Choroby a symptómy

Nestabilita ramena

Dôvody nestability v oblasti ramena bývajú rôzne. Dôležitými stavebnými kameňmi úspešnej terapie sú fyzioterapia a ortézy.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Ramenný kĺb je jedným z troch kĺbov ramenného pletenca. Je to veľmi flexibilný kĺb, ktorý ovláda sval. Na nestabilitu v oblasti ramien majú vplyv rôzne faktory.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Príčiny

Príčiny

Nestabilné rameno môže mať rôzne príčiny. V niektorých prípadoch sú spúšťačom nestability v ramennom kĺbe príliš natiahnuté štruktúry väzivového puzdra alebo svalové dysfunkcie. V iných prípadoch tomu predchádzali traumatické a pooperačné príčiny.
Nestabilita ramena často súvisí s kosťami ramenného pletenca (glenohumerálny kĺb). V závažných prípadoch však môže byť postihnutý celý ramenný pletenec so všetkými svojimi tromi pravými a dvoma nepravými kĺbmi.
Nestabilita môže viesť k luxácii. Ramenná hlavica sa už nenachádza vo svojej jamke, ktorú tvorí lopatková kosť, ako je to bežné za normálnych okolností.

Symptómy

Symptómy

Jedným z hlavných príznakov akútnej luxácie ramena, ktorú spôsobujú, napríklad príliš voľné väzivové štruktúry kĺbového puzdra, je bolestivé obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu. Prítomná je aj spontánna bolesť a bolesť pri pohybe, ako aj zmenený tvar ramena s preliačením akromia. V mnohých prípadoch dochádza v oblasti podpazušia k poškodeniu ciev a nervov, čo môže viesť k poruchám prekrvovania a v dôsledku toho k nepríjemným pocitom v ramene.

Diagnóza

Diagnóza

Ortopéd diagnostikuje nestabilitu ramena po dôkladnej anamnéze a posúdení. Ďalšie informácie o presnom stave ramena poskytnú zobrazovacie diagnostické metódy, ako röntgen, počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI). Zároveň možno odhaliť alebo vylúčiť sprievodné svalové zranenie.

Liečba

Liečba

Liečba nestability ramena je veľmi individuálna. Zvyčajne je konzervatívna, pričom zahŕňa aj fyzioterapiu. Osobitnú pozornosť venujeme tomu, aby sa stabilizovala celá oblasť ramenného svalstva. Ortézy treba pravidelne používať preto, aby mimovoľné pohyby nebránili hojeniu rán a nepredlžovali ho.
Ak už nejde len o jednoduché laxity väzov, ale o následky zranení, je často nevyhnutný chirurgický zákrok s následnou rehabilitáciou a znehybnením operovanej oblasti na 3 až 12 týždňov. Cieľom je fyzioterapiou, lymfodrenážou a pohybovou terapiou obnoviť pôvodný stav. Aj tu môžeme kĺb stabilizovať ortézami, a tak predísť zbytočným bolestiam.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

  1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.