Choroby a príznaky

Detská obrna/Po obrne

Detská obrna je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus detskej obrny. Vírus detskej obrny postihuje predovšetkým centrálny nervový systém (mozog a/alebo miechu). U 0,1 % prípadov všetkých infekcií pritom dochádza k ochrnutiu.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Detská obrna je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus detskej obrny. Vírus detskej obrny postihuje predovšetkým centrálny nervový systém (mozog a/alebo miechu). U 0,1 % všetkých infekcií pritom dochádza k ochrnutiu.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

Príčiny

Príčiny

K infekcii dochádza pri požití infikovaného jedla. Týmto spôsobom sa vírus dostane do úst a hltanu a odtiaľ sa šíri do črevného traktu, kde sa rozmnožuje a nakoniec sa vylúči stolicou.
Inkubačná doba (čas, ktorý uplynie od nákazy po nástup ochorenia) je približne 6 až 10 dní. Ak sa infekcia zastaví v tomto štádiu, nazýva sa to asymptomatická alebo abortívna detská obrna. To je prípad asi u 4 až 8 % infikovaných.

Symptómy

Symptómy

Skoré štádium ochorenia sa prejavuje miernymi, nešpecifickými príznakmi, ktoré sa môžu vyskytnúť aj pri iných vírusových infekciách: malátnosť, bolesti hlavy, horúčka a niekedy aj hnačka. V približne v 1 % všetkých prípadov vírusových infekcií detskej obrny tento vírus preniká cez bariéru črevného traktu a krvným obehom sa dostáva do miechy a mozgu. To vedie aj k neparalytickej forme poliomyelitídy, ktorá sa prejavuje bolesťami hlavy, krku a chrbta. Iba v 0,1 % prípadov všetkých infekcií vplýva na nervové bunky miechy a/alebo mozgu vírus. Toto je paralytická forma, pretože tu dochádza k paralýze (ochrnutiu).
Symptómy neskorých účinkov detskej obrny/post-poliomyelitického syndrómu sú:

 • všeobecný nedostatok síl a výdrže

 • extrémna únava

 • ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním

 • neznášanlivosť chladu

 • bolesti svalov a/alebo kĺbov

 • zvýšená svalová slabosť/bolesti svalov

 • svalová atrofia

 • čoraz častejšia nestabilita kĺbov/kĺbové deformity

 • kŕče

 • svalové zášklby (fascikulácie)

 • zmeny v chôdzi a/alebo zvýšená tendencia padať

Liečba

Liečba

Keďže neexistuje kauzálna antivírusová liečba, ošetrovanie je obmedzené len na symptomatické opatrenia. Medzi ne patrí aj odpočinok na lôžku a zabezpečenie starostlivého ošetrovania, správneho polohovania a fyzikálnej terapie. Následná liečba zahŕňa okrem vhodnej fyzioterapie aj poskytovanie ortopedických pomôcok ako ortézy. Takto možno zlepšiť pohyblivosť po akútnom ochorení.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

 1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
 2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
 3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
Riešenia

Ortézy a bandáže pri a po detskej obrne

Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. To, či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste naplno využili jeho funkčnosť, závisí od veľa rôznych faktorov. Váš lekár alebo ortopedický technik na základe dôkladného vyšetrenia (anamnézy) a spolu s vami rozhodne, aké vybavenie by bolo pre vás najvhodnejšie. V prípade otvorených otázok sme vám radi k dispozícii.