Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

A child with a sports prosthesis plays football in a garden
Jaký sport je pro mě ten pravý?

Sport pro děti s postižením

Sport může hrát zásadní roli při podpoře fyzického a duševního rozvoje dětí. Zábava a radost z pohybu, kterou zažívají při sportování, jim vydrží na celý život.

Sport může hrát zásadní roli při podpoře fyzického a duševního rozvoje dětí. Zábava a radost z pohybu, kterou zažívají při sportování, jim vydrží na celý život.

Shrnutí

Je nesmírně důležité, aby se děti věnovaly pohybovým aktivitám již od útlého věku. A když se účastní sportu se svými vrstevníky, je to nejen zábava, ale také to posiluje jejich pocit sounáležitosti a pomáhá jim získat větší sebevědomí. Sport má ale pozitivní vliv na rozvoj i méně společenských dětí, které si raději hrají samy. Když děti procvičují své motorické dovednosti – ať už v kolektivním nebo individuálním sportu – prospívá to jejich fyzickému i duševnímu rozvoji stejnou měrou. Jako rodič byste si tedy měli dvakrát rozmyslet, než se budete snažit vaše dítě chránit před námahou jen proto, že má nějaké postižení. O výhodách a nevýhodách si můžete promluvit s odbornými lékaři a terapeuty.

Jaké má vaše dítě schopnosti? Jaký sport ho baví? Které kluby či skupiny organizují vhodné příležitosti pro pohybové aktivity? Odborníci na sport tvrdí, že se u dětí nejlépe rozvíjí a procvičuje motorika před dosažením dvanácti let. Ale ani poté není příliš pozdě na rozvoj radosti z pohybu, která jim vydrží po celý život.

Pomozte svému dítěti najít vhodný sportovní program ve sportovním klubu a zjistěte, zda se mu ve škole může dostat speciální pomoci k procvičování jeho motorických schopností a přínosu pro jeho duševní rozvoj.

Škola

Školy mohou dětem nabídnout svět sportu

Pohyb, hry a sport by měly být pro tělesně postižené děti a dospívající každodenní součástí školního života. Aby však učitelé pomohli dětem rozvíjet se na všech úrovních – individuálně i ve skupině – budou muset vzít v úvahu různé faktory v závislosti na příslušném postižení. Školy by měly mít speciální sportovní vybavení a zařízení, která umožňují přístup i osobám se zdravotním postižením. Rodiče, případně s podporou místního sportovního klubu, mohou škole vysvětlit, jak důležité jsou cvičení, hry a sporty pro osobní rozvoj dětí. Děti se zdravotním postižením by měly mít nejen možnost zapojit se do běžných hodin tělesné výchovy, ale také se zúčastnit školních sportovních dnů, soutěží a akcí. Pokud tomu tak není, měli by rodiče kontaktovat místní sportovní svaz a školní úřady a vysvětlit, jak je důležité, aby škola vytvořila inkluzivní prostředí.

Two young athletes, one a prosthetic-user, on an outdoor track field
Klub

Sportovní kluby pro zdravotně postižené děti

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní postižení, můžete se obrátit na místní sportovní kluby a najít pro vaše dítě příležitost věnovat se sportu mimo školní hodiny v místě vašeho bydliště. Mnoho sportovních klubů již nabízí programy a akce, kde mohou děti s handicapem i bez něj společně trénovat a hrát si. Inkluze se totiž stává stále důležitějším tématem, a to i v klubech. I když váš místní sportovní klub nemá sportovní program, který je výslovně inkluzivní, stále můžete mluvit s trenérem nebo se zeptat možnost integrace dětí s postižením.

A young athlete with a prosthetic leg runs on an outdoor track
Léčba

Vhodná léčba pro děti a dospívající se zdravotním postižením

Nabízíme velký výběr špičkových pomůcek s cílem poskytnout dětem se zdravotním postižením tu nejlepší možnou léčbu podle jejich příslušné úrovně vývoje. Zjistěte více o našich pomůckách určených pro děti. Podporují pohyblivost a motoriku například tím, že dětem pomáhají v raném věku zaujmout správné a stabilnější držení těla, stát a chodit fyziologickou chůzí. Vaše dítě získá novou volnost pohybu a bude v každodenním životě a volném čase nezávislejší a zároveň bude těžit z vysoké úrovně bezpečnosti.

Z našich speciálních kombinací sportovních protéz mohou těžit i děti, které v rámci léčby dostanou protézu, ale chtějí intenzivněji trénovat. Protéza skládající se z dětského sportovního kolenního kloubu a dynamického protézového sportovního chodidla Runner junior otevírají nové vyhlídky do budoucnosti ve sportu zejména velmi aktivním dětem.

Two young athletes sit on an outdoor racing track with water bottles