An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
Amputace dolní končetiny a co teď

Před amputací dolní končetiny

Zjistěte, co vás čeká před plánovanou amputací a jak se na vše dobře připravit.

Shrnutí

Příprava na plánovanou amputaci

Zřejmě už nějakou dobu víte, že vás čeká amputace. I když je opravdu velmi těžké přijmout tuto skutečnost, nezapomínejte, že v této náročné fázi vašeho života na to rozhodně nejste sami. Chceme vám pomoci připravit se na tento krok. Přečtěte si, co se stane, když dojde k amputaci dolní končetiny, kdo se o vás stará, a hlavně co se děje poté.

Spojte se s odborníky

Spojte se s odborníky

I když je to velmi důležité, mnozí z vás si nemusí nutně uvědomit fakt, že můžete ovlivnit, kdo se o vás bude starat. Váš tým, to jsou všichni lidé kolem vás, kteří o vás pečují během amputace a po ní. Tým se soustředí kolem vašeho ortotika-protetika, který koordinuje celý proces výroby protézy a kterého si můžete svobodně vybrat. Je důležité, aby se vám věnovali odborníci s mnohaletými zkušenostmi s amputáři. Na této stránce se dozvíte základní informace, které vám obecně přiblíží proces léčby a různé úlohy všech zúčastněných. Náš seznam odborníků vám pomůže spojit se se specialisty v oboru. Díky němu si budete jistí, že jste dobře zvážili všechny kroky.

Příčiny amputace

Nejčastější příčiny amputace dolní končetiny

Termín „amputace“ znamená přetnutí kosti ve zdravé tkáni. Když je část těla oddělena v kloubu, používá se termín „exartikulace“. K amputaci se přistupuje, když už není možné, že se nemocná část těla zhojí, a je přímo ohrožen život pacienta. Příčin je vícero – poruchy krevního oběhu, infekce, nehody, rakovina nebo vrozené vady končetin, tzv. dysmelie. V některých z výše uvedených případů je nezbytnost amputace známa již určitou dobu předem. Amputace však může někdy být i zcela nečekaná, například kvůli těžkým zraněním po nehodě.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputace z důvodu poruchy krevního oběhu

Amputace z důvodu poruchy krevního oběhu

Nejčastější příčinou amputací v západním světě jsou cévní choroby. Kromě jiných metabolických onemocnění, jako je diabetes, je velmi známým a rozšířeným zdravotním problémem také tzv. „kuřácká noha“. Při poruše krevního oběhu přestává být noha dostatečně zásobovaná kyslíkem. Pokud je to váš případ, často pociťujete bolest a chůze je pro vás nepříjemná. Noha nebo chodidlo jsou chladnější než zbytek těla a někdy také namodralé barvy. Amputace dolní končetiny se provádí pouze v případě, že krevní oběh nelze obnovit jinými výkony v rámci cévní chirurgie. U částečných amputací je cílem také zachovat zbytek chodidla nebo nohy.

Amputace z důvodu syndromu diabetické nohy

Amputace z důvodu syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je jednou z nejčastějších příčin amputací dolní končetiny nebo chodidla. I když se stále více lidí dožívá vyššího věku a množství osob s cukrovkou (diabetes mellitus) stoupá, počet amputací se mění jen velmi málo. Je to dáno lepší léčbou a novými možnostmi pro nemocné.
Cukrovka obecně způsobuje několik vzájemně se doplňujících poruch:
• Snížené pocení (perspirace) způsobuje vysychání a praskání pokožky chodidel a dolních končetin.
• Usazeniny cukru v nervech způsobují, že postižení jedinci ztrácejí cit, takže již praskliny a rány nevnímají.
• Cukrovka výrazně zhoršuje hojení ran.
• Rány se ve stresových situacích zvětšují. Tkáň se zanítí a odumírá.
Existuje také riziko rychlejšího zánětu chodidla a dolní končetiny, protože krevní oběh je narušen cukrovkou a buňky odumírají.

Amputace po nehodě

Amputace po nehodě

Četnost amputací po nehodách – včetně pracovních úrazů a dopravních nehod – se v západním světě značně snížila. Důvodů je mnoho, včetně vyšších standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky pokroku v oblasti intenzivní péče a chirurgie je možné nervy, cévy, kosti a měkké tkáně poraněných končetin v mnoha případech obnovit, takže amputace už nemusí být jediným řešením.

Amputace z důvodu nádorového onemocnění

Amputace z důvodu nádorového onemocnění

Amputace v důsledku rakoviny jsou poměrně vzácné. V mnoha případech se však nádory vyskytují v blízkosti kolena nebo v oblasti kyčle. Přibližně polovina všech amputací v oblasti kyčle a pánve je způsobena nádory. Cílem amputace je v takových případech zachránit život pacienta zabráněním šíření rakovinných buněk, které by postihly jiné části těla.

Amputace po infekci (z důvodu sepse)

Amputace po infekci (z důvodu sepse)

Amputace způsobené infekcí jsou od roku 1877, kdy Louis Pasteur popsal účinek antibiotik, spíše vzácností. Dalším důvodem poklesu výskytu jsou vysoké standardy čistoty a hygieny v lékařské léčbě a očkování proti tetanu. Přesto byste měli být i při sebemenším zranění ostražití. Mezi příznaky zánětu patří zarudnutí, otok, horečka a bolest v ráně.
Zkontrolujte si, zda je vaše očkování proti tetanu stále platné. V případě potřeby neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře.

Úroveň amputace

Určení vhodné úrovně amputace

Výraz úroveň amputace určuje místo na těle člověka, kde bude, nebo bylo provedeno odejmutí některé z končetin. Stupeň amputace stanovuje lékař na základě konkrétní diagnózy ještě před operací. U plánovaného zákroku také v ideálním případě probíhá konzultace s ortotikem-protetikem, aby se zajistila nejvýhodnější amputační úroveň pro následné protetické vybavení.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Amputace chodidla

Amputace chodidla

V oblasti chodidla je známo více než dvanáct různých amputací. Počínaje amputací prstu přes amputace ve střední části chodidla až po amputaci v oblasti zánártních (tarzních) kostí.
Jako protetické vybavení mohou být použity silikonové protézy.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputace v bérci (transtibiální amputace)

Amputace v bérci (transtibiální amputace)

Tato amputace se provádí ve spodní části dolní končetiny (v bérci), přeříznutím holenní (tibie) a lýtkové kosti (fibula). Protetické vybavení se skládá z chodidla, trubkového adaptéru, spojovacích prvků, pahýlového lůžka a návleku na pahýl (lineru). Pahýlové lůžko a liner jsou části, které spojují protézu s pahýlem.
Protéza může být doplněna o pěnový kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozenější vzhled. Mladší a aktivní amputáři tuto možnost ale většinou nevolí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Exartikulace v kolenním kloubu

Exartikulace v kolenním kloubu

Exartikulace v koleně nastává tehdy, je-li dolní končetina přerušena přímo v kolenním kloubu a stehno zůstane zcela neporušené. Protetické vybavení se skládá z chodidla, trubkového adaptéru, spojovacích prvků, kolenního kloubu, pahýlového lůžka a návleku na pahýl (lineru). Pahýlové lůžko a liner jsou části, které spojují protézu s pahýlem.
Protéza může být doplněna o pěnový kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozenější vzhled. Mladší a aktivní amputáři tuto možnost ale většinou nevolí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputace ve stehně (transfemorální amputace)

Amputace ve stehně (transfemorální amputace)

Tato amputace se provádí v oblasti horní části dolní končetiny (ve stehně), přeříznutím kosti stehenní (femuru). Protetické vybavení se skládá z chodidla, trubkového adaptéru, spojovacích prvků, kolenního kloubu, pahýlového lůžka a návleku na pahýl (lineru). Pahýlové lůžko a liner jsou části, které spojují protézu s pahýlem.
Protéza může být doplněna o pěnový kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozenější vzhled. Mladší a aktivní amputáři tuto možnost ale většinou nevolí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Exartikulace v kyčelním kloubu

Exartikulace v kyčelním kloubu

Exartikulace v kyčli nastává tehdy, je-li dolní končetina přerušena přímo v kyčelním kloubu, ale pánev, která se později využívá k ovládání protézy, zůstane zcela neporušená. Protetické vybavení se skládá z chodidla, trubkového adaptéru, spojovacích prvků, kolenního kloubu, kyčelního kloubu a pahýlového lůžka s obepnutím kolem pasu.
Protéza může být doplněna o pěnový kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozenější vzhled. Mladší a aktivní amputáři tuto možnost ale většinou nevolí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Hemipelvektomie

Hemipelvektomie

Při hemipelvektomii je odejmuta celá dolní končetina i s částí pánve, která se i tak později využívá k ovládání protézy. Protetické vybavení se skládá z chodidla, trubkového adaptéru, spojovacích prvků, kolenního kloubu, kyčelního kloubu a pahýlového lůžka s obepnutím kolem pasu.
Protéza může být doplněna o pěnový kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozenější vzhled. Mladší a aktivní amputáři tuto možnost ale většinou nevolí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Lidé kolem vás

Tito odborníci jsou tu pro vás

Před a po amputaci se o vás postará tým odborníků z různých oborů. Zde uvádíme členy tohoto týmu a popisujeme role každého z nich.
Ortotik-protetik hraje v tomto týmu klíčovou roli. Doporučujeme vám spojit se s ním, pokud možno, ještě před amputací. Náš seznam ortoticko-protetických firem, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, vám může pomoci najít i s ohledem na vaše bydliště vhodné pracoviště a ortotika-protetika, který má s prací s amputáři bohaté zkušenosti. Mějte na paměti, že je výběr ortotika-protetika zcela na vás a nikdo by vás neměl do ničeho nutit.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Lékař

Lékař

Lékař/chirurg vám poradí před amputací a provede operaci. V ideálním případě bude předem spolupracovat s vaším ortotikem-protetikem na koordinaci průběhu operace. Lékař může s ortotikem-protetikem např. předem prodiskutovat tvar vašeho pahýlu, což velmi usnadní následné protézování. Po amputaci lékař sleduje vaši rekonvalescenci a předepisuje vhodnou rehabilitaci.

Psycholog

Psycholog

Amputace znamená pro každého člověka značný zásah do psychiky. Je třeba se se vzniklou situací vyrovnat a připravit se na budoucí život s protézou. Nestyďte se požádat o psychologickou pomoc, pokud vám nebude poskytnuta automaticky. Bez další chuti do života bude terapie mnohem delší a nemusí skončit zcela úspěšně. Psycholog vám pomůže vrátit se bez ostychu do běžného života.

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra

Sestřička se bude bezprostředně po amputaci především starat o vaši ránu a o pahýl, o jeho správné polohování a bandážování. V ideálním případě sestřička spolupracuje s lékaři, ortotikem-protetikem a terapeuty.

Terapeut

Terapeut

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti vám pomáhají v nemocnici, při rehabilitaci i v běžném životě. Po amputaci má fyzioterapeut na starost kompresivní bandážování pahýlu, redukci otoku a podporu prokrvení, nácvik mobilizace kloubů a svalstva, nácvik nasazování pahýlového návleku (lineru) a případnou vodoléčbu. Později vás naučí manipulovat s protézou, využívat její funkce a bude vás učit s ní správně chodit. Také s vámi bude provádět kondiční trénink, zřejmě se dostanete i k sportovním aktivitám jako např. plavání, posilování.
Ergoterapeut vám vysvětlí, jak s protézou správně zacházet, abyste bez potíží zvládali každodenní činnosti. Nabídne vám také řešení, jakými pomůckami se vybavit a jak si upravit domácnost tak, aby pro vás žádné běžné činnosti nebyly překážkou.

Ortotik-protetik

Ortotik-protetik

Váš ortotik-protetik hraje ve vašem příběhu ústřední roli. Bude mít totiž na starost vaši protézu. Navrhne ideální individuální řešení vašeho vybavení, vyrobí protézu, přizpůsobí ji vašim potřebám a tělesným proporcím, informuje vás o jejích částech, funkcích a údržbě a bude vám protézu pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat.
V ideálním případě může ještě před amputací prodiskutovat s lékařem detaily amputace a tvar pahýlu. Někdy vám může doporučit zkušené terapeuty, se kterými spolupracuje (v některých ortoticko-protetických firmách dokonce zaměstnávají svého fyzioterapeuta, který se zaměřuje na školu chůze s protézou). Může vás také propojit s dalšími amputáři, kteří vám mohou předat důležité tipy do života, například ohledně bezbariérových úprav bydlení nebo auta.

Příbuzní a přátelé

Příbuzní a přátelé

Vaši příbuzní a nejbližší přátelé také velkou měrou přispívají k vaší úspěšné rehabilitaci a budou se vás snažit co nejvíce podporovat ve vašem novém každodenním životě. Jejich konkrétní role závisí na vaší osobní situaci.

Další amputáři

Další amputáři

Určitě doporučujeme spojit se a mluvit s lidmi, kteří amputaci také podstoupili. A to ideálně ještě před vlastním zákrokem. Je dobré si poslechnout, jak se jim s protézou žije a jak řeší nejrůznější situace. V mnoha případech se podělí o tipy od používání protézy až třeba po řízení auta. Na další amputáře vás může nasměrovat váš ortotik-protetik, terapeut nebo můžete sami kontaktovat sdružení amputovaných, například No Foot No Stress či Asociaci protetických pacientů.