Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Podmínky účasti — dárek ke kampani značky Ottobock

1. Pořadatel

Pořadatelem této dárkové kampaně je Ottobock SE & Co. KGaA (dále jen "Pořadatel"), Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, Německo.

2. Skupina účastníků

a) Osoby ve věku 18 let nebo starší se mohou zúčastnit a sdílet své vlastní zkušenosti s používáním produktů Ottobock v textovém, obrazovém nebo video formátu (viz oddíl 3 a). Zaměstnanci skupiny Ottobock (ve smyslu § 15 německého zákona o akciových společnostech (AktG), s přidruženými společnostmi Ottobock SE & Co. KGaA) a jejich příbuzní jsou z účasti vyloučeni. Každý účastník se může losování zúčastnit pouze jednou.

Pořadatel může účastníky kdykoli vyloučit, pokud k tomu budou existovat oprávněné důvody. Tyto mohou zahrnovat porušení podmínek účasti, opakovanou účast, nedovolenou manipulaci se soutěží pomocí manuálních nebo technických prostředků, členství v konkurenční asociaci apod. V takových případech mohou být jakékoli výhry také následně odvolány a staženy.

3. Realizace /postoupení práv

a) Účast v soutěži je bezplatná a nezávisí na nákupu zboží nebo služeb. Aby se jednotlivci mohli zúčastnit, musí se podělit o své osobní zkušenosti s produkty Ottobock zveřejněním textu, obrázků nebo videí s určenou funkcí produktu na webových stránkách Ottobock [ https://www.ottobock.com/i-am-a-mountain ]. Další předpoklady účasti představuje registrace prostřednictvím soutěžního formuláře, souhlas s těmito Podmínkami účasti a také předložení uvedených prohlášení o ochraně osobních údajů. Za správnost poskytnutých kontaktních údajů, zejména jejich e-mailové a/nebo poštovní adresy, odpovídá pouze účastník. Pokud jsou některé osobní údaje nesprávné, mohou být dotčení účastníci z darování vyloučeny. Účastník dále potvrzuje, že je výhradním vlastníkem všech práv k jím sdíleným datům (text, obrázek nebo video) a/nebo je oprávněn provést následující postoupení práv: Účastník tímto neodvolatelně uděluje společnosti Ottobock výhradní právo používat jeho záznam po neomezenou dobu, v tištěné a digitální podobě, v televizi, na Internetu, na platformách sociálních médií a jakýmkoli jiným způsobem, globálně pro komerční použití, v nezměněné popř. upravené podobě (zejména zveřejněním, přenosem, distribucí, vysíláním atd.), jakož i umožnit třetím stranám jejich použití. Příjemci údajů mohou rovněž zahrnovat společnosti Ottobock nebo prodejními partnery ve třetích zemích, kde nelze vzhledem k místní právní situaci zaručit odpovídající úroveň ochrany údajů podle GDPR. Účastník dále uděluje právo přidat nebo vynechat jméno a/nebo pseudonym účastníka nebo použít jakýkoli jiný popis k obsahu používanému společností Ottobock nebo třetími stranami.

b) Dárková kampaň bude probíhat v období od 13. června do 31. prosince 2023 (uzávěrka pro účast).

c) Výhry budou určovány na principu priority (obdržení informací o sdílené zkušenosti se společností Ottobock je závazné). Účastníkům budou uděleny následující ceny (až do vyčerpání zásob):

1. cena: Trička "I am a Mountain"

2. cena: Nákupní tašky "I am a Mountain"

3. cena: Mikiny "I am a Mountain"

d) Výherci budou informováni e-mailem a ceny jim budou zaslány od 1. září 2023. Pokud výherce neodpoví do 28 dnů, jeho cena propadá.

e) Peněžní odměny, jiné věcné odměny ani směna výher nejsou možné. Ceny jsou nepřenosné. Výherci akceptují jakékoli změny ceny, které případně budou nezbytné v důsledku faktorů, které jsou mimo kontrolu společností účastnících se dárkové kampaně.

f) Pořadatel bude výherce písemně informovat do dvou týdnů od termínu uzávěrky přihlášení k účasti. Oznámení o výhře bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou účastník uvedl při přihlášení k účasti. Pokud nebude možné doručit oznámení o ceně, nebude Ottobock SE & Co. KGaA povinna dále zjišťovat důvody nedoručení.

g) Účastníci nebudou muset platit za účast v soutěži žádné poplatky. Účastník ponese náklady na linku a dopravu, které mu vzniknou na základě sazeb zvoleného poskytovatele mobilního telefonu nebo Internetu.

4. Závěrečná ustanovení

a) Právní odvolávání se je nepřípustné.

b) Tyto podmínky účasti se řídí právem Německé republiky s vyloučením prodejního práva OSN a německého mezinárodního soukromého práva (CISG).

c) Pokud by některé z těchto ustanovení bylo nebo se stalo neplatným, platnost zbývajících ustanovení tímto zůstává nedotčena.