Choroby a symptómy

Nestabilita väzov v kolene

Liečba v prípade nestabilných väzov závisí od príčiny a závažnosti ich nestability. Fyzioterapia a stabilizačné ortézy môžu pomôcť ťažkosti zmierniť.

Podsumowanie

Przyczyny, objawy i leczenie

W kolanie znajdują się różne więzadła. Stabilizują one staw w połączeniu z mięśniami obejmującymi staw kolanowy. Więzadła muszą mieć pewną wytrzymałość w celu zapewnienia stabilizacji i odpowiedniej mobilności w stawie.

Osłabienie (rozluźnienie) więzadła może wystąpić ze względu na czynniki wrodzone lub nabyte. Powoduje to często osłabienia stawów. W przypadku zerwania więzadła stabilność stawu może być nawet całkowicie utracona.

Príčiny

Príčiny

Príčinou nestability kolena je vrodená alebo získaná slabosť väzov, s postihnutím - alebo bez neho - ďalších stabilizačných štruktúr (napr. kĺbového puzdra, kĺbovej chrupavky, menisku, svalových štruktúr). Môžu viesť k značnej nestabilite kolenného kĺbu.
Vo všeobecnosti nestabilitu kolena charakterizuje počet postihnutých väzivových štruktúr. Čím viac väzov je postihnutých, tým je kolenný kĺb nestabilnejší. Pri postihnutí krížových väzov často dochádza k nestabilite v podobe zvýšenej náklonnosti k posunom v predkolení dopredu aj dozadu. Pri zložitejšej nestabilite kolena je častou príčinou kombinácia postihnutých štruktúr, napríklad laxita vnútorných skrížených väzov, vedľajších väzov, ochabnutého puzdra kolenného kĺbu a/alebo poškodenie meniskov.

Symptómy

Symptómy

V prípade nestability kolena sa môže vyskytovať aj pocit neistoty, skutočná nestabilita, bolesti a podráždenosť. Z dlhodobého hľadiska často dochádza ku vzniku artrózy, teda k zvýšenému opotrebovaniu kĺbovej chrupavky. Nestabilita sa v prvom rade prejavuje neistou chôdzou, ktorá môže byť pri zvýšenej záťaži spojená s bolesťami. Klinické testy nestabilitu kolena potvrdia alebo vylúčia.

Diagnóza

Diagnóza

Po potvrdení nestability kolena klinickým testovaním často v prípade bolestivých nestabilít s obmedzenou pohyblivosťou alebo bez nej nasledujú ďalšie vyšetrenia, ako sú porovnávacie merania dĺžky nôh, vyšetrenia panvovej úrovne a špecifické vyšetrenia kĺbov, pričom niektoré z nich využívajú zobrazovacie metódy, ako je röntgen a MRT.

Liečba

Liečba

Liečba závisí od príčiny a závažnosti nestability a môže byť konzervatívna, t. j. bez chirurgického zákroku, resp. operácie. Pri konzervatívnej liečbe sa do popredia dostáva fyzioterapia a stabilizačné ortézy.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

  1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
Riešenia

Ortézy a bandáže Ottobock na nestabilitu kolenných väzov

Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. Či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste jeho funkčnosť naplno využili, závisí od viacerých faktorov. Okrem iného je rozhodujúca aj vaša fyzická kondícia, zdatnosť a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš lekár alebo ortopedický technik rozhodne aj o tom, aké vybavenie je pre vás najvhodnejšie. Radi vám pomôžeme.