Choroby a príznaky

Detská obrna/Po obrne

Detská obrna je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus detskej obrny. Vírus detskej obrny postihuje predovšetkým centrálny nervový systém (mozog a/alebo miechu). U 0,1 % prípadov všetkých infekcií pritom dochádza k ochrnutiu.

Znajdź centrum ortopedyczne w pobliżuLösungen
Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Detská obrna je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus detskej obrny. Vírus detskej obrny postihuje predovšetkým centrálny nervový systém (mozog a/alebo miechu). U 0,1 % všetkých infekcií pritom dochádza k ochrnutiu.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

Znajdź centrum ortopedyczne w pobliżuOrtezy - wszystkie rozwiązania
Príčiny

Príčiny

K infekcii dochádza pri požití infikovaného jedla. Týmto spôsobom sa vírus dostane do úst a hltanu a odtiaľ sa šíri do črevného traktu, kde sa rozmnožuje a nakoniec sa vylúči stolicou.
Inkubačná doba (čas, ktorý uplynie od nákazy po nástup ochorenia) je približne 6 až 10 dní. Ak sa infekcia zastaví v tomto štádiu, nazýva sa to asymptomatická alebo abortívna detská obrna. To je prípad asi u 4 až 8 % infikovaných.

Symptómy

Symptómy

Skoré štádium ochorenia sa prejavuje miernymi, nešpecifickými príznakmi, ktoré sa môžu vyskytnúť aj pri iných vírusových infekciách: malátnosť, bolesti hlavy, horúčka a niekedy aj hnačka. V približne v 1 % všetkých prípadov vírusových infekcií detskej obrny tento vírus preniká cez bariéru črevného traktu a krvným obehom sa dostáva do miechy a mozgu. To vedie aj k neparalytickej forme poliomyelitídy, ktorá sa prejavuje bolesťami hlavy, krku a chrbta. Iba v 0,1 % prípadov všetkých infekcií vplýva na nervové bunky miechy a/alebo mozgu vírus. Toto je paralytická forma, pretože tu dochádza k paralýze (ochrnutiu).
Symptómy neskorých účinkov detskej obrny/post-poliomyelitického syndrómu sú:

 • všeobecný nedostatok síl a výdrže

 • extrémna únava

 • ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním

 • neznášanlivosť chladu

 • bolesti svalov a/alebo kĺbov

 • zvýšená svalová slabosť/bolesti svalov

 • svalová atrofia

 • čoraz častejšia nestabilita kĺbov/kĺbové deformity

 • kŕče

 • svalové zášklby (fascikulácie)

 • zmeny v chôdzi a/alebo zvýšená tendencia padať

Liečba

Liečba

Keďže neexistuje kauzálna antivírusová liečba, ošetrovanie je obmedzené len na symptomatické opatrenia. Medzi ne patrí aj odpočinok na lôžku a zabezpečenie starostlivého ošetrovania, správneho polohovania a fyzikálnej terapie. Následná liečba zahŕňa okrem vhodnej fyzioterapie aj poskytovanie ortopedických pomôcok ako ortézy. Takto možno zlepšiť pohyblivosť po akútnom ochorení.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis
 • Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
 • Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
 • Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
 • Rozwiązania
  Riešenia

  Ortézy a bandáže pri a po detskej obrne

  Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. To, či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste naplno využili jeho funkčnosť, závisí od veľa rôznych faktorov. Váš lekár alebo ortopedický technik na základe dôkladného vyšetrenia (anamnézy) a spolu s vami rozhodne, aké vybavenie by bolo pre vás najvhodnejšie. V prípade otvorených otázok sme vám radi k dispozícii.