Choroby a symptómy

Skleróza multiplex (MS)

Ak majú pacienti so SM aj spasticitu, odporúča sa pravidelná fyzioterapia a/alebo používanie pomôcok, ako sú ortézy.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Centrálny nervový systém (CNS) sa skladá z miechy a mozgu. Zodpovedá za koordináciu všetkých motorických funkcií a procesov prebiehajúcich vo vnútri jednotlivých orgánov, ako aj za integráciu všetkých vonkajších a vnútorných podnetov.

Funguje na princípe riadiaceho centra, ktoré cez nervové vlákna prenáša elektrické impulzy. Nervové vlákna sú pokryté izolačnou vrstvou.
Hlavnú zložku tejto izolačnej vrstvy tvorí myelín, biela tuková substancia, ktorá je u človeka so sklerózou multiplex v dôsledku obrannej reakcie imunitného systému nenávratne poškodená. Jednotlivé impulzy možno len spomaliť alebo zabezpečiť, aby sa vôbec neprenášali.
Na sklerózu multiplex, ktorá sa prvýkrát objavuje väčšinou už vo veku medzi 20. a 40. rokom života, v Nemecku trpí približne 200 000 ľudí. Väčšinu z 2 500 nových prípadov ročne tvoria v Nemecku dospelé ženy. Dôvody stále nepoznáme.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Príčiny

Príčiny

Príčiny sklerózy multiplex ešte neboli objasnené. Isté však je, že obranné bunky tzv. špecifickej imunity, ktorými imunitný systém zvyčajne reaguje na inváziu patogénov, sú pri tomto ochorení nesprávne naprogramované. Namiesto toho, aby bojovali proti cudzím votrelcom, bojujú proti svojim vlastným štruktúram (presnejšie proti myelínu v myelínovej pošve a myelínovým bázickým proteínom).
V minulosti prebiehali diskusie o viacerých tézach ohľadom vzniku roztrúsenej sklerózy a realizovalo sa niekoľko štúdií. Zdá sa, že v prípade genetickej dispozície existujú isté súvislosti a intenzívne sa skúma aj úloha vírusu Epsteina a Barrovej a herpetického vírusu HHV-6. V súčasnosti sa predpokladá, že vznik tohto ochorenia spôsobuje kombinácia viacerých faktorov.

Symptómy

Symptómy

V dôsledku sklerózy multiplex sa môže vyskytnúť mnoho rôznych neurologických symptómov. Patria medzi ne poruchy zraku (napr. dvojité videnie), poruchy močového mechúra, spastická obrna končatín, stavy vyčerpania a poruchy jemnej motoriky. Tieto symptómy sa často prejavujú vo forme záchvatov, ktoré vyvolá, napr. fyzický a duševný stres alebo infekcie a môžu sa líšiť v miere závažnosti a vo frekvencii výskytu.
Vychádza sa z toho, že skleróza multiplex môže mať rôzny priebeh:

  • Na začiatku prevláda recidivujúca SM (cca 85 až 90 %): Jeden alebo viacero neurologických symptómov sa objaví len na krátky čas, t. j. odznejú (takmer) úplne po niekoľkých dňoch.

  • Približne u 30 % až 40 % pacientov s pôvodne recidivujúcim priebehom sa v priebehu 10 až 15 rokov rozvinú narastajúce poruchy. Toto sa označuje ako sekundárny chronicky progresívny priebeh ochorenia.

  • U 10 až 15 % pacientov sa toto ochorenie začína priamo primárne chronicky progresívnym variantom. Neurologické symptómy, ktoré sa vyskytujú pri tejto forme priebehu, už neustupujú. Toto je však pomerne zriedkavé. Vyskytujú sa aj zmiešané formy týchto základných foriem ochorenia.

Diagnóza

Diagnóza

Na zistenie, či má pacient SM, má ošetrujúci neurológ k dispozícii širokú paletu diagnostických metód. Tomu však predchádza dôkladné zistenie anamnézy.
Ak anamnéza potvrdí podozrenie na ochorenie SM, ďalšie informácie poskytnú klinické vyšetrenia. Počas nich sa podrobne skúma motorika, koordinácia, reflexy, funkcie zraku a sila pacienta. Týmto spôsobom možno určiť, do akej miery sú poškodené neurologické funkcie a ktoré oblasti mozgu sú postihnuté. Okrem toho sa pomocou elektrofyziologických testov (kontrola citlivosti končatín) dá určiť aj vodivosť nervových vlákien.
Výskyt zapálených oblastí CNS sa zistí magnetickou rezonanciou (MRT). Ďalšou vyšetrovacou metódou je takzvaná lumbálna punkcia, pri ktorej sa pacientovi prepichne miechový kanál medzi dvoma driekovými stavcami, aby sa mohol získať mozgovo-miešny mok (likvor).

Liečba

Liečba

Kauzálna terapia na liečbu roztrúsenej sklerózy v súčasnosti nie je dostupná. Na rozdiel od skorších predpokladov sa takmer vo všetkých variantoch odporúča mierne cvičenie. Ak majú pacienti so SM aj spasticitu, odporúča sa pravidelná fyzioterapia a/alebo používanie pomôcok, ako sú ortézy. V prípade potreby možno terapiu doplniť aj medikamentóznou liečbou.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

  1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
Riešenia

Ortézy a bandáže Ottobock pri skleróze multiplex

Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. Či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste jeho funkcie naplno využili, závisí od viacerých faktorov. Váš lekár alebo ortopedický technik na základe dôkladného vyšetrenia (anamnézy) a spolu s vami rozhodne, aké vybavenie by bolo pre vás najvhodnejšie. V prípade otvorených otázok sme vám radi k dispozícii.