FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Život po amputaci prstu

Život po amputaci prstu

Co se stane před amputací prstu? Co se stane potom? Jaký bude můj život s protézou? Tyto a mnohé další otázky si kladou lidé postižení amputací. Zde mohou najít odpovědi.

Shrnutí

Amputace prstu/části ruky – co teď?

Naše ruce spojují smyslové, motorické i sociální funkce. Jsou vždy vidět – a představují způsob, jak se představit, když dáváme první dojem: Máme čisté ruce i nehty? Při pozdravu si často podáváme ruce. Uzavření smlouvy je zpečetěno podáním ruky. Jak jako amputovaný zvládnu takové situace po amputaci?

Dnes lze amputované končetiny nahradit protézou ruky a prstu. Tyto protézy jsou vyrobeny ze silikonu a vypadají téměř jako skutečné. Silikonová protéza ruky nebo prstu často v běžném životě zpočátku zůstává bez povšimnutí.

Příčiny

Příčiny amputace

Jaké jsou důvody pro amputaci prstu nebo ruky?

Jaké jsou důvody pro amputaci prstu nebo ruky?

Lékaři se amputaci prstu nebo ruky vždy snaží vyhnout. Díky pokroku v chirurgii mohou být prsty a ruce zachovány spolu s jejich funkcemi ve stále větším počtu případů. Amputace však mohou být nevyhnutelné pro udržení vašeho zdraví na udržitelném základě v případě závažných onemocnění nebo zranění.

Nejčastější příčinou amputací prstů jsou nehody (traumata). K úrazu může dojít v zaměstnání nebo při rekreaci či při sportu. Nehody jsou příčinou amputací, které se týkají všech věkových skupin. Další možnou příčinou jsou vrozené vady končetin (dysmelie). Rozdílné končetiny mohou být způsobeny genetickou vadou, vnějšími faktory, jako jsou infekce nebo jako vedlejší účinek léků (např. thalidomid v léku Contergan).

Replantace – ne vždy je možná

Replantace – ne vždy je možná

Uříznutý prst nebo ruka může být v některých případech znovu připojena (replantace). Replantace vždy představuje velmi náročnou operaci. Pro chirurga představuje komplexní úkol, zejména v oblasti ruky. Předpokladem pro replantaci je, aby se odříznutá část dostala k chirurgovi v pokud možno nezměněném stavu.

Odříznutá část končetiny by měla být chráněna před vlhkostí. Zabalte ji:

 1. suchou do sterilního obvazu

 2. poté do plastového sáčku s vodotěsným uzávěrem

Pro ochlazení končetiny během přepravy by měl být uzavřený sáček s končetinou umístěn do směsi vody a ledu. Transportovaná část těla nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou nebo ledem.

Úroveň amputace

Jaké existují typy amputací?

Naše ruce nám umožňují provádět různé složité pohyby, takže prsty a ruce používáme každý den k mnoha různým účelům.

Váš chirurg udělá vše, co je v jeho silách, aby zachoval co největší část vaší ruky. Amputace rukou a prstů se provádějí v různé výšce, která se nazývá úroveň amputace.

Úroveň amputace je určována rozsahem zranění. Když musí být amputována celá ruka v zápěstí, nazývá se to amputací ruky. K amputaci prstu dochází, když je třeba amputovat jeden nebo více prstů. Jakákoli amputace mezi prstem a amputací ruky představuje částečnou amputaci ruky.

Nová ruka

Moderní ortopedická protetika umožňuje ošetřit po amputaci postiženou ruku protézou ruky, částečnou protézou ruky nebo protézou prstu.

Konstrukce vaší protézy ruky nebo prstu závisí na úrovni amputace: pokud je délka pahýlu po amputaci prstu alespoň 2 cm, je obecně možné nasadit silikonovou protézu prstu. Pokud je pahýl kratší nebo část ruky chybí, používá se silikonová částečná protéza ruky.

Počet amputovaných prstů mimochodem nemá žádný vliv na rozhodnutí provést osazení protézami prstu nebo částečnou protézou ruky.

Obecně nelze předem říci, jaké funkce bude vaše ruka s protézou znovu moci vykonávat, nebo jak bude vaše ruka vypadat po amputaci. Stav a možnosti vybavení pahýlu jsou případ od případu různé. Dotazy vám budou zodpovězeny při individuální konzultaci a ve zkušební fázi léčby protézou.

A man in a brown sweater grasping a log of wood with his custom-made Ottobock hand prosthetic
Po amputaci

Co se stane po amputaci?

Další léčba začíná bezprostředně po amputaci. Rána se musí zahojit a pahýl se musí být vytvarovat.

O pooperační péči o pahýl spojenou s pravidelnou výměnou kompresivních obvazů se stará kvalifikovaný personál. Cílem je rychleji zabránit hromadění krve v okolí rány a zadržené tkáňové tekutiny, a snížit tak objem pahýlu. Pomocí kompresních obvazů se aplikuje mírný cílený tlak, aby se pahýl co nejvíce stlačil. Pokud má být pahýl následně opatřen silikonovou protézou, doporučuje se v tomto místě použít silikonové kompresní pomůcky.

No otázku, jak dlouho bude nakonec trvat, než se rána zahojí, bohužel odpověď nemáme. Doba hojení ran se značně liší a je ovlivněna i dalšími faktory, jako jsou doprovodná onemocnění (např. diabetes) nebo kouření.

Život s amputací

Život s amputací

Zvyknout si na novou situaci vyžaduje čas. Zatímco amputace prstu představuje relativně malou ztrátu končetiny, přesto se jedná o chirurgický zákrok. Amputace ovlivňuje jak funkčnost, tak vzhled vaší ruky. Zpočátku vám bude situace připadat nezvyklá: je třeba zjistit, co jste ještě schopni po amputaci dělat a které funkce již nejsou k dispozici. U mnoha postižených jedinců jsou počáteční účinky amputace poměrně značné.

Ztráta prstu nebo části ruky někdy ovlivňuje chování na veřejnosti. Někteří z postižených raději skrývají ruku před ostatními. Ve vzácných případech mají pacienti potíže s akceptací ruky po amputaci. Když k tomu dojde, postižený by měl přijmout pomoc a kromě ergoterapie se zúčastnit poamputační terapie.

Je důležité si uvědomit, že o tom, jak se vám bude s amputací nadále žít, rozhodujete vy sami.

Léčba pomocí protézy může být možností, která vám po amputaci umožní obnovit původní způsob života.

A man with a partial silicone hand prosthetic paddles a wooden canoe in a lake with a woman and dog companion
Život s protézou
Život s protézou

Život s protézou

Díky moderním materiálům a technikám lze ztracené prsty nebo části ruky nahradit protézou prstu nebo částečnou protézou ruky. Rozhodnutí, zda chcete nosit protézu nebo ne, je zcela na vás.

Pokud dokážete odpovědět na následující otázky „ano“, měla by pro vás být řešením protéza. Tato „rychlá kontrola“ však nenahrazuje osobní konzultaci s ortotikem-protetikem:

 • Je váš pahýl zhojený?

 • Je váš pahýl stabilní?

Použití protézy je zpravidla možné i v případě, že je váš pahýl kostěný nebo pokrytý oblastmi citlivé kůže. Někdy se v takových případech skutečně doporučuje protéza. Je to proto, že protéza spolehlivě chrání citlivý pahýl před přímým kontaktem a pahýlové lůžko je přizpůsobené konkrétní situaci jednotlivce. Nezapomeňte, že protéza je pomůcka, která slouží jako kosmetická náhrada a nemůže zcela nahradit složité funkce ruky. I když je vaše postižení řešeno protézou, musíte akceptovat určitá omezení.

A man buttons his brown jacket using an Ottobock partial hand silicone prosthesis
The prosthesis

Co všechno budu moci dělat s protézou ruky nebo prstu?

Co všechno budu moci dělat s protézou ruky nebo prstu?

Protéza vám pomůže v maximální možné míře obnovit schopnosti ztracené amputací. Je znovu možný pasivní úchop a držení. Vaše protéza může také sloužit jako protiopora pro zbývající prsty nebo palec. To zabraňuje jednostrannému namáhání a umožňuje vyvážené pohyby. Možnosti použití vaší amputované ruky také rozšiřuje obnovení celé plochy dlaně.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Více

Obnovení těchto funkcí obnoví vaši důvěru a nezávislost. Výhoda je také z hlediska estetiky: díky přirozenému vzhledu vaší protézy se můžete zcela přirozeně začlenit do běžného společenského života.

Specifika toho, co umí vaše protéza prstu, závisí do značné míry na funkčních možnostech zbytkové ruky. Silikonová protéza je totiž řízena vaším pahýlem. Zakázková výroba pahýlového lůžka zajišťuje pevné držení, což umožňuje provádění přesných pohybů.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation

Jaké jsou výhody protézy prstu/části rukyvyrobené ze silikonu?

Vaše silikonová protéza plní četné technické a společenské funkce. Následuje shrnutí toho, co silikonová protéza nabízí:

 • Bezpečná fixace

 • Velmi komfortní nošení

 • Tenké okraje lůžka

 • Dobrá snášenlivost s pokožkou

 • Správný anatomický tvar

 • Estetický design

 • Snadná manipulace

 • Jednoduchá péče

Pahýlové lůžko zajišťuje bezpečnou fixaci a velký komfort nošení. Lůžko tvoří spojení mezi vaším pahýlem a protézou. Je vyrobeno na zakázku pro váš pahýl. Pahýlové lůžko využívá k vytvoření pevného, přímého spojení mezi protézou a vaším pahýlem podtlaku. Díky tomu je protéza prstu spolehlivě fixována k pahýlu v jakékoli poloze a při všech typech úchopu.

Na zakázku vyrobené pahýlové lůžko se zároveň velmi pohodlně nosí díky použití materiálů o různých stupních tvrdosti. To je výhodné zejména pro uživatele s problémovými oblastmi na pahýlu – například když je kůže na pahýlu mimořádně citlivá nebo je konec pahýlu kostnatý.

I když to může znít divně, estetika jako taková představuje funkci: když přijmete, jak vaše ruka vypadá, neschováte ji do kapsy. Anatomicky správný tvar a barva ruky jsou obnoveny tak, aby vypadaly téměř přirozeně, což zajišťuje uvolněné interakce s ostatními a klíčový aspekt, který vám pomůže začlenit se znovu do každodenního společenského a profesního života.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Časté dotazy ohledně protézy ruky/prstu

Časté dotazy ohledně protézy ruky/prstu

Jak můžu získat silikonovou protézu?

Jak můžu získat silikonovou protézu?

Na předepsání protézy se podílí váš lékař, ortotik-protetik, kterého jste si sami vybrali, a plátce – obvykle zdravotní pojišťovna.

Začněte tím, že si o možnosti protézy ruky nebo prstu promluvíte se svým lékařem.

Během vaší první schůzky s vámi vybranou zdravotnickou dodavatelskou společností vás váš ortotik-protetik seznámí s možnostmi léčby, které pro vás mohou být zváženy během konzultace. Svého ortotika-protetika si můžete vybrat sami.

Jakmile se rozhodnete pro protézu, bude vaše druhá schůzka na ortopedicko-protetickém pracovišti. Zde vám ortotik-protetik změří ruce a určí tvar a zhotoví fotografickou dokumentaci. Na základě těchto údajů je pak vyrobena zkušební protéza.

Krátce poté obdržíte tuto zkušební protézu, kterou budete nosit a testovat po dobu dvou až čtyř týdnů. Klíčové je především testování polohy prstů v různých každodenních situacích. Tato zkušební protéza se také používá k velmi přesnému usazení na pahýlu, což zajišťuje, že protéza bude při dlouhodobém nošení pro vás pohodlná.

Na základě vašich zkušeností se zkušební protézou je poté po konzultaci s vaším ortotikem-protetikem vyrobena konečná protéza. Svou konečnou protézu obdržíte asi tři týdny po skončení zkušební fáze.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Jak se nasazuje a sundavá protéza ruky/prstu?

Jak se nasazuje a sundavá protéza ruky/prstu?

Vaše protéza ruky nebo prstu se používá velmi snadno. Silikonový materiál je elastický a při nasazení protézy se protáhne a zafixuje na pahýlu. Zipy nebo jiné otvory jsou tedy zbytečné.

Pro snazší nasazování na pahýlové lůžko doporučujeme použít gel ProComfort. Nepoužívejte žádné jiné látky, aniž byste se předtím poradili s vaším ortotikem-protetikem. Existuje riziko, že vlivem obsažených složek se může vaše pokožka nebo protéza poškodit.

Velmi jednoduché je také sundavání protézy ruky nebo prstu. Okraj pahýlového lůžka je uspůsoben tak, že umožňuje vstup vzduchu a uvolňují podtlak a přilnutí protézy. Pro sejmutí protézy můžete používat malou tyčinku, kterou vpustíte vzduch dovnitř. Nejsou nutná žádná další zařízení.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Jak se má pečovat o silikonovou protézu?

Jak se má pečovat o silikonovou protézu?

Čištění je stejně snadné jako každodenní mytí rukou: protézu nejlépe očistíte vlažnou vodou a pH neutrálním mýdlem. Umyjte vnitřek i vnějšek, abyste odstranili zbytky potu. Chcete-li ze své silikonové protézy odstranit silné nečistoty a oleje, doporučujeme ji jednou za šest týdnů ponořit na 15 minut do vroucí vody z vodovodu.

Je důležité zajistit, aby vaše protéza nepřišla do kontaktu s rozpouštědly nebo jinými chemikáliemi. To platí při nošení protézy i při čištění. Rozpouštědla nejen pronikají do silikonu a ničí jej, ale také se při nošení protézy přenášejí na kůži. Rovněž je třeba se vyhnout kontaktu mezi protézou a krémy jako např. krémy na ruce a parfémy.

Pokud si lakujete (akrylovým lakem) nehty na protéze na prstech, ujistěte se, že lak na nehty ani odstraňovač nepřijdou do kontaktu se silikonovým materiálem vaší protézy. Jinak dojde k poškození silikonu. Akrylové nehty jsou vhodné i pro design nehtů. I se silikonovou protézou můžete nadále nosit jakékoli šperky.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Jak je protéza hrazena?

How is a prosthesis reimbursed?

Jakožto příjemce plnění z povinného zdravotního pojištění potřebujete lékařský předpis. Váš lékař může napsat tento předpis před sám nebo po konzultaci s ortotikem-protetikem.

Při plnění ze soukromého pojištění závisí rozsah úhrady na vašich individuálních smluvních podmínkách. Pokud je hrazena úhrada protézy, potřebujete také lékařský předpis. Pokud vaše zdravotní pojišťovna žádost o proplacení zamítne, máte možnost podat žalobu.

Když platíte z vlastní kapsy, můžete kontaktovat libovolného ortotika-protetika přímo bez lékařského předpisu.

Po konzultaci vám ortotik-protetik předloží kalkulaci nákladů na protézu. Ortopedicko-protetické pracoviště obdrží po schválení kalkulace oznámení o schválení. Pokud je kalkulace zamítnuta, můžete do čtyř týdnů podat námitku. Námitku lze podat bez udání důvodů, aby byla dodržena lhůta.

Jak mám pečovat o pahýl?

Jak mám pečovat o pahýl?

Vlastnosti námi používaného silikonového materiálu mají pozitivní vliv na vaši pokožku. Je prodyšný, šetrný k pokožce a pomáhá předcházet podráždění pokožky.

Pokud máte na pahýlu vysoce citlivá místa, jako je velmi tenká kůže nebo jizvová staženina, protéza tyto oblasti chrání před přímým kontaktem. To je výhodné zejména u citlivých pahýlů z hlediska prevence bolesti a následných zranění.

Sledujte, zda nedošlo ke změně pahýlu, a v případě potřeby kontaktujte svého lékaře. Pokud by vaše jizvy ztvrdly nebo se staly méně pružnými, kontaktujte svého lékaře.

Pro péči o pahýl si na noc protézu sundávejte, aby se zlepšila regenerace kůže na pahýlu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Jak vypadají silikonové protézy prstu a části ruky?

Jak vypadají silikonové protézy prstu a části ruky?

Silikon umožňuje přesnou reprodukci tvaru a délky prstů ve vztahu k fyzickým proporcím. Okraje lůžka jsou tenké a zkosené a tvoří hladký přechod.

Barva vaší pleti může být detailně napodobena zbarvením silikonu. Na přání mohou být do protézy integrovány také znaménka, žíly nebo chlupy na pažích.

Uvědomte si prosím, že odstín barvy vaší pleti se neustále mění. Silikon protézy je na rozdíl od vaší ruky neživý a nebude se schopen přizpůsobit těmto přirozeným barevným výkyvům.

K designu nehtů se používá až pět barev. Pokud chcete, můžete si nehty také nalakovat nebo aplikovat vzory na nehty. U barevného provedení si můžete vybrat ze tří variant „Basic“, „Classic“ nebo „Natural“. Pro tyto varianty lze zvolit různé konfigurace.

Vaše vlastní protéza prstu je vyrobena podle vašeho výběru.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Z čeho je silikonová protéza vyrobená?

Z čeho je silikonová protéza vyrobená?

Vaše protéza je vyrobena ze silikonu šetrného k pokožce. Silikon nezpůsobuje alergické reakce. Díky těmto vlastnostem můžete svou silikonovou protézu nosit často a po dlouhou dobu. Tvar vaší protézy zůstává stabilní a nestává se porézní, protože neobsahuje žádná změkčovadla.

Silikon je vhodný i pro návrh přesného vzhledu do nejmenších detailů – replika vašeho amputovaného prstu je téměř skutečná. Se silikonovou protézou je možné také lakování nehtů a nošení šperků.

Silikon je odolný vůči sladké i slané vodě a UV záření. Silikonová protéza je prakticky bezkonkurenční, i pokud jde o hygienu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation