Choroby a symptómy

Detská mozgová obrna (ICP)

Detská mozgová obrna je spastická porucha nervového systému a svalstva, ktorá sa vyskytuje u detí. Spastické príznaky sa vyskytujú u 75 % všetkých prípadov.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Detská mozgová obrna (ICP) je väčšinou spastická porucha nervového systému a svalstva, ktorá sa vyskytuje u detí. Sú pre ňu typické poruchy nervového a svalového systému v oblastiach svalového napätia (tónu), svalovej sily, koordinácie a jednotlivých pohybových sekvencií. Najčastejšie sa vyskytujú zmiešané formy spasticity, pri ktorých je vo všeobecnosti zvýšené svalové napätie.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Príčiny

Príčiny

Príčiny detskej obrny sa môžu veľmi odlišovať. Nedostatok kyslíka, komplikácie s pupočnou šnúrou, infekcie, krvácanie do mozgu a úrazy môžu viesť k vzniku detskej mozgovej obrny počas tehotenstva, najčastejšie však v priebehu pôrodu.
Vo väčšine prípadov ide o viacnásobné postihnutie. Celkovo sa vyskytuje u 3 z 1 000 živonarodených detí. Postihnuté však bývajú najmä predčasne narodené deti.

Symptómy

Symptómy

Príznaky detskej mozgovej obrny sú veľmi odlišné a prejavujú sa veľmi individuálne. Spastické príznaky sa vyskytujú u 75 % všetkých prípadov.

Hemiplégia (32 %)

Hemiplégia (32 %)

Pri nej bývajú postihnuté končatiny na jednej strane tela, ruky zvyčajne viac ako nohy.

Diplégia (40 %)

Diplégia (40 %)

Nohy sú viac postihnuté ako ruky.

Tetraplégia (2 %)

Tetraplégia (2 %)

Pri tetraplégii sú všetky končatiny paralyzované a motorický a duševný vývoj je výrazne oneskorený. Len asi 10 % postihnutých dokáže chodiť.

Bilaterálna hemiplégia

Bilaterálna hemiplégia

Všetky štyri končatiny sú kŕčovito paralyzované, ruky viac, ako nohy.

Triplégia

Triplégia

Kŕčovito paralyzované sú tri končatiny.

Vo všetkých formách sú paralýzou postihnuté najmä dlhé flexory a adduktory. V dôsledku spasticity tuhnú aj kĺby. Typické klinické obrazy jednotlivých kĺbov možno opísať takto: Bedro je ohnuté a vytočené dovnútra. Lakte, zápästný a kolenný kĺb majú tendenciu stuhnúť. Predlaktie je zohnuté a palec je vytočený dovnútra. Členok a chodidlo sú v ekvinovej polohe aj chrbtica je výrazne vykrivená.

Diagnóza a liečba

Diagnóza a liečba

Diagnóza ICP je založená na klinickom náleze po vylúčení iných progresívnych príčin, ako sú nádory alebo zápaly. Ťažiskom liečby je multidisciplinárna terapia zahŕňajúca rôzne medicínske, ortopedické a terapeutické prístupy. Spoločnosť Ottobock ponúka rôzne pomôcky, ktoré sú učené rovnako pre malé deti, aj pre dospelých, napríklad na polohovanie, na zlepšenie rovnováhy a schopnosti chôdze (predkolenné ortézy, pomôcky na chôdzu, sedenie a podobne).

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

  1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
Riešenia

Ortézy a bandáže Ottobock pri detskej mozgovej obrne

Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. Či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste jeho funkcie naplno využili, závisí od viacerých faktorov. Okrem iného je rozhodujúca aj vaša fyzická kondícia, zdatnosť a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš lekár alebo ortopedický technik rozhodne aj o tom, aké vybavenie je pre vás najvhodnejšie. Radi vám pomôžeme.