Choroby a symptómy

Problémy so zápästím

Existuje mnoho rôznych príčin problémov so zápästím. Na to však máme účinné ortézy, ktoré sú individuálne prispôsobené klinickému obrazu pacienta tak, aby ho chránili, pomáhali mu a zmierňovali jeho bolesti.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Existuje mnoho rôznych príčin problémov so zápästím. Bolesti môžu vystreľovať z ruky do ramena aj naopak.

Vo všeobecnosti možno povedať, že tieto ťažkosti obyčajne spôsobujú značné obmedzenia v každodennom živote, pretože ruky sú potrebné pri väčšine činností.

Amputacja ręki lub dłoni

Ambulatoryjny personel pielęgniarski

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Indikácie

Indikácie

Artróza

Pri opotrebovaní zápästného kĺbu (artróze) ide o opotrebovanie chrupavky, ktorá pokrýva povrch kĺbu. To vedie k postupnému poškodzovaniu chrupavky – neskôr aj kostí – ako aj k bolestivým deformáciám a k tuhnutiu zápästného kĺbu. Príčinou môže byť jeho preťažovanie alebo nesprávne postavenie, či predchádzajúce zranenie (trauma). Môžu sa vyskytnúť nasledujúce príznaky:

 • Tuhnutie kĺbu, najmä ráno

 • Opuchy kĺbu

 • Bolesti pri pohybe aj v pokoji

 • Strata sily

 • Praskanie v kĺbe

 • Prehrievanie kĺbu

 • Lokálna tlaková bolesť

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída patrí medzi autoimunitné ochorenia, ktorých príčina zatiaľ nie je objasnená. Je známe, že ňou trpia až 2 % európskej populácie a u žien je pravdepodobnosť jej výskytu trikrát vyššia. Toto ochorenie spôsobuje zápal v mnohých kĺboch, ​​vrátane zápästného. Na začiatku postihuje synoviálnu membránu, ale zápal sa šíri aj do kostí, chrupaviek a väziva. Reumatoidná artritída postupuje zvyčajne po etapách a bolesť väčšinou v čase medzi jednotlivými etapami ustupuje. Počas jednej etapy, ktorá môže trvať aj niekoľko týždňov až mesiacov, zápästie opúcha, prehrieva sa a často sčervenie. Okrem toho u mnohých postihnutých ľudí sa objavuje aj ranná stuhnutosť kĺbu, jeho obmedzená pohyblivosť a všeobecné symptómy na rôznom stupni závažnosti.

Preťaženie

Preťaženie často vedie k podráždeniu zápästného kĺbu. Jednou z jeho najčastejších príčin je nadmerné namáhanie kĺbu. Prejavuje sa začervenaním, opuchmi a bolesťami pri pohybe, ale aj v období pokoja. V niektorých prípadoch dokonca dochádza k zápalu šliach.

Zápal šliach

Zápal šliach a šľachového puzdra je veľmi časté ochorenie, s ktorým sa v súčasnosti stretol už hádam každý. Jeho najčastejšou príčinou je chronické alebo akútne preťažovanie kĺbu monotónnymi pohybmi, ako aj drobné poranenia (mikrotraumy). Takto postihnutí ľudia majú nasledujúce príznaky:

 • Tlaková bolesť pozdĺž šliach a svalov

 • Prehriatie, opuch a začervenanie p

 • Bolesť pri námahe

 • Zhrubnutie postihnutej šľachy

Nestabilita

Pocit nestability v zápästnom kĺbe v dôsledku slabosti a preťaženia väzov postihuje väčšinou ženy medzi 20. a 40. rokom života. Pocit nestability môže pri namáhaní zápästia spôsobiť bolesti, ktoré vystreľujú až do predlaktia. Okrem toho sa pri pohybe zápästia často ozývajú zvuky pukania v kostiach.

Syndróm karpálneho tunela

V prípade syndrómu karpálneho tunela ide o „zovretý nerv“ v ruke. Príčinou tohto ochorenia je zúženie takzvaného karpálneho tunela. Následkom opuchnutia jeho tkaniva, napríklad v dôsledku zápalu alebo nadmerného zaťažovania, dochádza k zovretiu nervov prebiehajúcich cez karpálny tunel. Primárne je postihnutý takzvaný stredný nerv – nerv v strednej časti ramena.
Typické pre toto ochorenie je to, že bolesti sú veľmi silné, najmä v noci. Ak toto ochorenie progreduje, vznikne trvalá necitlivosť, ktorá postihuje najmä palec, ukazovák a prostredník. Jej častým sprievodným javom je nemotornosť, pocit slabosti v ruke a nižšia sila svalstva ruky, najmä palca. Ženy v strednom veku sú postihnuté v 80 % prípadov.

Podvrtnutie

Podvrtnutie zápästia (distorzia) spôsobuje nadmerné natiahnutie väzivového puzdra. Často sú výsledkom nepriameho pôsobenia nadmernej sily na končatinu, napr. pri páde na vystretú ruku. Výsledkom môžu byť opuchy, bolesti pri pohybe, no v niektorých prípadoch aj výskyt modrín, či narušenie funkcie končatiny a strata sily v nej.

Diagnóza

Diagnóza

Počas lekárskeho vyšetrenia sa zápästie najskôr skúma z hľadiska výskytu opuchov, deformácií, či dostatočnej sily úchopu a pohyblivosti. Diskutuje sa aj o intenzite bolesti. V závislosti od prípadu sa môžu použiť nasledujúce liečebné a testovacie metódy:

 • Röntgen

 • Počítačová tomografia

 • Skenovanie kostí

 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou

 • Odraz kĺbov

 • Artroskopia

 • EMG

Liečba

Liečba

Liečba závisí od príčiny ťažkostí v zápästí. V mnohých prípadoch stačí ruku na chvíľu schladiť alebo ju mať v pokoji a vyhýbať sa akýmkoľvek pohybom. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné postihnutú ruku aj operovať. Ortézy a bandáže môžu pomôcť ťažkosti zmierniť a podporiť hojenie.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

 1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
 2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
 3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.