Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

21203 d2 37105
21203 d2 37105
21203 d2 37105
Život po amputaci paže

Před amputací horní končetiny

Informace ohledně tématu amputace horních končetin, včetně přípravy, podpory a úrovní amputace.

Informace ohledně tématu amputace horních končetin, včetně přípravy, podpory a úrovní amputace.

Shrnutí

Příprava na plánovanou amputaci

Možná už nějakou dobu víte, že vás čeká amputace. I když je opravdu velmi těžké přijmout tuto skutečnost, nezapomínejte, že v této náročné fázi vašeho života na to rozhodně nejste sami. Chceme vám pomoci připravit se na tento krok. Přečtěte si, co přesně se stane, kdo se o vás stará, a hlavně co se děje poté.

Příprava

Co se bude dít před amputací?

Předběžná vyšetření

Před operací budete v nemocnici několikrát důkladně vyšetřeni. Součástí vyšetření bývají rozbory krve, rentgen plic a testování funkce kardiovaskulárního systému.

Konzultace s lékaři

Před amputací vám ošetřující lékař vysvětlí, jak bude operace probíhat. Podrobně s vámi probere i dobu po amputaci. Během těchto konzultací se můžete zeptat na jakékoli otázky, které považujete za důležité. Před konzultacemi je nejlepší dělat si poznámky, abyste nezapomněli na nic, na co se chcete lékařů zeptat. Neváhejte se zeptat na doplňující otázky, pokud není něco jasné. Je třeba si uvědomit, že lékaři jsou povinni vám vše vysvětlit třeba i vícekrát. Na rozdíl od plánované amputace musí být při úrazech způsobených nehodou operace často provedena rychle. Konzultace s lékaři v takových případech pochopitelně probíhají až po amputaci.

Systematické přípravy

Cviky, které jsou důležité pro následnou rehabilitaci, byste měli pokud možno začít cvičit již před operací. To vám umožní začít posilovat svaly předem. Včasný nácvik takových aktivit vám může výrazně usnadnit dobu po operaci. Zeptejte se svého lékaře a fyzioterapeuta, jaké cviky jsou pro vás vhodné.
Je také užitečné, když si promluvíte s ortotikem-protetikem ještě před amputací, abyste zjistili, které protézy budou pro vás připadat v úvahu. Získáte tak lepší představu o tom, co můžete v průběhu rehabilitace očekávat.

Psychická podpora

Amputace je závažná událost ve vašem životě, která vám vezme dost sil. Doporučujeme vám proto využít možnosti psychologické podpory. Existuje mnoho věcí, o kterých můžete diskutovat s terapeutem vyškoleným v psychologii, čímž ulehčíte sobě, své rodině i přátelům. Tyto konzultace mohou být také velkým zdrojem síly do další fáze vašeho života. Čím dříve tuto podporu přijmete, tím lépe, protože řešení emocionálních konfliktů a strachu také přispívá k rychlému zotavení a pomáhá vám získat zpět kvalitu života.

Kontakty a diskuze s dalšími amputáři

Doporučujeme vám také, abyste si promluvili o svém problému s dalšími lidmi s podobnou amputací nebo podobným onemocněním jako vy. Mluvit s někým, kdo již prošel amputací, vám dodá odvahu – a uvidíte, že v tom nejste sami. Je dobré slyšet, jak se daří jiným lidem v podobné situaci a jak se jejich život změnil (i pozitivním způsobem!). Často se také vyměňují zkušenosti a tipy – například ohledně manipulace s protézou atd.
Pokud se chcete spojit s jinými postiženými , je nejlepší kontaktovat ošetřujícího lékaře, terapeuta nebo ortotika-protetika. Ti obvykle vědí, na koho se můžete obrátit.

Důvody amputace

Co to znamená „amputace” a je amputace nutná?

Amputace znamená oddělení kosti ve zdravé tkáni nebo oddělení části těla v kloubu (exartikulace).

Taková amputace je nutná, když se neočekává, že se nemocná část těla zahojí a v důsledku nemoci je ohrožen život pacienta. Příčiny mohou zahrnovat poruchy krevního oběhu, infekce, nehody, rakovinu nebo vrozené diference končetin.

Various Ottobock prosthetic hand users huddle in a circle and stretch their hands in the center
Úroveň amputace

Stanovení příslušné úrovně amputace

Pojem úroveň amputace popisuje místo, ve kterém je část těla amputována. O vhodné protéze v každém případě rozhoduje kromě jiných faktorů i úroveň amputace.

Úroveň amputace stanoví lékař před operací a vychází z důvodu amputace. V případě plánovaných zákroků je obvykle konzultován i ortotik-protetik, aby se zjistilo, jaká úroveň amputace je pro následné ošetření protézou nejpříznivější.

Kosmetický kryt

Nenápadný vzhled

Je dobré vědět, že každá protéza může být zakrytá takzvanou protézovou rukavicí, tak aby si protézy prakticky nikdo nevšiml.

Pro všechny úrovně amputace může být na zakázku vyrobená protéza končetiny například ze silikonu, takže je obnovený vnější vzhled a protéza plní i pasivní funkci v závislosti na úrovni amputace. Tyto protézy se vyznačují nízkou hmotností a snadnou manipulací.