Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Diagnózy a symptomy

Cévní mozková příhoda (CMP)

Ottobock se pomocí moderních pomůcek zaměřuje na rehabilitaci po akutní léčbě po cévní mozkové příhodě.

Shrnutí

Četnost, symptomy a rehabilitace

Přibližně v 79 % případů cévní mozkové příhody dojde k ucpání tepen zásobujících mozek nějakou krevní sraženinou. Toto vede k nedostatečnému přívodu krve do mozku.

Přibližně 13 % pacientů utrpí pravý opak, a sice krvácení do mozku z důvodu poškození cév. V obou případech již není dostačující zásobování krve určitých oblastí mozku z důvodu lokálního přerušení krevního oběhu.

Četnost výskytu

Četnost výskytu

Údaje, kterými se nemůžeme chlubit:

13,4 % hospitalizací v roce 2016 zapříčinily nemoci oběhové soustavy. Nejčastěji se jednalo o ischemickou chorobu srdeční (19,1 %), cévní mozkovou příhodu (16,7 %), akutní infarkt srdeční (7,8 %), aterosklerózu (8,4 %), žilní městky dolních končetin (5 %), hypertenzi (4,7 %) a jiné choroby srdeční (35,5 %). Nejčastěji lidé umírali na cévní mozkovou příhodu (9,7 %).

V roce 2016 vyjížděla Zdravotnická záchranná služba celkem k 1 073 034 případům, z toho ke 27 204 případům s diagnózou cévní mozková příhoda.

Symptomy

Symptomy

Symptomy cévní mozkové příhody se mohou případ od případu lišit, také ohledně jejich rozsahu. Zahrnují:

 • Zhoršené vidění

 • Omezený rozsah vidění

 • Poruchy hloubky vnímání, dvojí vidění

 • Poruchy srozumitelnosti řeči a chápání

 • Ochrnutí, necitlivost

 • Snížení citlivosti na dotyk

 • Spadlý koutek úst

 • Dysfunkce v dolní a horní končetině (ochablá špička nohy a zápěstí)

 • Bolest ramene

 • Nestabilní funkce kolenního kloubu ve stoji

 • Nestabilita trupu

 • Nejistá chůze spojená se závratěmi

 • Spasticita různých forem a stupně intenzity

Rehabilitace

Rehabilitace

Pro oblast neurologické rehabilitace platí takzvaný fázový model. Nejprve ošetřující lékař a terapeut posoudí potřeby pacienta ohledně toho, jakou pomoc bude potřebovat. Určitou fázi rehabilitace lze zvážit v závislosti na tom, jakou pomoc pacient potřebuje. Neurologická rehabilitace se dělí do následujících fází:

 • Fáze A: Akutní léčba

 • Fáze B: Léčebná rehabilitace, časná rehabilitace (částečně v klidu při nejtěžších omezeních (kómatu) pro většinu silně postižených pacientů s omezenou schopností účasti na léčbě)

 • Fáze C: Léčebná rehabilitace, (zhoršení soběstačnosti)

 • Fáze D: Fyzioterapeutická rehabilitace (je možný pohyb na úrovni oddělení)

 • Fáze E: Ergoterapeutická rehabilitace (opětná integrace, případně obnovení orientace)

 • Fáze F: Lázeňská léčba, opatření pro udržení stávajícího stavu

Za posledních let toho bylo v oblasti akutní péče dosaženo hodně. S moderními zdravotnickými prostředky sleduje Ottobock cíl zaměřit se více na rehabilitaci, která následuje po akutní fázi péče o pacienta. Ottobock nabízí široké portfolio moderních produktů, od poskytování podpory v rané fázi rehabilitace až po produkty pro posílení dorzálních flexorů chodidla a ortézy, které stabilizují rameno, kolenní kloub a zápěstí.

Zpět ke každodenním aktivitám: tři kroky k ortéze Ottobock

 1. Zde najdete přehled všech ortéz a bandáží, které by vám mohly pomoci. Vezměte si seznam s sebou na příští návštěvu lékaře.
 2. Poraďte se se svým lékařem o tom, která ortéza je nejvhodnější. Lékař vám pak může napsat recept na vhodnou ortézu.
 3. Vezměte svůj předpis do společnosti poskytující zdravotnické potřeby. Poskytnou vám vaši novou ortézu a upraví ji tak, aby přesně odpovídala vašim tělesným rozměrům.
Řešení

Ortézy a pomůcky vhodné při cévní mozkové příhodě (CMP)

Vyobrazené produkty představují příklady terapie. O tom, zda je pro vás produkt skutečně vhodný a zda jste schopni plně využít funkčnosti produktu, rozhoduje mnoho různých faktorů. Mezi klíčové aspekty patří vaše fyzická kondice, kondice a podrobné lékařské vyšetření. Váš lékař nebo ortotik-protetik také rozhodne, která léčba je pro vás nejvhodnější. Jsme tu, abychom vás podpořili.