Život po amputaci paže

Před amputací horní končetiny

Informace ohledně tématu amputace horních končetin, včetně přípravy, podpory a úrovní amputace.

Shrnutí

Příprava na plánovanou amputaci

Možná už nějakou dobu víte, že vás čeká amputace. I když je opravdu velmi těžké přijmout tuto skutečnost, nezapomínejte, že v této náročné fázi vašeho života na to rozhodně nejste sami. Chceme vám pomoci připravit se na tento krok. Přečtěte si, co přesně se stane, kdo se o vás stará, a hlavně co se děje poté.

Příprava

Co se bude dít před amputací?

Předběžná vyšetření

Před operací budete v nemocnici několikrát důkladně vyšetřeni. Součástí vyšetření bývají rozbory krve, rentgen plic a testování funkce kardiovaskulárního systému.

Konzultace s lékaři

Před amputací vám ošetřující lékař vysvětlí, jak bude operace probíhat. Podrobně s vámi probere i dobu po amputaci. Během těchto konzultací se můžete zeptat na jakékoli otázky, které považujete za důležité. Před konzultacemi je nejlepší dělat si poznámky, abyste nezapomněli na nic, na co se chcete lékařů zeptat. Neváhejte se zeptat na doplňující otázky, pokud není něco jasné. Je třeba si uvědomit, že lékaři jsou povinni vám vše vysvětlit třeba i vícekrát. Na rozdíl od plánované amputace musí být při úrazech způsobených nehodou operace často provedena rychle. Konzultace s lékaři v takových případech pochopitelně probíhají až po amputaci.

Systematické přípravy

Cviky, které jsou důležité pro následnou rehabilitaci, byste měli pokud možno začít cvičit již před operací. To vám umožní začít posilovat svaly předem. Včasný nácvik takových aktivit vám může výrazně usnadnit dobu po operaci. Zeptejte se svého lékaře a fyzioterapeuta, jaké cviky jsou pro vás vhodné.
Je také užitečné, když si promluvíte s ortotikem-protetikem ještě před amputací, abyste zjistili, které protézy budou pro vás připadat v úvahu. Získáte tak lepší představu o tom, co můžete v průběhu rehabilitace očekávat.

Psychická podpora

Amputace je závažná událost ve vašem životě, která vám vezme dost sil. Doporučujeme vám proto využít možnosti psychologické podpory. Existuje mnoho věcí, o kterých můžete diskutovat s terapeutem vyškoleným v psychologii, čímž ulehčíte sobě, své rodině i přátelům. Tyto konzultace mohou být také velkým zdrojem síly do další fáze vašeho života. Čím dříve tuto podporu přijmete, tím lépe, protože řešení emocionálních konfliktů a strachu také přispívá k rychlému zotavení a pomáhá vám získat zpět kvalitu života.

Kontakty a diskuze s dalšími amputáři

Doporučujeme vám také, abyste si promluvili o svém problému s dalšími lidmi s podobnou amputací nebo podobným onemocněním jako vy. Mluvit s někým, kdo již prošel amputací, vám dodá odvahu – a uvidíte, že v tom nejste sami. Je dobré slyšet, jak se daří jiným lidem v podobné situaci a jak se jejich život změnil (i pozitivním způsobem!). Často se také vyměňují zkušenosti a tipy – například ohledně manipulace s protézou atd.
Pokud se chcete spojit s jinými postiženými , je nejlepší kontaktovat ošetřujícího lékaře, terapeuta nebo ortotika-protetika. Ti obvykle vědí, na koho se můžete obrátit.

Důvody amputace

Co to znamená „amputace” a je amputace nutná?

Amputace znamená oddělení kosti ve zdravé tkáni nebo oddělení části těla v kloubu (exartikulace).

Taková amputace je nutná, když se neočekává, že se nemocná část těla zahojí a v důsledku nemoci je ohrožen život pacienta. Příčiny mohou zahrnovat poruchy krevního oběhu, infekce, nehody, rakovinu nebo vrozené diference končetin.

Úroveň amputace

Stanovení příslušné úrovně amputace

Pojem úroveň amputace popisuje místo, ve kterém je část těla amputována. O vhodné protéze v každém případě rozhoduje kromě jiných faktorů i úroveň amputace.

Úroveň amputace stanoví lékař před operací a vychází z důvodu amputace. V případě plánovaných zákroků je obvykle konzultován i ortotik-protetik, aby se zjistilo, jaká úroveň amputace je pro následné ošetření protézou nejpříznivější.

Amputace ruky/prstu

Amputace ruky/prstu

Při amputaci ruky je celá ruka amputována v zápěstí. K amputaci prstu dochází, když je amputován jeden nebo více prstů. Jakákoli amputace mezi prstem a amputací ruky je částečnou amputací ruky.

Protetická léčba může být zajištěna formou protézy prstů a částečných protéz ruky na zakázku za účelem obnovení vnějšího vzhledu do nejmenších detailů.

An illustration of the human skeleton. The left hand is missing fingers to demonstrate hand/finger amputation.
Exartikulace v zápěstí

Exartikulace v zápěstí

Exartikulací se rozumí, že ruka je amputována v zápěstí, takže je ztracena pohyblivost zápěstního kloubu. Přesto lze pahýlové lůžko ve většině případů omezit na předloktí.

K protetickému vybavení je zapotřebí protézová ruka, adaptéry a spojovací komponenty pro připojení k pahýlovému lůžku. Lůžko je součástí protézy a tvoří spojení s pahýlem.

An illustration of the human skeleton. The left hand is missing to portray wrist disarticulation and a hand amputation
Transradiální amputace

Transradiální amputace

Transradiální amputace, tedy amputace v oblasti předloktí, může být dlouhá, střední, krátká nebo ultrakrátká pod loktem.

K protézovému vybavení je zapotřebí protézová ruka, adaptéry a spojovací komponenty pro připojení k pahýlovému lůžku.

An illustration of the human skeleton. The left hand and partial arm are missing to portray a transradial amputation
Exartikulace lokte

Exartikulace lokte

K exartikulaci lokte dochází, když je loketní kloub přerušen za účelem amputace předloktí. Nadloktí je v tomto případě obecně zachováno celé.

K protézovému vybavení je zapotřebí protézová ruka, loketní kloub, adaptéry a spojovací komponenty pro připojení k pahýlovému lůžku.

An illustration of the human skeleton. The left forearm and hand are missing to portray an elbow disarticulation
Transhumerální amputace

Transhumerální amputace

Při transhumerální amputaci, což znamená amputaci paže, dochází k přerušení pažní kosti. Úroveň transhumerální amputace může být krátká, střední nebo dlouhá.

K protézovému vybavení je zapotřebí protézová ruka, loketní kloub, adaptéry a spojovací komponenty pro připojení k pahýlovému lůžku.

An illustration of the human skeleton. The left hand, forearm, and elbow are missing to portray a transhumeral amputation
Exartikulace v rameni

Exartikulace v rameni

Při exartikulaci ramene dochází k amputaci v oblasti ramenního kloubu.

K protézovému vybavení je zapotřebí protézová ruka, ramenní kloub, loketní kloub, adaptéry a spojovací komponenty pro připojení k pahýlovému lůžku.

An illustration of the human skeleton. The left arm is missing to portray an arm amputation and shoulder disarticulation
Interthorakohumeroskapulohumerální amputace

Interthorakohumeroskapulohumerální amputace

Při interthorakohumeroskapulohumerální amputaci je amputována celá paže a části ramene až k ramennímu pletenci.

K protézovému vybavení je zapotřebí protézová ruka, ramenní kloub, loketní kloub, adaptéry a spojovací komponenty pro připojení k pahýlovému lůžku.

An illustration of the human skeleton. The entire left arm is missing, including the shoulder, to represent a forequarter amputation
Kosmetický kryt

Nenápadný vzhled

Je dobré vědět, že každá protéza může být zakrytá takzvanou protézovou rukavicí, tak aby si protézy prakticky nikdo nevšiml.

Pro všechny úrovně amputace může být na zakázku vyrobená protéza končetiny například ze silikonu, takže je obnovený vnější vzhled a protéza plní i pasivní funkci v závislosti na úrovni amputace. Tyto protézy se vyznačují nízkou hmotností a snadnou manipulací.