Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Ổ cắm

Ổ cắm-114S1
114S1Ổ cắm
Trọng lượng cơ thể tối đa125 kg
Mức độ di động1, 2, 3, 4
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation

1 Kết quả của tổng số undefined