Leva med armamputation

Rehabilitering efter armamputation

Först måste stumpsåret läka bra. När den här läkningen är avslutad efter några veckor börjar den egentliga rehabiliteringsfasen. Den tar i regel upp till ett halvår.

Sammanfattning

Rehabilitering efter armamputation

Först måste stumpsåret läka bra. När den här läkningen är avslutad efter några veckor börjar den egentliga rehabiliteringsfasen. Den tar i regel upp till ett halvt år.

Ditt behandlingsteam beslutar på basis av framstegen i din återhämtning när du kan börja med den intensiva rehabiliteringen. Under rehabiliteringsfasen förbereds du målinriktat på att kunna bära en protes. Målet är att göra det möjligt för dig att vara maximalt mobil och självständig, så att du kan leva ditt liv framöver så normalt som möjligt. Avgörande för hur framgångsrik din rehabilitering blir är dock din aktiva medverkan. Också din motivation och ett stort självförtroende kan bidra väsentligt.

Myotest

Myotest och myoträning

Med moderna armproteser kan du styra handen fram till och greppa föremål. Signalerna för de här rörelserna skickas till protesen via musklerna i stumpen. Protesen styrs myoelektriskt, det vill säga genom att en muskel spänns. Om du till exempel spänner en viss stumpmuskel, leder det till att handen öppnas.

För att exakt kunna anpassa protesen till dig, måste du först göra ett så kallat myotest. Under testet mäts om du kan kontrollera en myoelektriskt styrd armprotes. Utifrån testresultatet och efterföljande myoträning bedöms din förmåga och tillsammans med dig väljer vi den typ av protes som passar dig bäst. Därefter påbörjas tillverkningen av protesen.

Protesträning

Användning av protesen

På- och avtagning

Beroende på din protes och hur din stump ser ut finns det olika metoder för att ta på och av en protes. En avgörande faktor är dessutom om du behöver unilateral eller bilateral ortopedteknisk försörjning. Din terapeut visar dig vilken metod som passar dig.

Innan du tar på dig protesen kan du lätt fukta huden i området för elektroderna. Det sänker hudmotståndet och ökar ledförmågan mellan musklerna respektive huden och elektroderna i proteshylsan. Utan fukt kan det dröja en stund innan tillräcklig kontakt uppstår och du kan styra protesen optimalt.

A prosthetic glove touches the tip of the finger of an Ottobock bebionic hand

Skötsel och rengöring

Din protes måste skötas och rengöras varje dag. För att få bort svettrester och hudpartiklar torkar du ur proteshylsans insida med en fuktig trasa. Rengör även din proteshandske enligt skötselanvisningarna och kontrollera om den har några sprickor. Vid sprickor måste proteshandsken bytas ut. Om du bär en liner behöver du sköta den varje dag enligt bruksanvisningen.

Styrningsträning och regelbunden träning

Beroende på hur din protes är sammansatt lär du dig hur du öppnar och stänger handen, vrider den inåt och utåt, samt hur du böjer och sträcker armbågen. Därutöver tränar du på att byta mellan olika komponenter.

Nästa steg är upprepad träning av rörelsemönster. På så sätt automatiseras mönstren i stor utsträckning, så att du inte behöver tänka efter så mycket när du styr protesen och kan spänna musklerna längre.

Lämpliga träningsföremål är till exempel käglor, sättspel eller en modell av ett träd med klädnypor som ska förflyttas från lodrätt till vågrätt läge. Du tränar då effektivt på att vrida och greppa med din proteshand.

Vardagsträning

Efter din styrningsträning och upprepade träning är du väl förberedd för komplexa rörelsemönster. Vardagsträningen anpassas efter dina personliga behov. Övningarna väljs ut utifrån dina prioriteringar i vardagen och ditt yrke.

Du börjar med enkla aktiviteter som till exempel att vika en handduk och ökar sedan efter hand, för att till sist tillreda en hel måltid. Träningen kan även bestå av att ta på och av kläder, öppna en flaska och hälla upp en dryck eller att utföra specifika rörelser på din kontorsarbetsplats. Dessutom är det ett stort steg tillbaka till ett självständigt liv när du helt utan hjälp kan äta med gaffel och kniv. Du kommer att överraskas av hur mycket din protes kan hjälpa dig med det.

Fler behandlingsåtgärder

Balans- och koordinationsträning

Eftersom en amputation alltid också påverkar balanssinnet rekommenderas balans- och koordinationsträning. Vid koordinationsträning är det framför allt viktigt att träna ögon-handprotes-koordinationen, eftersom dina ögon nu måste kontrollera handrörelserna för att ersätta känslan i handen.

Rådgivning om hjälpmedel

Om du under rehabiliteringen stöter på svårigheter med din nya protes vid vissa aktiviteter, kan du eventuellt testa olika hjälpmedel.

För alla hjälpmedel gäller däremot alltid mottot "less is more"; – ju färre hjälpmedel du behöver, desto mer oberoende är du i din vardag. Om du använder många olika hjälpmedel hemma, är du desto mer beroende när du lämnar hemmet och inte kan ta med dina särskilda hjälpmedel. Vid dubbelsidig amputation eller en hög amputationsnivå kan sådana hjälpmedel emellertid ibland vara nödvändiga.

Fritidsaktiviteter och idrott

Med din protes får du nya möjligheter till fritidsaktiviteter. Utnyttja dem. Fysisk aktivitet är alltid bra för din kondition. Fråga din ortopedingenjör om tips och råd.