Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Bàn chân

Bàn chân-1E95
1E95Bàn chân
Loại sản phẩmCơ học
Trọng lượng cơ thể tối đa110 kg
Hoạt độngThể thao, Sử dụng hàng ngày
Bàn chân-1E91
1E91Bàn chân
Loại sản phẩmCơ học
Trọng lượng cơ thể tối đa104 kg
Hoạt độngThể thao
Bàn chân-1E90
1E90Bàn chân
Loại sản phẩmCơ học
Trọng lượng cơ thể tối đa125 kg
Hoạt độngThể thao
Bàn chân-1C68
1C68Bàn chân
Loại sản phẩmBàn chân giả làm bằng vật liệu hỗn hợp
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa125 kg
Bàn chân-1C64
1C64Bàn chân
Loại sản phẩmBàn chân giả làm bằng vật liệu hỗn hợp
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Bàn chân-1C63
1C63Bàn chân
Loại sản phẩmBàn chân giả cho chiều cao lắp đặt hạn chế và cắt cụt một phần
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Bàn chân-1C62
1C62Bàn chân
Loại sản phẩm
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Bàn chân-1C61
1C61Bàn chân
Loại sản phẩmBàn chân giả cơ học với khả năng hấp thụ lực xoắn / sốc
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Bàn chân-1C60
1C60Bàn chân
Loại sản phẩmBàn chân giả làm bằng vật liệu hỗn hợp
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Bàn chân-1C53
1C53Bàn chân
Loại sản phẩmBàn chân giả cho chiều cao lắp đặt hạn chế và cắt cụt một phần
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Bàn chân-1C52
1C52Bàn chân
Loại sản phẩmBàn chân giả cơ học với khả năng hấp thụ lực xoắn / sốc
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Bàn chân-1C51
1C51Bàn chân
Loại sản phẩmBàn chân giả cơ học với khả năng hấp thụ lực xoắn / sốc
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg

12 Kết quả của tổng số undefined