Bộ phận giả

Găng tay-8S11N
Găng tay
Nhóm người dùngÔng
Dòng sản phẩmMyobock Hệ thống bộ phận giả Myobock cho người lớn, Dynamic Arm
Màu sắcHautfarben
Găng tay-8S11
Găng tay
Nhóm người dùngThanh niên, Ông
Dòng sản phẩmMyobock Hệ thống bộ phận giả Myobock cho người lớn, Dynamic Arm
Màu sắcHautfarben
Bàn tay-8E70
Bàn tay
Nhóm người dùngBà, Thanh niên, Ông, Người lớn, Người có tuổi
Dòng sản phẩmbebionic
Màu sắcTrắng, Màu đen
Bàn tay-8E500
Bàn tay
Nhóm người dùngBà, Ông, Người lớn, Người có tuổi
Dòng sản phẩmMichelangelo Axon Bus
Màu sắcTrắng
Bàn tay-8E38~57
Bàn tay
Nhóm người dùngBà, Thanh niên, Ông, Người lớn, Người có tuổi
Dòng sản phẩmMyobock Hệ thống bộ phận giả Myobock cho người lớn
Màu sắcOrange
Bàn tay-88A15
Bàn tay
Nhóm người dùngBà, Thanh niên, Ông, Người lớn, Người có tuổi
Dòng sản phẩmMyobock Hệ thống bộ phận giả Myobock cho người lớn
Màu sắcmàu da
Phụ kiện-757B35
Phụ kiện
Loại sản phẩmTích phân MyoEnergy
Nhóm người dùngBà, Thanh niên, Ông, Người lớn, Người có tuổi
Dòng sản phẩmMyobock Hệ thống bộ phận giả Myobock cho người lớn
Phần mềm-743Z51
Phần mềm
UsecasesDefinitely socket production, Interim socket production, Definitely orthosis production
Loại sản phẩmPhần mềm
Phạm vi ứng dụngChỉnh hình chi dưới, Chỉnh hình chi trên, Bộ phận giả chi trên
Lớp lót-6Y88
Lớp lót
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ cắt cụtTransfemoral amputation
Nguyên liệuSilicon
Lớp lót-6Y85
Lớp lót
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ cắt cụtTransfemoral amputation
Nguyên liệuSilicon
Lớp lót-6Y512
Lớp lót
Loại sản phẩmĐệm gối
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation
Nguyên liệuPolyurethan
Lớp lót-6Y45
Lớp lót
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ di động
Trọng lượng cơ thể tối đa

12 Kết quả của tổng số undefined