Choroby a symptómy

Nestabilita väzov v kolene

Liečba v prípade nestabilných väzov závisí od príčiny a závažnosti ich nestability. Fyzioterapia a stabilizačné ortézy môžu pomôcť ťažkosti zmierniť.

Znajdź centrum ortopedyczne w pobliżuLeg and knee orthoses
Podsumowanie

Przyczyny, objawy i leczenie

W kolanie znajdują się różne więzadła. Stabilizują one staw w połączeniu z mięśniami obejmującymi staw kolanowy. Więzadła muszą mieć pewną wytrzymałość w celu zapewnienia stabilizacji i odpowiedniej mobilności w stawie.

Osłabienie (rozluźnienie) więzadła może wystąpić ze względu na czynniki wrodzone lub nabyte. Powoduje to często osłabienia stawów. W przypadku zerwania więzadła stabilność stawu może być nawet całkowicie utracona.

Ottobock supports and orthoses

Znajdź centrum ortopedyczne w pobliżuSolutions
Príčiny

Príčiny

Príčinou nestability kolena je vrodená alebo získaná slabosť väzov, s postihnutím - alebo bez neho - ďalších stabilizačných štruktúr (napr. kĺbového puzdra, kĺbovej chrupavky, menisku, svalových štruktúr). Môžu viesť k značnej nestabilite kolenného kĺbu.
Vo všeobecnosti nestabilitu kolena charakterizuje počet postihnutých väzivových štruktúr. Čím viac väzov je postihnutých, tým je kolenný kĺb nestabilnejší. Pri postihnutí krížových väzov často dochádza k nestabilite v podobe zvýšenej náklonnosti k posunom v predkolení dopredu aj dozadu. Pri zložitejšej nestabilite kolena je častou príčinou kombinácia postihnutých štruktúr, napríklad laxita vnútorných skrížených väzov, vedľajších väzov, ochabnutého puzdra kolenného kĺbu a/alebo poškodenie meniskov.

Symptómy

Symptómy

V prípade nestability kolena sa môže vyskytovať aj pocit neistoty, skutočná nestabilita, bolesti a podráždenosť. Z dlhodobého hľadiska často dochádza ku vzniku artrózy, teda k zvýšenému opotrebovaniu kĺbovej chrupavky. Nestabilita sa v prvom rade prejavuje neistou chôdzou, ktorá môže byť pri zvýšenej záťaži spojená s bolesťami. Klinické testy nestabilitu kolena potvrdia alebo vylúčia.

Diagnóza

Diagnóza

Po potvrdení nestability kolena klinickým testovaním často v prípade bolestivých nestabilít s obmedzenou pohyblivosťou alebo bez nej nasledujú ďalšie vyšetrenia, ako sú porovnávacie merania dĺžky nôh, vyšetrenia panvovej úrovne a špecifické vyšetrenia kĺbov, pričom niektoré z nich využívajú zobrazovacie metódy, ako je röntgen a MRT.

Liečba

Liečba

Liečba závisí od príčiny a závažnosti nestability a môže byť konzervatívna, t. j. bez chirurgického zákroku, resp. operácie. Pri konzervatívnej liečbe sa do popredia dostáva fyzioterapia a stabilizačné ortézy.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis
  • Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  • Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  • Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
  • Rozwiązania
    Riešenia

    Ortézy a bandáže Ottobock na nestabilitu kolenných väzov

    Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. Či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste jeho funkčnosť naplno využili, závisí od viacerých faktorov. Okrem iného je rozhodujúca aj vaša fyzická kondícia, zdatnosť a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš lekár alebo ortopedický technik rozhodne aj o tom, aké vybavenie je pre vás najvhodnejšie. Radi vám pomôžeme.