Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Połączenie Ottobock Polska i Vigo-Ortho PolskaOgłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Otto Bock Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Zarząd spółki Otto Bock Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Koralowej 3, 61-029 Poznań, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000117673 ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 29 kwietnia 2022 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:
1) Otto Bock Polska sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz
2) Vigo-Ortho Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rudzkiej 102, 93-438 Łódź,

Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043067 (jako spółki przejmowanej),
uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.

Data publikacji: 29.04.2022.

Plan połączenia

Deklaracja zgodności

Połączenie Ottobock Polska i Vigo-Ortho Polska

1 Wyniki łącznie 1