Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Baby and its mother sitting on the floor smiling
Baby and its mother sitting on the floor smiling
Baby and its mother sitting on the floor smiling
Co se tu dozvíte

Plagiocefalie: „Syndrom ploché hlavy“

Plagiocefalie je známý stav vyskytující se u kojenců, kteří mají část hlavy zploštělou nebo zdeformovanou. Zde je vysvětleno, jak se tento stav rozpozná a léčí.

Plagiocefalie je známý stav vyskytující se u kojenců, kteří mají část hlavy zploštělou nebo zdeformovanou. Zde je vysvětleno, jak se tento stav rozpozná a léčí.

Definice

Co je to plagiocefalie?

Výraz plagiocefalie neboli syndrom ploché hlavy se používá v případě, že se u dítěte vyvine plochá oblast na přední, zadní nebo boční straně hlavy. Tento stav bývá u kojenců běžný a lze jej snadno léčit několika různými způsoby.

Plagiocefalie se také vysvětluje jako „kraniální deformita“, což jednoduše znamená, že hlava dítěte vyrostla do abnormálních tvarů. Existuje několik různých typů tohoto stavu, z nichž se všechny mohou objevit z několika různých důvodů. Hlavní je, že všechny lze bezpečně a šetrným způsobem napravit správným přístupem a vhodným postupem léčby.

Příčiny

Jak se u dítěte vyvine syndrom ploché hlavy?

Po narození jsou oblasti lebky dítěte měkké a poddajné, lebeční kosti srůstají postupně během několika prvních let. Když se během tohoto období miminko nechá dlouhou dobu ležet v jedné poloze, může docházet k postupné deformaci lebky.

Proto se často dočtete o „polohové“ plagiocefalii: obvykle k ní dochází, když dítě tráví před nebo po narození dlouhou dobu v určitých polohách. Postupem času může tlak na měkkou a flexibilní lebku dítěte způsobit změnu jejího přirozeného tvaru.

Tento typ se liší od kraniosynostózy neboli vrozené plagiocefalie, ke které dochází, když se lebka dítěte příliš brzy spojí do abnormálního tvaru. Při polohové plagiocefalii může dětská lebka často při správné péči časem dorůst do správného tvaru.

Zde uvádíme několik různých faktorů, které mohou přispět k rozvoji syndromu ploché hlavy:

Baby triplets closely lying next to one another
Prenatální

Podmínky v děloze

Dvojčata a trojčata někdy rostou v omezených podmínkách, které u nich mohou riziko plagiocefalie zvýšit. Rizikovým faktorem mohou být i některé porodní komplikace. Také předčasně narozené děti budou mít obvykle velmi měkkou lebku, která je náchylná k rozvoji tohoto stavu.

Dvojčata a trojčata někdy rostou v omezených podmínkách, které u nich mohou riziko plagiocefalie zvýšit. Rizikovým faktorem mohou být i některé porodní komplikace. Také předčasně narozené děti budou mít obvykle velmi měkkou lebku, která je náchylná k rozvoji tohoto stavu.

Baby sleeping on its back arms to its side
Postnatální

Spánek na zádech

Děti, které spí na zádech, mohou být vystaveny vyššímu riziku vzniku plagiocefalie. Jedná se však stále o nejbezpečnější způsob spánku pro miminka, protože snižuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS).

Děti, které spí na zádech, mohou být vystaveny vyššímu riziku vzniku plagiocefalie. Jedná se však stále o nejbezpečnější způsob spánku pro miminka, protože snižuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS).

Baby sleeping in car seat in a car
Postnatální

Sedačky a přepravní pomůcky

Některá miminka mohou trávit dlouhou dobu v autosedačce, lehátku, houpačce nebo kočárku. Opírání hlavy o zařízení, jako jsou tato po dlouhou dobu, může postupně vést k tomu, že se u dítěte rozvine syndrom ploché hlavy.

Některá miminka mohou trávit dlouhou dobu v autosedačce, lehátku, houpačce nebo kočárku. Opírání hlavy o zařízení, jako jsou tato po dlouhou dobu, může postupně vést k tomu, že se u dítěte rozvine syndrom ploché hlavy.

Baby with muscular torticollis lying on its back
Postnatální

Fyzický stav

Někdy se může u dítěte také vyskytnout jednostranné svalové strnutí šíje, tzv. torticollis, a kinematická nerovnováha v důsledku subokcipitálního napětí (KISS), které mohou způsobit, že dítě bude držet hlavu v jedné poloze.

Někdy se může u dítěte také vyskytnout jednostranné svalové strnutí šíje, tzv. torticollis, a kinematická nerovnováha v důsledku subokcipitálního napětí (KISS), které mohou způsobit, že dítě bude držet hlavu v jedné poloze.

Potenciální rizika pro postižené kojence

U mnohých kojenci s polohovou plagiocefalií se tento stav zlepší tím, že budou zkoušet nové polohy spánku a stávat se aktivnějšími. Ale v některých závažnějších nebo neléčených případech může syndrom ploché hlavy ovlivnit tělo a zdraví dítěte několika způsoby:

  • Nerovnosti / asymetrie v obličeji: Plagiocefalie může u dítěte vést k abnormálním rysům v obličeji nebo nerovnoměrnému tvaru hlavy, včetně vyboulených očí nebo nesprávně vyrovnaných očí, uší, zubů nebo lícních kostí.

  • Praktické problémy: Pokud se ponechá tento stav bez korekce, může abnormální tvar hlavy nebo obličeje některým dětem ztížit nošení brýlí, sportovního oblečení nebo ochranných pomůcek, které případně budou později v životě potřebovat.

  • Zpoždění vývoje: Některé lékařské výzkumy naznačují, že plagiocefalie může u některých dětí potenciálně zpomalit vývoj motorických, jazykových a sociálních dovedností. [1,2]

Illustration of young woman with untreated plagiocephaly
Young woman with untreated Plagiocephaly
Typy

Různé druhy syndromu ploché hlavy

V závislosti na poloze, ve které dítě nejčastěji setrvává, se může vyvinout jeden z několika různých typů tohoto stavu. Zde je bližší pohled na nejběžnější formy.

Illustrations of baby’s head shape with Plagiocephaly from 3 perspectives
Typ

Plagiocefalie

Nejběžnější forma syndromu ploché hlavy, tento typ se vyskytuje, když se u kojence objeví ploché místo na jedné straně hlavy. To může způsobit, že lebka a obličej dítěte budou mít nerovný / asymetrický vzhled.

Nejběžnější forma syndromu ploché hlavy, tento typ se vyskytuje, když se u kojence objeví ploché místo na jedné straně hlavy. To může způsobit, že lebka a obličej dítěte budou mít nerovný / asymetrický vzhled.

Illustrations of baby’s head shape with Brachycephaly from 3 perspectives
Typ

Brachycefalie

Tato forma nastává, když se u kojence vyvine ploché místo na zadní straně hlavy. Děti s brachycefalií mají často hlavy, které vypadají široké a vysoké. Jejich uši mohou odstávat a jejich obličej může vypadat vzhledem k hlavě malý.

Tato forma nastává, když se u kojence vyvine ploché místo na zadní straně hlavy. Děti s brachycefalií mají často hlavy, které vypadají široké a vysoké. Jejich uši mohou odstávat a jejich obličej může vypadat vzhledem k hlavě malý.

Illustrations of baby’s head shape with Asymmetrical  Brachycephaly from 3 perspectives
Typ

Asymetrická brachycefalie

Ploché místo na zadní straně hlavy dítěte se někdy může vyvinout pod určitým úhlem k lebce. Pokud k tomu dojde, může to posunout lebku dítěte do podlouhlého tvaru, který bude tlačit uši, oči a lícní kosti dítěte z přirozené pozice.

Ploché místo na zadní straně hlavy dítěte se někdy může vyvinout pod určitým úhlem k lebce. Pokud k tomu dojde, může to posunout lebku dítěte do podlouhlého tvaru, který bude tlačit uši, oči a lícní kosti dítěte z přirozené pozice.

Illustrations of baby’s head shape with Scaphocephaly from 3 perspectives
Typ

Skafocefalie

Tato forma se typicky vyskytuje, když dítě tráví dlouhou dobu spánkem na boku. To může mít za následek dlouhý a úzký tvar hlavy. Nejčastěji se vyskytuje u předčasně narozených dětí, které jsou umístěny na boku pro léčbu na novorozenecké jednotce intenzivní péče (JIRP).

Tato forma se typicky vyskytuje, když dítě tráví dlouhou dobu spánkem na boku. To může mít za následek dlouhý a úzký tvar hlavy. Nejčastěji se vyskytuje u předčasně narozených dětí, které jsou umístěny na boku pro léčbu na novorozenecké jednotce intenzivní péče (JIRP).

Diagnóza

Jak se pozná plagiocefalie?

Plagiocefalie, brachycefalie a skafocefalie se obvykle rozvíjejí v prvním roce života dítěte. Časné příznaky syndromu ploché hlavy se mohou začít objevovat již 6-8 týdnů po narození, ale často se projeví výrazněji, jakmile je dítěti několik měsíců.

Tyto stavy lze zjistit několika různými způsoby v závislosti na tom, o jak závažný projev plagiocefalie jde. Rodiče nebo pečovatelé si mohou všimnout, že hlava dítěte začala nabývat abnormálního tvaru, a sdělit své obavy svému lékaři nebo pediatrovi. Nebo si při běžné prohlídce může dětský lékař nebo dětská sestra všimnout, že miminko vykazuje známky plagiocefalie, a doporučit kroky k nápravě tvaru hlavy.

Bez ohledu na to, kdy a kde se příznaky objeví, může oficiálně stanovit diagnózu plagiocefalie, brachycefalie nebo skafocefalie pouze lékař. Tato diagnóza obvykle vyžaduje několik jednoduchých kroků, včetně fyzického vyšetření a přezkoumání anamnézy dítěte. V tomto okamžiku může dětský lékař doporučit jeden z několika různých přístupů, včetně specializovaného ortotického zařízení určeného k nápravě syndromu ploché hlavy.

Léčba

Korekce tvaru hlavy dítěte

Ačkoli může plagiocefalie, brachycefalie nebo skafocefalie vypadat znepokojivě, lze je účinně léčit řadou šetrných, neinvazivních způsobů. U mnoha dětí se syndromem ploché hlavy jednoduše stačí trávit více času v různých polohách. U jiných dětí může být zapotřebí navštívit fyzioterapeuta, zejména pokud jejich tvar hlavy souvisí se svalovým problémem. Nebo může být zapotřebí speciální ortéza.

Mnohé z těchto terapií je nejúčinnějších mezi 4 až 8 měsíci po narození, takže je důležité zahájit léčbu, jakmile to váš lékař doporučí.

Baby lying on its tummy on its blanket
Terapie polohováním

Změna klidové polohy dítěte může pomoci snížit tlak na ploché části hlavy. Více „času ležení na bříšku“ může dát hlavičce dítěte šanci přirozeně vyrůst do normálního tvaru.

Změna klidové polohy dítěte může pomoci snížit tlak na ploché části hlavy. Více „času ležení na bříšku“ může dát hlavičce dítěte šanci přirozeně vyrůst do normálního tvaru.

Baby lying on its tummy receiving physical therapy
Cvičení

Tato terapie často bývá prvním krokem u dětí, které potřebují klinickou léčbu plagiocefalie. Protahování a cvičení mohou pomoci uvolnit svalové napětí a podpořit pohybování hlavou.

Tato terapie často bývá prvním krokem u dětí, které potřebují klinickou léčbu plagiocefalie. Protahování a cvičení mohou pomoci uvolnit svalové napětí a podpořit pohybování hlavou.

Baby with Ottobock MyCRO Band playing
Kraniální remodelační ortéza (CRO)

Tyto speciální zdravotnické prostředky, které se někdy nazývají „dětská helmička“, se používají k tomu, aby pomohly šetrným způsobem tvarovat hlavu dítěte působením, a tedy nošením po delší dobu.

Tyto speciální zdravotnické prostředky, které se někdy nazývají „dětská helmička“, se používají k tomu, aby pomohly šetrným způsobem tvarovat hlavu dítěte působením, a tedy nošením po delší dobu.

Co je třeba vědět o kraniálních remodelačních ortézách CRO

Tyto speciální ortézy jsou navrženy tak, aby pomohly upravit tvar dětské lebky. Mohou být vyrobeny několika různými způsoby, včetně tradičních pěnových přileb a lehkých zařízení vyrobených 3D tiskem.

CRO léčí plagiocefalii pomocí kombinace konstrukčních prvků: kontaktních zón, které definují jemné limity pro růst, a růstových zón, které ponechávají prostor v oblastech potřebných k vytvoření přirozeného tvaru hlavy. CRO je obvykle potřeba nosit 23 hodin denně po dobu 3 až 6 měsíců.

Každá CRO je vyrobena na zakázku pro konkrétní miminko, které ji bude nosit. Proto musí být vždy předepisována lékařem a pečlivě navržena vyškoleným ortotikem. Během léčby je také zapotřebí provádět pravidelné kontroly, takže je důležité spolupracovat se specialistou, který bude sledovat pokroky vašeho dítěte a v případě potřeby helmičku upravovat.

Baby on mom’s lap being fitted a MyCRO Band by trained orthotist
Výrobek doporučený pro terapii

MyCRO Band

Tato moderní tenkostěnná, lehká helmička je vyrobená 3D tiskem a představuje jednu z nejpokročilejších kraniálních remodelačních ortéz. Je vybavená samonastavitelným systémem zapínání, kterým se minimalizuje potřeba seřizování podle růstu dítěte, a pratelným vnitřním polstrováním, které přispívá k příjemnému pocitu dítěte při používání.

Ottobock 3D printed cranial remolding orthosis MyCRO Band
Ottobock 3D printed cranial remolding orthosis MyCRO Band
Learn more

Get more information about plagiocephaly.

Want to learn more about flat head syndrome or explore potential treatment options? Check out these helpful resources or reach out to our Ottobock team.

Two plagiocephaly experts looking at tablet one holding a Ottobock MyCRO Band
Clinical care

Find an Ottobock plagiocephaly expert.

Think your child may have signs of flat head syndrome? Interested in MyCRO Band treatment? Search a list of Ottobock orthotics centers for a clinic near you.

Think your child may have signs of flat head syndrome? Interested in MyCRO Band treatment? Search a list of Ottobock orthotics centers for a clinic near you.

Parents playing with their baby wearing an Ottobock MyCRO Band
Instagram

Visit @Ottobock to connect and share.

Discover inspiring #MyCROBand stories on our IG channel, Ottobock’s social hub for celebrating and empowering families like yours.

Discover inspiring #MyCROBand stories on our IG channel, Ottobock’s social hub for celebrating and empowering families like yours.

Spojte se s námi

Pokud se chcete dozvědět o terapii helmičkou více, kontaktujte nás.

Chcete zjistit, zda je helmička MyCRO Band vhodná pro vaše dítě? Pošlete nám dotaz a my se vám brzy ozveme.

Reference:

1. Rohde JF, Goyal NK, et al. Association of Positional Plagiocephaly and Developmental Delay Within a Primary Care Network. J Dev Behav Pediatr. 2021 Feb-Mar;42(2):128-134.

2. Martiniuk AL, Vujovich-Dunn C, Park M, Yu W, Lucas BR. Plagiocephaly and Developmental Delay: A Systematic Review. J Dev Behav Pediatr. 2017 Jan;38(1):67-78.