Choroby a symptómy

Ochrnutie

Ochrnutie je neschopnosť alebo znížená schopnosť vôľou ovládať jeden alebo viaceré svaly, svalové skupiny alebo končatiny. Spoločnosť Ottobock ponúka ortézy pre rôzne druhy ochrnutia.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Ochrnutie je neschopnosť alebo znížená schopnosť vôľou ovládať jeden alebo viaceré svaly, svalové skupiny alebo končatiny. Rozlišujeme rôzne druhy ochrnutia.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Motorická paralýza

Motorická paralýza

Pri motorickej paralýze (ochrnutí pohybového aparátu) rozlišujeme periférnu a centrálnu paralýzu v závislosti od úrovne postihnutia.
Periférna paralýza: Dochádza pri ňom buď k poškodeniu priebehu nervu po výstupe z miechy (napr. pri prerušení v dôsledku traumatického poranenia), alebo k ochoreniu nervu na mieste jeho vzniku v mieche (napr. pri poliomyelitíde). V týchto prípadoch ide vždy o periférnu (chabú) obrnu. Postihnuté svalové skupiny alebo končatiny nevykazujú nijaké napätie.
Centrálna paralýza: Miesto ochrnutia sa nachádza vyššie - v takzvaných dlhých nervových dráhach (alebo pyramídových) dráhach miechy (miechová obrna) alebo v samotnom mozgu (mozgová obrna), napríklad ako následok cievnej mozgovej príhody. Priebeh centrálnej paralýzy býva spojený väčšinou so spasticitou, teda so zvýšeným napätím postihnutého svalstva. V závislosti od rozsahu ochrnutia rozoznávame monoplégiu (ochrnutie jednej končatiny), paraplégiu (ochrnutie horných alebo dolných končatín), tetraplégiu (ochrnutie všetkých končatín) alebo hemiplégiu (ochrnutie jednej strany tela).

Senzorické ochrnutie (poruchy vnímania)

Senzorické ochrnutie (poruchy vnímania)

Tieto paralýzy spôsobuje ochorenie periférneho alebo centrálneho nervového systému. V určitých oblastiach tela je schopnosť vnímať zmyslové podnety, ako je chlad, teplo, bolesť alebo dotyk, eliminovaná alebo znížená.

Ďalšie druhy ochrnutia

Ďalšie druhy ochrnutia

Existujú také druhy ochrnutia, ktoré sú založené na ochorení samotného svalu (myogénna obrna). Zriedkavo sa vyskytujú aj paralýzy, ktoré majú psychické príčiny (psychogénna obrna).

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

  1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
Riešenia

Ortézy a bandáže Ottobock pri ochrnutí

Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. Či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste jeho funkcie naplno využili, závisí od viacerých faktorov. Váš lekár alebo ortopedický technik na základe dôkladného vyšetrenia (anamnézy) a spolu s vami rozhodne, aké vybavenie by bolo pre vás najvhodnejšie. V prípade otvorených otázok sme vám radi k dispozícii.