Choroby a príznaky

Tenisový lakeť/golfový lakeť

Tenisový lakeť (epicondylosis radialis humeri) vzniká preťažením svalov a šliach v predlaktí. Ortézy pomáhajú zmierňovať ťažkosti.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Tenisový/golfový lakeť (Epicondylosis radialis humeri) vzniká pri preťažovaní svalov a šliach predlaktia.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Príčiny

Príčiny

Možným spúšťačom je nesprávna technika pri raketových športoch (napr. tenis, bedminton), jednostranné zaťažovanie, napríklad pri práci na počítači pri používaní klávesnice a myši, alebo nesprávne držanie tela v práci, pri domácich prácach a pri práci v záhradke, či pri voľno-časových aktivitách.

Symptómy

Symptómy

Medzi príznaky patrí aj to, že päsť je čoraz slabšia a otáčavé pohyby tieto ťažkosti ešte viac znásobujú. Predmety, ako sú šálky na kávu alebo knihy, je vám nedarí zdvihnúť ani preniesť a kvôli bolestiam nevládzete ani potriasť rukami.

Diagnóza

Diagnóza

Diagnostikovať tenisový alebo golfový lakeť je pomerne zložité, keďže lokalizácia tohto ochorenia býva často opisovaná inak. Okrem anamnézy (predbežný rozhovor s lekárom) sa na diagnostiku často používa ultrazvuk a testovanie funkcií ruky. Na otestovanie ruky lekár využíva test odporu (pacient zatne ruku do päste a tlačí ňou proti odporu), aby skontroloval, či sa bolesť nezhoršuje.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

W zależności od sytuacji rodzinnej pielęgniarki ambulatoryjne mogą pomóc w użytkowaniu protezy, a także zająć się kompresją i mobilizacją na co dzień.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

  1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
  2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
  3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.