Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

21226_d2_36845_249_4c
21226_d2_36845_249_4c
21226_d2_36845_249_4c
Život po amputaci horní končetiny

Po amputaci horní končetiny

Po amputaci horní končetiny je hlavní prioritou vaše zotavení a zhojení pahýlu končetiny. Zde naleznete tipy pro terapii otoků, trénink a péči o pahýl.

Po amputaci horní končetiny je hlavní prioritou vaše zotavení a zhojení pahýlu končetiny. Zde naleznete tipy pro terapii otoků, trénink a péči o pahýl.

Shrnutí

Co vás čeká po amputaci?

Bezprostředně po operaci jde především o vaše zotavení a zhojení pahýlu končetiny. Obojí je důležité, abyste mohli brzy začít s rehabilitací a být vybaveni protézou.

Následující informace vás mají připravit na nošení protézy, což vám usnadní co nejlepší využití protézy v budoucnu. Protože nemůžeme řešit každý jednotlivý případ, zaměříme se zde pouze na transhumerální amputace (amputace nad loktem).

Terapie začíná krátce po amputaci. Rána se ošetří, aby se připravila na nošení protézy. Jakmile se rána po operaci řádně zahojí, můžeme začít s vlastním vybavením protézy a procesem rehabilitace. Ve většině případů to trvá až šest měsíců.

Vaše aktivní zapojení do průběhu terapie je velmi důležité. Váš rehabilitační tým vás v tom podpoří. Pokud zjistíte, že některá zde zmiňovaná opatření nejsou ve vašem případě prováděna, zeptejte se svých rehabilitačních pracovníků, proč tomu tak není. Oni pak mohou posoudit, zda by pro vás byla tato opatření eventuálně užitečná.


Hojení pahýlu a terapie

Příprava pahýlu končetiny k nošení protézy

Zhojení pahýlu po amputaci končetiny je základem pro následné protetické vybavení a je proto obzvláště důležité. V nemocnici budou ošetřující lékaři průběžně sledovat a kontrolovat průběh hojení, ošetřující personál na lůžkovém oddělení se stará o každodenní ošetření pahýlu končetiny. Kromě léčby rány sem patří mimo jiné terapie edémů a kompresivní terapie, desenzibilizace kůže a péče o jizvy.

Terapie edémů

Terapie edémů

Po operaci tkáň kolem pahýlu končetiny obvykle nejprve oteče. Tento otok (edém) je normální reakcí na operaci. Obvykle po jednom týdnu odezní. Až do odstranění stehů se aplikuje pouze volné krytí na ránu. Na pahýl nelze zpočátku vyvíjet žádný tlak.

Obvod pahýlu by se měl pravidelně měřit, aby bylo možné vyhodnotit, jak otok klesá. K tomu musí být vždy použity stejné měřicí body a výsledky musí být zdokumentovány. Pokud se to neprovádí, výsledky nejsou vzájemně srovnatelné a neexistuje způsob, jak zjistit, zda se otok snižuje.

Správné polohování

Správné polohování

Výrazný otok pahýlu končetiny po delší dobu narušuje hojení rány a vhodná doba, kdy lze nasadit protézu, se tak oddaluje. Měli byste se snažit o správné držení těla i na nemocničním lůžku, abyste předešli zkracování a ztuhnutí svalů a kloubů. Pacienti obvykle zpočátku hledají pohodlnou a nebolestivou polohu, ale zkušenost ukazuje, že to není vždy optimální. S postupem času by se měl pahýl napřimovat a ležet v natažené poloze, jak jen to jde. Vždy je třeba se vyvarovat jeho trvalého zvedání – např. na polštáři – jinak dojde ke zkrácení svalů a následnému omezení pohyblivosti pahýlu.

Mobilizace

Mobilizace

Pohybujte pahýlem několikrát denně. Tímto způsobem můžete zabránit ztrátě pohyblivosti kloubů. Časná mobilizace je důležitá, protože aktivuje oběh a podporuje rovnováhu. Váš terapeut vám ukáže pohybová cvičení, která jsou pro vás v daný čas vhodná. Zejména ramenní kloub musí být mobilizován co nejdříve; jinak by mohl ztuhnout. Kombinací správného polohování a pohybu můžete paži správně připravit na nošení protézy.

Kompresivní terapie

Časná kompresivní terapie

Po operaci je rána ovázána obvazem, který se pravidelně vyměňuje. Kompresivní terapie pak začíná např. kompresním obvazem. Přesné načasování určí lékař. Účelem kompresivní terapie je snížit edém pahýlu končetiny a připravit jej pro následné vybavení protézou. Komprese pahýlu pomáhá optimalizovat vybavení protézou. Komprese také podporuje krevní oběh v pahýlu. To snižuje bolest a podporuje hojení jizev.

Kompresní obvaz

Kompresní obvaz umožňuje upravovat tlak den po dni nebo i v průběhu dne. Tlak by měl být největší na konci pahýlu a směrem k tělu postupně klesat. Elastické obvazy zajištěné náplastí se používají k ovinu obinadla kolem pahýlu. Protože metoda bandážování vyžaduje určitou praxi a zkušenosti, měl by obvaz aplikovat buď kvalifikovaný personál (obr. 3), nebo by vás měl ošetřující personál poučit o správné technice bandážování. Důležité je nesvírat pahýl obvazem příliš a nezpůsobovat tak bolest.

An amputee in a blue t-shirt with their residual limb bandaged

Silikonové linery

Oproti tomu nabízejí silikonové návleky (tzv. linery) rychlou a snadnou aplikaci. Jsou dostupné v různých konfekčních velikostech. Pro co nejrovnoměrnější vyvíjení tlaku na celý povrch amputačního místa je zásadní zajistit, aby při nasazování lineru nezůstal na konci pahýlu žádný vzduch! Možná se pahýl bude uvnitř lineru zpočátku více potit. To se samo upraví poté, co jej budete nějakou dobu nosit. Abyste předešli možnému podráždění pokožky, můžete na pokožku v oblasti okraje pahýlu nanést trochu Ottobock Derma Prevent. Čištění silikonového pahýlu po každém nošení je také velmi důležité. Další informace naleznete v návodu k použití lineru.

An amputee wearing a blue t-shirt and a silicone liner covering their residual limb

Další kompresivní terapie

Jakmile zůstane objem pahýlu končetiny po delší dobu stabilní – to znamená, že naměřený obvod pahýlu končetiny se již nesnižuje – může začít léčba protézou. Komprese by měla být nepřetržitě udržována až do této doby. Tým ošetřujícího personálu vám nebo vašim příbuzným vysvětlí, jak to můžete provádět samostatně.

Two O&P professionals help an above the elbow arm amputee with their residual limb
Trénink bez protézy

Trénink bez protézy

Tento přípravný trénink posiluje svalstvo trupu, včetně břicha a zad, zdravé paže a dolních končetin. Do cvičení by se již měl zapojit i pahýl.

Protahování svalů pahýlu

Svaly a klouby sousedící s pahýlem je také nutné brzy začít protahovat. Pokud je pro vás aktivní pohyb kloubů obtížný, lze poskytnout pasivní podporu pomocí ručníku. Důležité je udržení nebo opětovné získání maximální pohyblivosti kloubů ve všech směrech pohybu.

21231_d2_36830_169_4c

Zlepšení šikovnosti zdravé strany

Následuje více či méně intenzivní trénink zdravé strany podle toho, zda je zasažena vaše dominantní či nedominantní ruka. Tento trénink rozvíjí jemnou motoriku, obratnost a sílu. Měli byste cvičit zejména náročné činnosti, jako je psaní nebo čištění zubů.

21230_d2_36833_169_4c

Trénink pro rozvoj svalů pahýlu

Před vybavením protézou je důležité přípravným tréninkem posílit svaly pahýlu, zdravé paže, svaly trupu a dolních končetin. To může kromě maximalizace pohyblivosti vašich kloubů zlepšit šikovnost zdravé strany. Později budete při každodenních aktivitách mnohem nezávislejší.

An orthotic and prosthetic professional teaching an amputee strengthening techniques for their supporting muscles

Trénink pro rozvoj svalů trupu

Po amputaci je zvláště důležité pohybovat horní částí těla co nejvíce. Přitom se vyvarujte přílišného kroucení páteře. Vlivem chybějící hmotnosti na jedné straně, která je důležitá pro vyvážení, může dojít k posunu těžiště těla a tím často dochází ke změně statiky páteře. Proto se jako prevence chybné postury a bolesti doporučuje cvičení na posílení zad.

A prosthetic hand user stretches their right leg to prepare for a workout
Péče o kůži a jizvy

Péče o kůži a jizvy

V nemocnici ošetřující personál a lékaři pečovali o pahýl čištěním rány a převazováním nebo bandážováním. Ve fázi rehabilitace nyní o pahýl, jizvu a také zdravou paži pečujete sami. Bezproblémové nošení protézy vyžaduje neustálou intenzivní péči.

Desenzibilizace kůže

Kůže na pahýlu je po amputaci často velmi citlivá. K vyřešení tohoto problému můžete podniknout různé kroky. Vždy používejte materiály, které jsou pro vás pohodlné, a pracujte od konce pahýlu směrem k tělu.

Použijte například měkký kartáček nebo špičatý masážní míček a přejíždějte jimi nebo jimi poklepávejte po citlivé pokožce. Tím se zvyšuje její odolnost. Pahýl můžete také otírat hrubším ručníkem nebo žínkou.

_21219_d2_36881_169_4c

Hygienická opatření pro pahýl, jako je každodenní mytí vlažnou vodou a neparfémovaným mýdlem šetrným k pokožce, jsou také velmi důležitá. Čištění vám mohou usnadnit přípravky pro péči Ottobock.

An amputee cleans their residual limb

Péče o jizvu

Ve většině případů se amputační rána uzavře během prvních tří až čtyř týdnů a vytvoří jizvu. Ale i když se zdá, že se jizva zvenčí dobře zahojila a od této chvíle se změní pouze barva tkáně jizvy, celkový proces hojení jizvy trvá podstatně déle. Trvá asi rok a půl, než se vnitřně zcela zahojí.

Od samého začátku byste měli jizvu pravidelně zvlhčovat, protože tkáň jizvy nemá schopnost se sama zvlhčit. Doporučují se neparfémované krémy. Tento typ intenzivní péče je důležitý k tomu, aby byla tkáň jizvy měkká a pružná a také schopná unést váhu. To je nezbytné z hlediska možnosti nosit protézu, protože správnou péčí lze předejít bolestem pahýlu končetiny v důsledku pohybů v pahýlovém lůžku.