Sjukdomsbilder och symtom

Infantil cerebral pares (ICP)

Cerebral pares (ICP) är en spastisk störning i nerv- och muskulärsystem som uppstår hos barn. Spastiska symtom uppträder i 75 procent av alla fall.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Cerebral pares (ICP) är en vanlig spastisk störning i nerv- och muskulärsystem som uppstår hos barn. Den karaktäriseras av störningar i nerv- och muskulärsystemet i områdena muskelspänning (tonus), muskelstyrka, koordination och rörelsemönster. Spastiska hybridformer med generellt ökad muskelspänning är de allra vanligaste.

Översikt

Ortoser och förband från Ottobock

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,dyneva,old_page

Halsryggrads- och ryggortoser

För rygg och halsryggrad: ortoser från Ottobock stabiliserar och aktiverar. Kvalitet och bärkomfort för smärtfri mobilitet.

Mer informationOrtosprodukter

Arm- och axelortoser

Ortoser och förband för arm, axel och armbåge kan bidra till att lindra besvär i vardagen och i särskilda situationer.

Mer informationLoesningar
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,orthotics_doorpage

Handortoser och handförband

Handledsförband och handortoser kan effektivt stabilisera och avlasta handen och handleden och ge stöd efter skador eller operationer.

Mer informationProdukter
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,tuebingen_hip_abduction_orthosis

Höftortoser

Ortoser för höften lindrar akuta besvär eller felställningar. De används även för att framgångsrikt behandla höftledsdysplasi hos nyfödda.

Mer informationProdukter

1 resultat av totalt 6

Orsaker

Orsaker

Orsakerna till infantil cerebral pares kan variera brett. Brist på syre, komplikationer med navelsträng, infektioner, hjärnblödning och olyckor kan leda till infantil cerebral pares under graviditeten, men oftast under födseln.
I de flesta fall uppstår multipla funktionsnedsättningar. Totalt sker det hos 3 av 1 000 levande födda. För tidigt födda barn påverkas oftare.

Symtom

Symtom

Symtomen vid infantil cerebral pares kan variera brett och vara väldigt individuella. Spastiska symtom uppstår i 75 % av fallen.

Hemiplegi (32 %)

Hemiplegi (32 %)

I detta fall drabbas lemmarna i ena kroppshalvan, vanligen mer armarna än benen.

Diplegi (40 %)

Diplegi (40 %)

Benen påverkas svårare än armarna.

Tetraplegi (2 %)

Tetraplegi (2 %)

Tetraplegi innebär att alla lemmar är förlamade och att den motoriska och mentala utvecklingen är avsevärt försenad. Endast cirka 10 procent av alla drabbade personer kan gå.

Bilateral hemiplegi

Bilateral hemiplegi

Spastisk förlamning av alla fyra extremiteter, med armarna svårare påverkade än benen.

Triplegi

Triplegi

Spastisk förlamning av tre extremiteter.

Framförallt de långa flexorerna och adduktorerna blir påverkade av alla slags former av förlamning. Spasticitet orsakar också stelhet i lederna. I kliniska termer kan tillståndet i de enskilda lederna beskrivas på följande sätt: höften är vinklad, böjd och inåtvänd. Armbågs-, handleds- och knälederna tenderar att vara stela när man böjer dem. Underarmen är böjd och tummen är roterad inåt. Fotleden och foten är i klumpfotsposition, och ryggraden är också starkt förvrängd.

Diagnos och behandling

Diagnos och behandling

ICP diagnosticeras baserat på kliniska fynd efter att progressiva orsaker som tumörer och inflammationer har uteslutits. Behandlingen fokuserar på multidisciplinär terapi från olika medicinska, ortopediska och fysioterapeutiska tillvägagångssätt. Ottobock erbjuder ett brett utbud av medicinska hjälpmedel alltifrån nyfödda till vuxna. Till exempel för positionering och stöd och för att förbättra balansen och gångförmågan (fotled, gånghjälpmedel, sitthjälpmedel och positioneringshjälpmedel).

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
  2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
  3. Ta med remissen till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Produkter

Ottobock - ortoser och stöd vid infantil cerebral pares

Produkterna som visas är exempel på försörjningar. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att ange vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi hjälper dig gärna.

Produkterna som visas är exempel på behandlingar. Många olika faktorer avgör om en produkt verkligen är lämplig för dig och om du kan utnyttja produktens funktionalitet fullt ut. Viktiga aspekter är bland annat ditt fysiska tillstånd, din kondition och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller O&P-specialist får bedöma vilken behandling som är bäst lämpad för dig. Vi hjälper dig gärna.