Choroby a symptómy

Spina bifida (rázštep chrbtice)

Spina bifida (rázštep chrbtice) je malformácia v oblasti chrbtice a miechy, ktorá vzniká už na začiatku tehotenstva. Užitočná môže byť liečba pomocou ortopedických pomôcok, ako sú ortézy.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Spina bifida (rázštep chrbtice) je malformácia v oblasti chrbtice a miechy. Spina bifida je takzvaný defekt neurálnej trubice, pretože chrbtica a miecha sa vyvíjajú z takzvanej neurálnej trubice v embryu. Defekty neurálnej trubice sú po srdcových chybách druhou najčastejšou vrodenou chybou. Otvorený chrbát vzniká častejšie v oblasti driekovej chrbtice a krížovej kosti, než v oblasti hrudnej alebo krčnej chrbtice.
Ochorenie spina bifida má rôzne formy a charakteristiky:

  • Otvorený rázštep chrbtice (Spina bifida aperta)

  • Skrytý rázštep chrbtice (Spina bifida occulta)

Amputacja ręki lub dłoni

Stabilizatory i ortezy Ottobock

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Príčiny

Príčiny

Príčiny ochorenia spina bifida ešte nie sú celkom objasnené. Isté je, že k malformácii chrbtice dochádza počas tretieho až štvrtého týždňa tehotenstva. Vzniká v dôsledku poruchy embryonálneho vývoja neurálnej trubice. Neurálna trubica je počiatočným štádiom vývoja centrálneho nervového systému. Miecha a chrbtica sa vyvíjajú zo spodnej časti neurálnej trubice, z hornej časti mozog a lebka.
Nedostatok kyseliny listovej (vitamín B) alebo narušený metabolizmus kyseliny listovej počas tehotenstva sa považuje za významnú príčinu rázštepu chrbtice (spina bifida). Okrem toho u žien, ktoré počas tehotenstva kvôli epilepsii užívajú antiepileptiká, je približne o jedno percento vyššie riziko, že sa u ich dieťaťa vyvinie rázštep chrbtice.

Symptómy

Symptómy

Symptómy môžu byť odlišné. Či a do akej miery malformácia postihuje chrbticu, závisí od toho, kde presne sa rázštep nachádza. Spina bifida occulta niekedy nemá nijaké príznaky. Tu je oblúk stavca rozdelený na dve časti bez účasti miechy. Preto malformácia často zostáva neodhalená. Na druhej strane, otvorená chrbtica, v ktorej sú membrány nervových buniek miechy - a/alebo miecha - zapojené do tvorby rázštepu, môže mať zanedbateľné alebo trvalé následky. Pri tomto ochorení s odborným názvom spina bifida aperta sa symptómy pohybujú od sotva viditeľných ťažkostí až po značné obmedzenia, akým je paraplégia.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

Therapy depends on the severity of the spinal malformation. In some cases, no treatment of any kind is required for the minor form of the malformation. With spina bifida aperta, on the other hand, the defect may be significant. Surgery within 48 hours after birth is advisable in this case. Therapy including physiotherapy and orthopaedic devices such as orthoses can be helpful in counteracting joint deformations as a consequence of spina bifida.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

  1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.