FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,sockets,liners,compression_line
Po amputaci dolní končetiny

Po amputaci dolní končetiny

Přečtěte si naše informace a rady ohledně hojení pahýlu, fantomové bolesti, potřebného cvičení hned po amputaci a následném vybavení dočasnou a definitivní protézou.

Shrnutí

Co vás čeká po amputaci?

Po amputaci se budete nepochybně ptát: A co bude dál? Bezprostředně po operaci je hlavní, abyste se zotavili, a aby se pahýl amputované končetiny dobře zhojil. Obojí je důležité, abyste mohli brzy začít s rehabilitací a mohli být vybaveni protézou.

Pro zahájení rehabilitace:

 • V pahýlu byste neměli pociťovat větší bolesti

 • Pahýl by měl být zatížitelný (na základě aktivity a věku je v případě použití našeho podtlakového systému pahýl zatížený rovnoměrněji / ODKAZ)

 • Otok a zadržování tělních tekutin v pahýlu by měly opadnout a být stabilní

 • Měli byste být schopni pohybovat pahýlem co nejvíce ve všech směrech

Váš stav bude rozhodující pro to, jak dlouho potrvá, než tohoto bodu dosáhnete. Léčbu však můžete podpořit tím, že se do ní aktivně zapojíte. I když to často vyžaduje trpělivost a hodně vytrvalosti, vynaložené úsilí se vám vyplatí: Čím mobilnější budete při zahájení rehabilitace, tím dříve budete moci být vybaveni protézou.
Během vašeho pobytu v nemocnici byste si společně s vaším ortotikem-protetikem měli také vybrat vhodné zdravotnické zařízení pro vaši rehabilitaci. Náš seznam odborníků vám pomůže najít taková zařízení, která se specializují na práci s amputáři.

Hojení pahýlu

Příprava pahýlu na nošení protézy

Zhojení pahýlu po amputaci dolní končetiny je základem pro následné ortopedicko-protetické vybavení, a je proto obzvláště důležité. V nemocnici budou ošetřující lékaři průběžně sledovat a kontrolovat průběh hojení, a ošetřující personál na lůžkovém oddělení bude zajišťovat každodenní ošetření vašeho pahýlu - kromě léčby ran mimo jiné i tzv. edémovou a kompresivní terapii, desenzibilizaci kůže a péči o jizvy.

Hojení pahýlu

Bolesti pahýlu

Po amputaci můžete v pahýlu pociťovat různé typy bolesti, např. bolesti v kostech, v ráně, bolesti nervů nebo fantomovou bolest. Každý typ bolesti se léčí podle její příčiny. K dispozici jsou různé možnosti léčby jako např. medikace, zahřívání/chlazení nebo zábal pahýlu. O tom se můžete poradit s vaším ošetřujícím lékařem a/nebo terapeutem.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees

Hojení rány

Když se probudíte z narkózy, vaše amputovaná noha již bude ovázána jednoduchými nebo sádrovými obinadly, ze kterých bude vycházet malá hadička tzv. dren. Dren byl zaveden do rány během operace za účelem odvodu tekutin a krve z rány. V průběhu hojení se pak tento dren odstraní. Počáteční fáze hojení rány obvykle trvá čtrnáct dnů, než se rána uzavře. Poté buňky pojivové tkáně postupně zesilují a přemění se na specifickou pojivovou tkáň. Ale i když se zdá, že se jizva zvenčí dobře zahojila a od této chvíle se mírně změní pouze barva tkáně jizvy, celkový proces hojení jizvy trvá mnohem déle. Může trvat až jeden a půl roku, než se pod kůží plně zahojí. Délka procesu hojení ran závisí na vaší individuální konstituci.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees

Terapie otoků

Po operaci tkáň kolem pahýlu obvykle nejprve oteče. Tento otok (edém) je normální reakcí na operaci. Obvykle po jednom týdnu opadne. Až do odstranění stehů se na ránu aplikuje pouze volné krytí. Na pahýl se zpočátku nesmí vyvíjet žádný tlak.
Obvod pahýlu by se měl pravidelně měřit, aby bylo možné vyhodnotit, jak otok opadává. K tomu musí být vždy použity stejné měřící body a výsledky musí být zdokumentovány na měrných listech. Pokud by se toto neprovádělo, výsledky by nebyly vzájemně srovnatelné a nešlo by zjistit, zda se otok snižuje.

Kompresivní terapie

Včasná kompresivní terapie

Po operaci je na ránu aplikován obvaz, který se v pravidelných intervalech vyměňuje. Poté následuje kompresivní terapie, začíná se např. použitím kompresního obvazu. Přesné načasování určí váš lékař. Účelem kompresivní terapie je snížit otok vašeho pahýlu a připravit ho na následnou protézu. Komprese také podporuje krevní oběh v pahýlu, což snižuje bolest a podporuje hojení jizev.

Včasná kompresivní terapie

Applying a compression liner after the amputation

Applying a compression stocking after the amputation

Desenzibilizace kůže

Kůže pahýlu je po operaci velmi citlivá. Za pomoci vašich ošetřovatelů a terapeuta však můžete citlivost snížit. Mezi doporučené techniky patří jemné přejíždění hrubším ručníkem nebo žínkou přes pahýl, jemná masáž pahýlu kartáčem pohybem nahoru či použití masážního míčku s nopky. Vše vždy provádějte v úzké spolupráci s vaším ošetřujícím lékařem a terapeutem, kteří vám navrhnout nejvhodnější desenzibilizační techniku.

Péče o jizvy

Operační rána na pahýlu se obvykle uzavře během tří až čtyř týdnů a vytvoří se jizva. I když se dobře zahojí z vnějšku, nemusí být spodní část ještě zcela zahojena. To může trvat až 18 měsíců. Poraďte se se svým lékařem nebo ošetřujícím personálem, jaká péče o jizvu je pro vás vhodná. Také může být prospěšné začít jizvu krátce po operaci zvlhčovat. Váš terapeut vás proškolí v tom, jak nejlépe čistit a masírovat pokožku, protože čím měkčí a pružnější bude, tím lépe bude pahýl připravený na nošení protézy.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Fantomová bolest

Fantomová bolest, její příčiny, typy a možnosti terapie

Fantomová bolest je poamputační jev, který se dříve považoval za psychologický problém. Dnes už se ví, že za tímto jevem stojí víc než jen psychika člověka. Fantomovou bolestí se nazývá stav, kdy má pacient pocit, že bolest přichází z části těla, která tam už není.
Chceme vás zde informovat o možných příčinách tohoto jevu a o různých možnostech terapie. V případě potřeby si o tom v každém případě promluvte s vaším ortotikem-protetikem, terapeutem nebo lékařem. Budou s vámi spolupracovat na hledání řešení, která vám poskytnou úlevu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation

Příčiny fantomové bolesti

Odborníci zmiňují různé teorie týkající se příčin fantomové bolesti. Jednou z nejběžnějších je, že různé oblasti v mozku jsou zodpovědné za různé oblasti těla. Když některá část těla chybí a již nevytváří žádnou zpětnou vazbu, mozek interpretuje tento nedostatek signálu jako bolest. V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že lidé s vrozenou odlišností končetin, známou jako dysmelie, nepociťují fantomovou bolest tak často. To naznačuje, že v mozku existuje jakýsi „efekt učení“. Zdá se, že důležitou roli hraje také paměť bolesti. Rozvoj fantomové bolesti může také ovlivnit, pokud pacient pociťoval bolest již před amputací, a to by mělo být také zohledněno při výběru vhodné terapie.

Typy fantomové bolesti

Fantomová bolest je velmi individuální, závisí na mnoha faktorech, a může objevit jak po amputaci dolní tak horní končetiny. Bolest může být vyvolána nebo zesílena změnami počasí, vystavením nízkým teplotám nebo emočním stresem. Může se vyskytovat pouze v občas, postupně se snižovat nebo zvyšovat nebo může být přítomna stále. Lišit se mohou také typ, intenzita a charakteristiky bolesti. Postižení jedinci popisují tahání a píchání nebo pálení a bolesti podobné křečím.
Fantomová bolest se liší od fantomových pocitů, pocitů ve ztracené končetině, které nejsou bolestivé.

Možnosti terapie fantomové bolesti

Po amputaci se v pahýlu mohou objevit různé druhy bolesti. Je důležité rozlišovat mezi bolestí v pahýlu a fantomovou bolestí, protože tyto typy bolesti se léčí odlišně.
Pro oba typy bolesti existuje mnoho různých terapeutických přístupů. U fantomové bolesti se doporučuje kombinovat několik typů terapie. Neexistuje žádná standardní terapie, která by pomohla všem postiženým jedincům. Řada terapií je dlouhodobého charakteru a vyžaduje aktivní účast postiženého. Budete potřebovat velkou dávku trpělivosti a vytrvalosti, alele můžeme vás jen povzbudit, abyste tuto terapii prováděli, i když je to náročné. Konzultujte vždy vše s ošetřujícím lékařem, ortotikem-protetikem a terapeutem. Budou s vámi úzce spolupracovat a podporovat vás, jak nejlépe dovedou. Následující metody jsou vhodnými prostředky terapie fantomové bolesti po amputaci a vzájemně se doplňují

 • Zrcadlová terapie: vsedě před zrcadlem se odráží zrcadlový obraz zdravé končetiny pacienta na amputované straně. Tento obraz se nazývá fantomovou končetinou, kterou lze nyní záměrně pohybovat prostřednictvím té zdravé. To umožňuje uvolnit fantomovou končetinu z bolestivých poloh pomocí pohybů na zdravé straně a přesunout ji do pohodlnější, nebolestivé polohy. Srovnatelné výsledky lze získat pohledem na fotografie (terapie známá jako lateralizační trénink). To je určeno k procvičování pravé/levé paměti.

 • Senzomotorická terapie: masáž pahýlu různými materiály stimuluje nervy přes kůži. Lze zde využít i ultrazvuk, léčbu teplem nebo elektroléčbu.

 • Nošení protézy nebo pahýlového návleku (lineru): u mnoha postižených jedinců se bolest zmírňuje nošením protézy nebo návleku. To může být způsobeno senzorickou stimulací pahýlu a také pocitem, že s protézou je část těla stále na svém místě, takže mozek dostává odpovídající zpětnou vazbu.

 • Terapie bolesti: Spolupráce s terapeutem, specializujícím se na léčbu bolesti. Váš lékař vám dá kontakt na takového specialistu. Je důležité, abyste se v žádném případě sami nepokoušeli léčit léky proti bolesti.

Bolesti pahýlu

Bolest pahýlu a fantomová bolest jsou různé typy bolesti, a proto se řeší různými způsoby. Z tohoto důvodu je důležité, abyste byli důkladně vyšetřeni a zjistilo se, zda pociťujete fantomovou bolest nebo jinou formu bolesti pahýlu. Bolest pahýlu může být způsobena i špatně padnoucí protézou. Lékařské vyšetření pomáhá objasnit, zda může být problémem zjizvená tkáň, bolestivá nervová zakončení (neuromy) pahýlu, nedostatečné krytí měkkých tkání nebo jejich přebytek. Tyto příčiny bolesti lze dlouhodobě odstranit přizpůsobením komponentů nebo dalším chirurgickým zákrokem.
Některé operační techniky mohou také pomoci snížit bolest pahýlu a zejména bolest pocházející z některých nervů v pahýlu po amputaci. Preventivní léčba bolesti by měla, pokud možno, začít již během operace lokálním anestetikem nebo by se mělo začít bezprostředně po operaci, aby se zabránilo vzniku bolesti nebo rozvoji chronické bolesti.

Počáteční mobilizace

Zachování mobility

I když se váš pahýl teprve hojí, můžete se na pobyt v rehabilitačním zařízení připravit prováděním specifických cviků. Požádejte vašeho ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta, aby vám ukázali některé důležité věci: správnou polohu na lůžku, aby se nezkracovaly a neztuhly svaly a nejbližší kloub u pahýlu, pravidelná dechová cvičení a lehká pohybová a mobilizační cvičení, která zároveň pomáhají stabilizovat oběhový systém. Tato opatření pomohou zajistit, aby vaše léčba s protézou byla rychlá a ušitá Vám na míru, tak abyste byli stále mobilní a aktivní.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation

Správné polohování pahýlu

Dlouhé ležení přímo po operaci pro vás bude jistě náročné. Pravděpodobně se ještě nebudete moci sami v posteli obracet. Z tohoto důvodu byste měli mít k dispozici ošetřující personál, který vám pomůže vaši polohu několikrát denně změnit. Tyto změny polohy jsou důležité, protože zajišťují, že budete, pokud možno, bez bolesti, a také se zabrání vzniku otlaků.
Důležité je také správné polohování pahýlu. Pokud ležíte na zádech, váš pahýl by se neměl opírat o polštáře. Když sedíte na invalidním vozíku nebo na posteli, nenechávejte pahýl viset dolů. Mohlo by to snížit pohyblivost vašeho pahýlu – a omezení pohyblivosti pahýlu znamená, že později nebudete schopni správně ovládat svou protézu. Správné polohování s nataženým kloubem – pokud je to pro vás možné – zabraňuje zkrácení (kontraktur) svalů.

Rehabilitační zařízení

Jak najdu správné rehabilitační zařízení?

Po propuštění z nemocnice o vás bude postaráno v rehabilitačním zařízení. Cílem je zde připravit vás na každodenní život s protézou. Abyste tento čas využili co nejlépe, měli byste si rozhodně vybrat rehabilitační zařízení, kde mají zkušenosti s rehabilitací amputovaných.

 • Čím více zkušeností v rehabilitačním zařízení mají, tím lépe budou schopni uspokojit vaše potřeby. Obecně platí, že by mělo takovým rehabilitačním zařízením projít alespoň 50 pacientů ročně. Zeptejte se tedy v každém rehabilitačním zařízení na počet pacientů, které léčí.

 • Poraďte se také s vaším ortotikem-protetikem, který vám může pomoci se správným výběrem.

 • Váš ošetřující lékař vám sdělí, kdy by bylo dobré začít s rehabilitací v rehabilitačním zařízení a zda je ve Vašem případě vhodná rehabilitace ústavní nebo ambulantní. To vše závisí na mnoha faktorech, jako je váš pokrok v hojení a jak se můžete dostatečně připravit doma.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Léčba s protézou

Proces získání protézy

Po amputaci budete mít mnoho naléhavých otázek: Kdy dostanu protézu, jak získám protézu a jakou protézu dostanu? Rádi vám zde poskytneme všechny podrobnosti o dalších krocích.
Obecně řečeno, vaše protéza plní řadu funkcí: Především navrací mobilitu. Nošením protézy také omezíte nebo se vyhnete problémům s držením těla a poruchám rovnováhy, ke kterým může dojít v důsledku chybějící hmotnosti amputované dolní končetiny. Protéza také zabraňuje přetěžování vaší zdravé končetiny, což by mohlo mít za následek dlouhodobé problémy. Poraďte se s vaším ortotikem-protetikem hned po amputaci. Ten vám podá vysvětlení ohledně procesu vedoucímu k vašemu vybavení protézou. O tom, kdy dostanete protézu a zda budete nejprve vybaveni provizorní (dočasnou) protézou, rozhoduje mnoho faktorů. Váš ortotik-protetik vám dá podrobné informace.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Jak získám protézu?

Jak získám protézu?

Pro získání protézy je nejlepší zkontaktovat ortotika-protetika, který má praktické zkušenosti s ortopedicko-protetickým vybavováním. Můžete si jakéhokoli ortotika-protetika a také změnit poskytovatele zdravotní péče, pokud nejste spokojeni. V ideálním případě jste s nimi přišli do styku již před amputací nebo během pobytu v nemocnici. Náš seznam odborníků vám může pomoci najít ortotika-protetika se zkušenostmi s protetickým vybavením ve vašem okolí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Kdy dostanu protézu?

Kdy dostanu protézu?

Zásadní otázky typu, kdy dostanete protézu, zda vám bude nejprve nasazena provizorní (dočasná) protéza a kdy se tak stane, se vždy řeší případ od případu. Proces hojení a zotavení je u každého jiný. Může to vyžadovat trochu trpělivosti, ale stojí za to dát na rady vašeho lékaře a ortotika-protetika. Jedna věc je však jistá: Čím lépe bude váš pahýl připravený na nošení protézy, tím lépe budete následně moci svou protézu používat.
Nejprve je třeba, aby ortotik-protetik vyšetřil stav pahýlu krátce po amputaci a určil, zda je pro vás vhodná provizorní (dočasná) protéza. Po uzavření rány (což trvá dva týdny až tři měsíce) se obvykle sejmou míry pahýlu a podle nich se vyrobí provizorní protéza. Tato provizorní protéza se pak používá tři až šest měsíců. Umožní vám zvyknout si na protézu a pomáhá dotvarovat pahýl do konečného tvaru. Proces vybavení vaší definitivní protézou může začít ve chvíli, kdy je pahýl vaší dolní končetiny dostatečně zhojený, a vy jste zase v dobré fyzické kondici.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Jakou protézu dostanu?

Jakou protézu dostanu?

O tom, jaká protéza je pro vás vhodná, rozhodují různé faktory. Mezi faktory, které ovlivňují výběr vhodné protézy, patří vaše fyzická zdatnost a zdraví, úroveň amputace, vaše požadavky na protézu, a vaše soukromé a pracovní prostředí. Váš ortotik-protetik vám se vším poradí a bude s vámi spolupracovat na výběru odpovídajících komponentů pro vaši protézu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Stavba protézy

Stavba protézy

Komponenty, ze kterých je protéza vyrobena, závisí na úrovni amputace. Protéza v zásadě nahradí vaši chybějící končetinu, například chodidlo, kolenní nebo kyčelní kloub, a vyrábí se z různých odpovídajících komponentů. Pahýl se vkládá do tzv. pahýlového lůžka, které představuje spojení mezi protézou a vaším tělem. Mezi jednotlivými protézovými komponenty jsou spojovací prvky. Ty slouží například k individuálnímu přizpůsobení výšky protézy a v některých případech plní i dodatečné funkce.
Váš ortotik-protetik začne s výběrem jednotlivých komponentů protézy společně s vámi na základě vašich potřeb. Jakmile se po několika zkouškách podaří dosáhnout správného tvarového obepnutí pahýlu v pahýlovém lůžku, pahýlové lůžko se smontuje s protézovými komponenty. Váš ortotik-protetik vychází při stavbě protézy z výsledků zkoušek a stávajících doporučení pro stavbu. Další dovybavení následuje, jakmile je protéza zhotovena. Ortotik-protetik kontroluje stavbu protézy pomocí technických zařízení jako např. L.A.S.A.R. Posture a ještě přesněji přizpůsobí protézu vašim požadavkům. Poté můžete udělat své první kroky s vaší novou protézou.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Provizorní protéza

Provizorní protéza

V některých případech může být dočasná protéza nasazena brzy po amputaci. Tuto provizorní protézu, kterou pro vás vyrobí váš ortotik-protetik, budete nosit, dokud nebude možné nosit konečnou (definitivní) protézu. Provizorní protéza může mít příznivý vliv na proces terapie. Umožňuje vám brzy zatížit zbytkovou končetinu a hned začít s počátečním cvičením chůze a stoje. Provizorní protéza však není vhodná pro každou amputaci. V ideálním případě se váš lékař, fyzioterapeut a ortotik-protetik společně dohodnou ohledně vhodné alternativy.

Provizorní protéza také slouží k postupnému přizpůsobení pahýlového lůžka tak, aby vám sedělo, a k určení vhodných komponentů protézy. Váš ortotik-protetik během této testovací a zkušební fáze neustále zlepšuje tvarové ulpění protézy, abyste neměli žádné problémy s nošením vaší finální (definitivní) protézy.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Definitivní protéza

Definitivní protéza

Po provizorním vybavení obdržíte definitivní protézu, která je vyrobená přesně na míru podle vašich potřeb. Jakmile se zmírní objemové výkyvy na pahýlu, je možné vyrobit definitivní pahýlové lůžko, a vy dostanete definitivní protézu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Ostatní pomůcky

Ostatní pomůcky

Kromě protézy můžete potřebovat další pomůcku pro chůzi. V závislosti na vaší fyzické kondici jsou k dispozici různé pomůcky pro chůzi, jako jsou francouzské hole a chodítka. Mnoho pacientů má po amputaci k dispozici také invalidní vozík. Všechny tyto pomůcky můžete získat v nemocnici nebo ve zdravotnických potřebách. S tím vám může pomoci váš ortotik-protetik nebo kontaktní osoba v nemocnici. Ti vám také dokážou poradit ohledně doplňkových pomůcek ve vašem domácím prostředí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees