pacienti profitovať z časovo úspornej, ​​príjemnej a čistej práce. Priame prepojenie iFab EasyScanu so zákazníckym centrom iFab Customer umožňuje ortopedickým technikom jednoduchú digitalizáciu následných pracovných postupov od modelovania až po objednávanie

Výhody

Výhody na prvý pohľad

Nastavovanie textúry

Nastavovanie textúry

iFab EasyScan rozpozná textúru skenovaného objektu. Zobrazí sa na digitálnom modeli. To znamená, že nákresy možno jednoducho zaznamenávať a zobrazovať aj na skene.

Optimalizované sledovanie

Optimalizované sledovanie

Ak skener počas procesu skenovania stratí objekt z dohľadu, proces môže pokračovať tak, že sa začne v mieste, ktoré už bolo naskenované. iFab EasyScan rozpozná tieto miesta bez akýchkoľvek problémov, takže skenovanie sa môže dokončiť aj v tomto prípade.

Minimálna vzdialenosť snímania

Minimálna vzdialenosť snímania

S iFab EasyScan možno skenovať objekty až do minimálnej vzdialenosti 17 cm.

Offline Modus

Offline Modus

S aplikáciou iFab EasyScan možno skenovať aj bez internetového pripojenia. Súbory si môžete nahrať do zákazníckeho centra iFab potom, keď budete mať internetové pripojenie.

Integrácia procesov

Integrácia procesov

iFab EasyScan je priamo prepojený so zákazníckym účtom v zákazníckom centre iFab. To zabezpečuje konzistentnú používateľskú skúsenosť. Naskenované súbory si môžete stiahnuť zo zákazníckeho centra iFab alebo upraviť priamo v objednávke.

Ďalšie digitálne riešenia

TF Dizajn

TF Design je bezplatné softvérové ​​riešenie pre individuálny návrh skúšobných objímok, ktoré vám pomôže dodať vaše vybavenia rýchlo, jednoducho, efektívne a vo vysokej kvalite. TF Design ponúka vynikajúcu alternatívu klasickej sadrovej techniky, z ktorej môžete profitovať vy aj vaši pacienti, a to viacerými spôsobmi.

TF Dizajn

3D Dizajn

3D Dizajn