Uneo 3D

Vừa vặn để tạo sự thoải mái tối đa: Uneo 3D được điều chỉnh chính xác cho phù hợp với giải phẫu của phần chi còn lại. Các vị trí nhạy cảm như xương chày và đầu xương mác được bảo vệ bởi các thành dày hơn. Mặt khác, độ dày của thành mỏng hơn ở lưng làm tăng khả năng vận động của đầu gối.Uneo 6Y512 (TT) có thể được kết hợp với van hoặc hệ thống Harmony.

6Y512 - Lớp lót

Uneo 3D

Đệm nhẹ nhàng, có hình dạng giải phẫu để tạo sự thoải mái hơn

Vừa vặn để tạo sự thoải mái tối đa: Uneo 3D được điều chỉnh chính xác cho phù hợp với giải phẫu của phần chi còn lại. Các vị trí nhạy cảm như xương chày và đầu xương mác được bảo vệ bởi các thành dày hơn. Mặt khác, độ dày của thành mỏng hơn ở lưng làm tăng khả năng vận động của đầu gối.Uneo 6Y512 (TT) có thể được kết hợp với van hoặc hệ thống Harmony.

Loại sản phẩmĐệm gối
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation
Nguyên liệuPolyurethan

Uneo 3D

Vừa vặn để tạo sự thoải mái tối đa: Uneo 3D được điều chỉnh chính xác cho phù hợp với giải phẫu của phần chi còn lại. Các vị trí nhạy cảm như xương chày và đầu xương mác được bảo vệ bởi các thành dày hơn. Mặt khác, độ dày của thành mỏng hơn ở lưng làm tăng khả năng vận động của đầu gối.Uneo 6Y512 (TT) có thể được kết hợp với van hoặc hệ thống Harmony.

Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Loại sản phẩmĐệm gối
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation
Nhóm người dùngBà, Ông, Người lớn, Người có tuổi
Nguyên liệuPolyurethan
Kết nối xawithout

Tệp sản phẩm

Mã số hàngĐộ lớn (kích thước)Chiều dài chi còn lại từ MPTSkinguardVỏ dệtMàu sắc
6Y512=250X75-G250 mm (255-275 mm)75 mm (50-100 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=210X125-G210 mm (215-235 mm)125 mm (100-150 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=235X125-G235 mm (240-265 mm)125 mm (100-150 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=265X125-G265 mm (260-280 mm)125 mm (100-150 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=280X125-G280 mm (285-310 mm)125 mm (100-150 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=300X125-G300 mm (310-335 mm)125 mm (100-150 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=210X175-G210 mm (215-235 mm)175 mm (150-200 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=235X175-G235 mm (240-265 mm)175 mm (150-200 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=265X175-G265 mm (260-280 mm)175 mm (150-200 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=280X175-G280 mm (285-310 mm)175 mm (150-200 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=300X175-G300 mm (310-335 mm)175 mm (150-200 mm)vớikhông cótrong suốt
6Y512=250X75-F-G250 mm (255-275 mm)75 mm (50-100 mm)vớivớianthrazit
6Y512=210X125-F-G210 mm (215-235 mm)125 mm (100-150 mm)vớivớianthrazit
6Y512=235X125-F-G235 mm (240-265 mm)125 mm (100-150 mm)vớivớianthrazit
6Y512=265X125-F-G265 mm (260-280 mm)125 mm (100-150 mm)vớivớianthrazit
6Y512=280X125-F-G280 mm (285-310 mm)125 mm (100-150 mm)vớivớianthrazit
6Y512=300X125-F-G300 mm (310-335 mm)125 mm (100-150 mm)vớivớianthrazit
6Y512=210X175-F-G210 mm (215-235 mm)175 mm (150-200 mm)vớivớianthrazit
6Y512=235X175-F-G235 mm (240-265 mm)175 mm (150-200 mm)vớivớianthrazit
6Y512=265X175-F-G265 mm (260-280 mm)175 mm (150-200 mm)vớivớianthrazit
6Y512=280X175-F-G280 mm (285-310 mm)175 mm (150-200 mm)vớivớianthrazit
6Y512=300X175-F-G300 mm (310-335 mm)175 mm (150-200 mm)vớivớianthrazit
6Y512=250X75250 mm (255-275 mm)75 mm (50-100 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=210X125210 mm (215-235 mm)125 mm (100-150 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=235X125235 mm (240-265 mm)125 mm (100-150 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=265X125265 mm (260-280 mm)125 mm (100-150 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=280X125280 mm (285-310 mm)125 mm (100-150 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=300X125300 mm (310-335 mm)125 mm (100-150 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=210X175210 mm (215-235 mm)175 mm (150-200 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=235X175235 mm (240-265 mm)175 mm (150-200 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=265X175265 mm (260-280 mm)175 mm (150-200 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=280X175280 mm (285-310 mm)175 mm (150-200 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=300X175300 mm (310-335 mm)175 mm (150-200 mm)không cókhông cótrong suốt
6Y512=250X75-F250 mm (255-275 mm)75 mm (50-100 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=210X125-F210 mm (215-235 mm)125 mm (100-150 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=235X125-F235 mm (240-265 mm)125 mm (100-150 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=265X125-F265 mm (260-280 mm)125 mm (100-150 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=280X125-F280 mm (285-310 mm)125 mm (100-150 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=300X125-F300 mm (310-335 mm)125 mm (100-150 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=210X175-F210 mm (215-235 mm)175 mm (150-200 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=235X175-F235 mm (240-265 mm)175 mm (150-200 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=265X175-F265 mm (260-280 mm)175 mm (150-200 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=280X175-F280 mm (285-310 mm)175 mm (150-200 mm)không cóvớianthrazit
6Y512=300X175-F300 mm (310-335 mm)175 mm (150-200 mm)không cóvớianthrazit
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation
Nguyên liệuPolyurethan
Kết nối

không có kết nối xa

Đệm xa15 mm
Độ dày của tườngCấu trúc trên 9 mm trên mép xương chày và đầu xương mác, giảm dần từ khoảng cách 6 mm đến gần 3 mm
Lớp phủ bên ngoàiKhông có
Thiết kế trụcTrục tải đầy đủ
Ma trậnkhông có
Tải xuống

Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G1144

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Românesc, Hrvatski, Slovenský, Български, Türkçe, Русский, 日本語, 한국말, PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G1144

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G1144

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Românesc, Hrvatski, Slovenský, Български, Türkçe, Русский, 日本語, 한국말, PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G1144

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Românesc, Hrvatski, Slovenský, Български, Türkçe, Русский, 日本語, 한국말, PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G1144

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Românesc, Hrvatski, Slovenský, Български, Türkçe, Русский, 日本語, 한국말, PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G380=ALL_INT

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Românesc, Hrvatski, Slovenský, Български, Türkçe, Русский, 日本語, 한국말, PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G1144=ALL_INT

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Românesc, Hrvatski, Slovenský, Български, Türkçe, Русский, 日本語, 한국말, PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G1144=ALL_INT

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Românesc, Hrvatski, Slovenský, Български, Türkçe, Русский, 日本語, 한국말, PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
6Y512Hướng dẫn sử dụng

647G1144=ALL_INT

Hướng dẫn sử dụng | Miếng lót
Tải xuống (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Polszczyzna, Magyar nyelv, Čeština, Românesc, Hrvatski, Slovenský, Български, Türkçe, Русский, 日本語, 한국말, PDF 1 MB) Hướng dẫn sử dụng
Tuyên bố về sự phù hợp
6Y512Tuyên bố về sự phù hợp

4179913

Declaration of Conformity for 6Y510 6Y512 6Y520 6Y522 6Y523 6Y400 6Y402 6Y404 6Y416 6Y417 6Y418 6Y430 6Y432 6Y434 6Y470
Tải xuống (PDF 1 MB) Tuyên bố về sự phù hợp
Thông tin liên hệ

Liên hệ ngay cho Ottobock tại đây bạn nhé !

Hotline: 0911418184 

Inbox fanpage : OttobockVietnam