Choroby a príznaky

Tenisový lakeť/golfový lakeť

Tenisový lakeť (epicondylosis radialis humeri) vzniká preťažením svalov a šliach v predlaktí. Ortézy pomáhajú zmierňovať ťažkosti.

Znajdź centrum ortopedyczne w pobliżuRamenné ortézy a ortézy ramenného pletenca
Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Tenisový/golfový lakeť (Epicondylosis radialis humeri) vzniká pri preťažovaní svalov a šliach predlaktia.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

Znajdź centrum ortopedyczne w pobliżuSolutions
Príčiny

Príčiny

Možným spúšťačom je nesprávna technika pri raketových športoch (napr. tenis, bedminton), jednostranné zaťažovanie, napríklad pri práci na počítači pri používaní klávesnice a myši, alebo nesprávne držanie tela v práci, pri domácich prácach a pri práci v záhradke, či pri voľno-časových aktivitách.

Symptómy

Symptómy

Medzi príznaky patrí aj to, že päsť je čoraz slabšia a otáčavé pohyby tieto ťažkosti ešte viac znásobujú. Predmety, ako sú šálky na kávu alebo knihy, je vám nedarí zdvihnúť ani preniesť a kvôli bolestiam nevládzete ani potriasť rukami.

Diagnóza

Diagnóza

Diagnostikovať tenisový alebo golfový lakeť je pomerne zložité, keďže lokalizácia tohto ochorenia býva často opisovaná inak. Okrem anamnézy (predbežný rozhovor s lekárom) sa na diagnostiku často používa ultrazvuk a testovanie funkcií ruky. Na otestovanie ruky lekár využíva test odporu (pacient zatne ruku do päste a tlačí ňou proti odporu), aby skontroloval, či sa bolesť nezhoršuje.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

W zależności od sytuacji rodzinnej pielęgniarki ambulatoryjne mogą pomóc w użytkowaniu protezy, a także zająć się kompresją i mobilizacją na co dzień.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis
  • Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  • Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  • Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
  • Rozwiązania