Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,rent_joint
After Sales Scandinavia

Service- och låneenheter

Våra användare förblir oberoende och mobila även vid underhåll och service. Ottobock erbjuder tillfälliga låneenheter för utvalda produkter. Särskilda utprovningsenheter finns för test i användarens egen vardagsmiljö.

Våra användare förblir oberoende och mobila även vid underhåll och service. Ottobock erbjuder tillfälliga låneenheter för utvalda produkter. Särskilda utprovningsenheter finns för test i användarens egen vardagsmiljö.

För flera av Ottobocks mer avancerade ortopedtekniska hjälpmedel erbjuder vi en likvärdig produkt som vid behov kan lånas eller hyras. Det kan vara när en produkt behöver returneras för service, reparation eller reklamation. Kontakta oss för information om vilka produkter som finns tillgängliga för lån eller hyra.

Vi rekommenderar alltid ett lån för test innan köp av våra avancerade ortopedtekniska hjälpmedel. Kontakta oss om du som ortopedingenjör vill låna produkter för test och utprovning.

Service

Vänligen fyll i ”Service/reklamationsblanketten” och kontakta oss. Du får därefter ett ärendenummer och en förbetald retursedel som ger dig fri leverans till oss (för de produkter som måste evalueras på plats).

Lånevillkor vid test

Testperiod överenskommes med Ottobock, och under denna tid är lånet kostnadsfritt.

För låneprodukter som kräver regelbunden service för att säkerställa funktion och säkerhet är den maximala hyrestiden begränsad. Återlämnas inte låneenheten efter anmodan från oss, faktureras kostnad enligt prislista.

Lånevillkor vid service, reparation eller reklamation

Låneartikel skickas från Ottobock enligt överenskommelse. När byte skett skickas den ordinarie produkten omgående till Ottobock. Under tiden den ordinarie produkten är hos oss för service/reparation/reklamation utgår ingen hyreskostnad.

Återlämnas inte låneartikeln efter anmodan från oss faktureras artikelkostnad enligt prislista.

Kostnadsförslag

Kostnadsförslag ges vid följande tillfällen:

  • På kundens begäran

  • När en garantiförfrågan avslås och kunden istället erbjuds en reparation mot faktura.

  • När kostnaden för en reparation överstiger produktens halva nypris.

Giltighetstiden är 30 dagar från det att kostnadsförslaget delges.

Under de 30 dagarna tas ingen hyresavgift för eventuella låneartiklar ut. Efter 30 dagar tas ordinarie hyresavgift ut om inte den oreparerade produkten återsänds till kunden direkt. Produkten skickas tillbaka direkt om inte kunden önskat något annat.

För att göra ett kostnadsförslag krävs att en grundlig undersökning av produkten utförs. Det innebär att produkten testas och demonteras för att kontrollera de ingående delarna. Vid en sådan demontering blir engångsartiklar skadade vilket innebär att de inte kan återmonteras. Detta innebär att vi inte kan skicka åter en produkt som genomgått en sådan undersökning i ett monterat och funktionsdugligt skick om kostnadsförslaget avböjs. Om kostnadsförslaget avböjs eller inte besvaras innan giltighetstidens utgång tas en kostnad ut för den undersökning som gjorts. Kostnaden är beroende av vilken produkt som undersökts. Kontakta oss för mer information.

Katalog

Service Fabrication Customized Solutions

1 resultat av totalt 1