Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

A grandfather with a foot prosthesis enjoys the sunny outdoors with his granddaughter
A grandfather with a foot prosthesis enjoys the sunny outdoors with his granddaughter
A grandfather with a foot prosthesis enjoys the sunny outdoors with his granddaughter
Život s amputací

Život s částečnou amputací chodidla

Co se stane před částečnou amputací chodidla? A co se děje potom? Jaký bude můj život s částečnou protézou chodidla? Všechny odpovědi najdete zde.

Co se stane před částečnou amputací chodidla? A co se děje potom? Jaký bude můj život s částečnou protézou chodidla? Všechny odpovědi najdete zde.

Shrnutí

Částečná amputace chodidla – a co teď?

Pokud se budete muset vyrovnat s částečnou amputací chodidla, budete zpočátku často pociťovat určitou bezmoc, a proto je zapotřebí, abyste si obstarali objektivní informace ohledně toho, jak dál postupovat, a našli si odpovědi na řadu otázek ohledně amputace a života po ní.

Amputaci části nohy neznamená konec světa. Život rozhodně stojí za to žít ho dál i po částečné amputaci chodidla. Pro obnovení duševní a fyzické rovnováhy toho můžete hodně udělat vy sami. Částečná protéza chodidla je jedním z dlouhodobých řešení kompenzace částečné ztráty končetiny.

Vysvětlíme vám funkci částečné protézy chodidla, pro koho je tato protéza vhodná, jak si ji můžete pořídit, a poskytneme vám tipy pro každodenní život s protézou.

Proč mi musela být amputována část chodidla?

Amputace se provádí pouze v případě, pokud je to jediný způsob, jak dlouhodobě chránit vaše zdraví. Často je důvodem amputace to, že krevní oběh v postižené části nohy již nestačí k dostatečnému zásobení buněk tkáně kyslíkem, jako je tomu například u jedinců se syndromem diabetické nohy. Další příčinou amputací bývají nehody, po kterých již nelze nohu chirurgicky zrekonstruovat. Jakkoli to může znít divně, je částečná amputace chodidla v takových případech často jedinou šancí, jak znovu chodit.

Příčiny

Nejčastější příčiny

Nejste jediní, koho se tento druh amputace týká: např. v Německu se ročně provádí 30 000 až 40 000 amputací, a většina z nich v chodidle. Nejčastějšími příčinami amputací v chodidle jsou cukrovka – přesněji syndrom diabetické nohy – a vážné úrazy, například pracovní nebo při dopravní nehodě. Významnou roli však i nadále hrají různé cévní choroby, nejčastější příčinou je v tomto případě tzv. „kuřácká noha“.

Počty a příčiny cévních onemocnění jsou po mnoho let trvale vysoké. Je to proto, že čím dál tím více lidí dosáhne pokročilého věku, čímž dochází k rozvoji cukrovky. Ale protože se rovněž nadále zlepšuje také léčba, počet amputací neroste.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputace

Jak se provádí částečná amputace chodidla?

Základem pro úspěšnou částečnou amputaci chodidla je spolupráce chirurgů, internistů, chiropraktiků, fyzioterapeutů a ortotiků-protetiků. Nejdůležitější pro váš život poté je, abyste opět mohli stát a chodit co nejnormálněji, jak to půjde.

Dnes se amputace provádějí podle hesla „Jen do té míry, jak je nutné, a co v nejmenším rozsahu“. V celkové anestezii odstraní chirurg jen tolik tkáně, kolik je nezbytně nutné, aby vám byla umožněna co největší mobilita. Lékař nařízne kůži, odstraní nemocnou tkáň a kosti, vytvaruje pahýl končetiny a ránu uzavře. Čím více zdravé tkáně zůstane zachováno, tím lépe.

Chirurg vás zpravidla uvidí pouze při konzultaci před operací, aby vám vysvětlil postup částečné amputace nohy. To znamená, že chirurg zná pouze zkrácenou verzi vašeho příběhu a ne vždy je schopný ovlivnit to, co vás bude čekat potom. V období po částečné amputaci nohy budete v péči vašeho praktického lékaře nebo specialisty. Po nějaké době se do léčby zapojí ortotik-protetik, který vám později vyrobí protézu. Proto je žádoucí spolupráce i z vaší strany, aby se určilo, jaká úroveň amputace je ve vašem případě nejvhodnější. Typ amputace má zásadní vliv na to, co a jak budete moci s nohou po operaci dělat. Hlavním úkolem chirurga je provést amputaci tak, abyste mohli potom být co nejvíce aktivní.

Dnes už nespočívá umění v tom, jak, ale kde přesně chirurg amputuje – a jak vytvaruje pahýl končetiny. Tento aspekt je velmi důležitý, protože pahýl musí být poté schopný nést váhu, aniž by vznikaly vředy. Aby toho chirurg dosáhl, „pokryje“ kost svaly a ponechá dostatek kůže k sešití rány, aniž by se kůže příliš napínala. Jizva je umístěna co nejdále v horní části tak, aby nebyla zatěžována tělesnou vahou nebo aby nebyla vystavena tření.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images

Jaké existují úrovně amputace?

V ideálním případě stačí provést amputaci prstu na noze. Chirurg se v každém případě snaží plně zachovat nártní (metatarzální) kost. Když ale hlavičku nártní kosti zachránit nejde, je třeba odstranit – alespoň částečně – i nártní kost patřící k prstu. Lékaři toto popisují jako „paprskovou“ operaci. Ztráta takového paprsku již má zásadní dopady na schopnost stát a chodit. Bez protézy to pak vede k malpozicím.

Pokud již byla postižena celá oblast nártu, musí chirurg odstranit všechny nártní (metatarzální) kosti až ke kloubu. Zakončení pahýlu by mělo být zaoblené, aby se na něm usnadnilo ulpění částečné protézy chodidla. A to i když jsou postiženy jak přední nártní kůstky, tak celý nárt.

Ve všech těchto případech zůstane hlezenní kloub zachovaný. S částečnou protézou chodidla, vyrobenou na míru, je noha zpravidla opět zatížitelná. Můžete s ní bezpečně stát a chodit. Pokud je amputovaný i kotník, ale ne koleno, jedná se o amputaci v bérci (transtibiální amputaci). O amputaci ve stehně (transfemorální amputaci) se jedná, pokud je postižená oblast kolena či stehna.

O výši amputace rozhoduje zpravidla ortoped a chirurg provádějící operaci. S ohledem na vaši dlouhodobou léčbu má však smysl zapojit do procesu před amputací ještě ortotika-protetika.

Důsledky

Jaké důsledky pro mě bude mít částečná amputace chodidla?

Nebudeme vám nic tajit. Po amputaci se určitě nebudete cítit dobře. Ztráta končetiny nebo její části poznamená vaše sebevědomí. Musíte se ale s tímto novým stavem vašeho těla naučit žít.

Po částečné amputaci nohy došlo ke změně plochy nohy, na které stojíte. Chybí i část opory, kterou pro chůzi potřebujete. Chůze a stoj budou pro vás tedy zpočátku obtížnější. Budete našlapovat až příliš opatrně, abyste amputovanou stranu příliš nezatěžovali. Dá se očekávat, že ke kompenzaci rovnováhy a pohybu budete používat nesprávných pohybů a postur. O to důležitější je včasné získání informací ohledně existujících ortopedicko-protetických prostředků k tomu, abyste opět dokázali provádět navyklé pohyby.

Možná nebudete mít dostatek sebevědomí k tomu, abyste mohli opět vyjít na veřejnost. Protéza vám může pomoci vyrovnat se s vaší novou situací rychleji. S částečnou protézou chodidla se může váš hlezenní kloub volně pohybovat, a díky této volnosti pohybu budou vaše pohyby působit prakticky přirozeně.

Nejtěžší pak pro vás pak bude chůze na veřejnosti a přijetí nového způsobu vnímání vašeho těla. Jak jsme ale již naznačili, máte všechny důvody k tomu, abyste znovu získali sebedůvěru. Koneckonců, kdo o sobě může říci, že si ve zdraví prošel tím, co vy?

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images

Co se děje v prvních týdnech po amputaci?

Proces návratu do normálního života začíná ihned po částečné amputaci nohy. Abyste mohli brzy zase chodit, jezdit na kole nebo řídit auto, musí se rána zahojit a znovu se vybudovat svalstvo. Chce to sílu a trpělivost. Prvních několik týdnů je rozhodujících pro to, jak kvalitně budete moci později s amputací žít.

Po amputaci musíte prvních pár dní strávit na posteli, aniž byste nohu vůbec zatěžovali. Brzy se u vás pravděpodobně vystřídá celá řada odborníků a ti budou od vás očekávat spolupráci. Tím začne vaše rehabilitace. Nikdo vám ale dopředu neřekne, jak dlouho bude trvat, než se rána zahojí a vy budete moci znovu chodit, řídit auto nebo chodit do práce. Každý lékař vám na základě zkušeností řekne: Čím aktivněji a pozitivněji se do rehabilitace zapojíte, tím rychleji uvidíte pokrok.

Zpočátku se veškeré úsilí zaměřuje na zhojení rány. Fyzioterapeut vám pomůže s nácvikem mobility počínaje fází hojení rány. To zajistí, aby vaše svaly neatrofovaly a klouby zůstaly pohyblivé i po tomto dlouhém období nečinnosti. Později s vámi budou nacvičovat kompenzační pohyby a posilovat svalstvo amputované končetiny, abyste mohli s protézou bezpečně chodit.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images

Rehabilitace – opakování je matka moudrosti!

Fyzioterapeut má ještě jeden důležitý úkol: musí vám pomoci získat pocit vnímání ve zbytkové noze. Vaše zbytková končetina je tak nová, že váš mozek zpočátku není schopný zpracovat zprávy z nervů. Ale schopnost velmi přesně vnímat chodidlo má pro vaše zdraví zásadní význam.

Jakmile se rána plně zahojí a vy můžete zatížit amputovanou stranu, dostanete protézu, na kterou si budete muset postupně zvykat.

Pro usnadnění přechodu pravděpodobně dostanete také speciální botu, která zmírní zatížení na přednoží. Tato bota vám umožňuje chůzi bez nadměrného namáhání rány. Váš rehabilitační proces zahrnuje i ergoterapii: Ergoterapeut vám pomůže zlepšit vaši obratnost a nacvičí s vámi pohyby potřebné pro každodenní život a práci. S jeho podporou se váš stav bude každý den lepšit.

Součástí tohoto procesu je také účast na nácviku chůze a získání užitečných rad pro zapojení do práce, v oblasti psychiky a rodinného života. Možná se budete muset zamyslet nad svým dosavadním životním stylem, zda se zdravě stravujete, nebo zda nekouříte. Pokud se dokážete vyrovnat s amputací, určitě také dokážete přestat kouřit. Chcete se vsadit?

Jakkoli ale mohou být všichni tihle odborníci důležití, nejdůležitější je vaše aktivní účast.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images

Co potřebuji vědět o hojení rány?

Po částečné amputaci chodidla si musíte nejprve lehnout tak, aby bylo chodidlo ve výšce a krev mohla snadno proudit zpět k srdci. Následkem operace se v ráně hromadí krev a tkáňový mok a ty se musí postupně vstřebávat.

Tělesné tekutiny pomáhá rozptýlit bandážování elastickým obinadlem. Vyvíjí rovnoměrný tlak, aniž by docházelo k otevírání rány. Rána se každý den kontroluje z hlediska zánětu a otoku a každý den se převazuje. Proces hojení ran je tak nepřetržitě monitorován kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Bandážováním se také dosáhne vhodného vytvarování pahýlu tak, aby byl později znovu zatížitelný, proto byste si měli nechat převaz provádět odborným zdravotnickým personálem. Částečná amputace chodidla představuje velký zákrok a úplné vyléčení může trvat týdny nebo dokonce měsíce. A u pacientů s cukrovkou může bohužel dojít i ke zpomalení hojení rány. Syndrom diabetické nohy, který vedl až k amputaci, bývá překážkou v procesu hojení. V této fázi je pro vás nejdůležitější nechat všemu dostatek času.

3 výsledky/ů z celkem 3

Léčba

Jaké jsou možnosti léčby?

Na menší amputace může stačit na míru tvarovaná vložka. Ačkoli vám vložka nepomůže obnovit funkci, stabilizace chodidla může být po velmi malých operacích dostačujícím přínosem.

Další možností je částečná protéza chodidla ze silikonu, která vám umožní volnost pohybu v hlezenním kloubu a celkové přizpůsobení se situaci. Ortotik-protetik speciálně přizpůsobí silikonovou částečnou protézu chodidla vašemu pahýlu končetiny tak, aby padla „jako ulitá“. Kotník přitom zůstane volný, a celé vaše chodidlo je plně pohyblivé. Lidé s částečnou amputací nohy mají celkově přirozenější sled pohybů. Současné studie ukazují, že ve srovnání s jinými způsoby léčby jsou svaly také aktivnější. Díky pružnému materiálu můžete chodit i na delší vzdálenosti a nosit na částečné protéze chodidla klasickou obuv.

Někteří lékaři a ortotici-protetici doporučují nechat si vyrobit botu na míru od ortopedického obuvníka. Pečlivě zvažte, zda je to pro vás opravdu ta nejlepší volba. Tyto boty mají nejen nápadný vzhled, ale mohou také způsobovat problémy, protože hlezenní kloub je pevně fixován v jedné poloze. Chůze v nich ve výsledku nevypadá tak hladce a může být pro vás méně pohodlná.

Méně nápadná je ortopedická vnitřní bota, kterou také vyrábí ortopedický obuvník. V tomto případě je fixován i horní hlezenní kloub. Tato pomůcka se ale nedá nosit s běžnými, konfekčními botami.

Další vybavení, protéza dle Bellmanna, nabízí podstatně větší mobilitu. Pomocí punčochy vklouznete do protézy vyrobené z několika vrstev pěny. Toto vybavení ponechává horní hlezenní kloub volný. Další výhody představuje nízká hmotnost a tvar, což umožňuje nosit běžnou obuv. Protézu dle Bellmanna však nelze upravit tak, aby vypadala jako vaše druhá noha. Lidé si všimnou, že je to protéza. Materiál se také poměrně rychle opotřebovává, a punčocha vytváří tření, které vám může být nepříjemné. Po dvou letech je zapotřebí nová protéza.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images
FAQ

FAQ - Život s částečnou amputací chodidla