Phẫu thuật cắt cụt chân hoặc bàn chân

Cuộc sống sau khi mất chân

Chuyện gì sẽ diễn ra trước và sau khi cắt cụt ? Quá trình phục hồi sẽ diễn ra như thế nào và cuộc sống sau khi lắp chân tay giả sẽ ra sao ?

Cắt cụt chân hoặc một phần bàn chân

Cuộc sống sau khi mất chân

Điều gì xảy ra trước và sau khi bị cắt cụt chân hoặc bàn chân? Quá trình phục hồi chức năng là gì và cuộc sống hàng ngày với chân giả sẽ như thế nào?

Cuộc sống sau khi cắt cụt chân

Trước khi phẫu thuật cắt cụt chân

A leg amputee sits on a bed watching the sun set on the city skyline through a window

Sau khi phẫu thuật cắt chân

An amputee is accompanied by O&P professionals as he trials a leg prothesis

Phục hồi chức năng sau cắt cụt và mang chân giả

Sau phẫu thuật cắt cụt chi, chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi: Tiếp theo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay sau cuộc phẫu thuật, việc phục hồi và chăm sóc vết mổ trên phần chi thể còn lại sẽ là mối quan tâm hàng đầu của bạn. Cả hai việc đều quan trọng để bạn có thể bắt đầu phục hồi chức năng sớm và có thể lắp chi giả.

Cắt cụt phần bàn chân

Cuộc sống sau khi mất một phần bàn chân

Điều gì xảy ra trước và sau khi bị cắt cụt một phần bàn chân? Cuộc sống của bạn sau khi mang chân giả sẽ như thế nào?

Cắt cụt bàn tay hoặc cánh tay

Cuộc sống sau khi mất đi cánh tay

Điều gì xảy ra trước và sau khi bị cắt cụt cánh tay hoặc bàn tay? Quá trình phục hồi chức năng là gì và cuộc sống hàng ngày với tay giả sẽ như thế nào?

Trước khi phẫu thuật cắt cụt tay

Phục hồi chức năng sau phẫu thuật cắt cụt tay

Cắt cụt ngón tay hoặc một phần bàn tay

Cuộc sống sau khi cắt cụt ngón tay hoặc một phần bàn tay

Điều gì xảy ra trước và sau khi bị cắt cụt ngón tay hoặc một phần bàn tay? Cuộc sống của bạn sau khi mang tay giả sẽ như thế nào?