Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Diagnózy a symptomy

Dysplazie kyčlí

Dysplazie kyčle je malformace nebo nesprávný vývoj jamky kyčelního kloubu (acetabula). Dále se může vyvinout nesouosost označovaná jako luxace kyčle nebo luxace kyčelního kloubu.

Shrnutí

Příčiny, symptomy a léčba

Dysplazie kyčle je malformace nebo nesprávný vývoj acetabula. Kromě toho se může vyvinout vyosení známé v lékařské terminologii jako luxace kyčle nebo luxace kyčelního kloubu.

U luxované kyčle není hlavice stehenní kosti správně umístěna v jamce.
Vrozená dysplazie kyčelního kloubu znamená, že kyčelní kloub není při narození ještě plně vytvořený. Dívky jsou postiženy asi šestkrát častěji než chlapci.

Ottobock supports and orthoses

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Příčiny

Příčiny

Dysplazie kyčle může mít různé příčiny a mohou se na ní podílet vnitřní i vnější faktory.
Důležitým vnějším faktorem způsobujícím dysplazii kyčle u kojenců je nedostatečný prostor v děloze. Mezi možné příčiny nedostatku místa patří:

 • První těhotenství

 • Porod koncem pánevním

 • Malý objem plodové vody

 • Vysoký krevní tlak matky během těhotenství

Symptomy

Symptomy

Typické příznaky dysplazie kyčelního kloubu a luxace kyčelního kloubu, které mohou být jen nepatrné nebo již zcela zjevné, jsou následující:

 • Nestabilita kyčelního kloubu

 • Dislokace a redukce hlavice stehenní kosti

 • Omezená abdukce postiženého kyčelního kloubu

 • Asymetrické sklady na zadní straně stehen

 • Zjevné zkrácení postižené nohy

Dysplazie a luxace kyčle jsou většinou jednostranné (přibližně 60 %), ale příznaky se mohou vyskytnout i na obou stranách. Prvotní známkou dysplazie kyčelního kloubu u novorozenců je nestabilní kyčelní kloub. To se však v 80 % všech případů upraví samo. K luxaci kyčle může vést další zevní tlak na hlavici stehenní kosti (např. nasazování plen s kyčelními klouby v natažené poloze).

Diagnóza

Diagnóza

Pokud je po základním vyšetření kojence podezření na nesprávný vývoj, následuje vyšetření ultrazvukové. To umožňuje lékaři posoudit, zda je podezření na dysplazii nebo luxaci kyčle správné.
Rentgenové snímky se provádějí pouze tehdy, když je léčba nezbytná. Po léčbě následuje závěrečné RTG vyšetření k vyloučení poruchy kloubu (nekróza hlavice femuru).

Terapie

Terapie

Terapie závisí na rozsahu příznaků a věku dítěte v době diagnózy. Obecně však platí, že čím mladší je pacient, tím snazší bude úspěšně léčit dysplazii a luxaci kyčle.
V časném stadiu je terapie často zbytečná a dysplazie kyčelního kloubu se často upraví sama během prvních dvou měsíců. Spontánní hojení dysplazie kyčle můžete podpořit tím, že dítěti nasadíte speciální plenku, budete nosit dítě v šátku a budete se důsledně vyhýbat předčasné extenzi kyčlí.
Pokud dysplazie kyčelního kloubu přetrvává i po dvou až čtyř týdnech po narození, jsou vhodným prostředkem terapie abdukční kalhotky. Váš lékař rozhodne, zda budou v případě potřeby navíc použita svalová relaxační cvičení formou fyzioterapie. V případě dysplazie kyčle s luxací kyčle musí být hlavice femuru navrácena do jamky kyčelního kloubu. To lze provést pomocí ortézy. Následně je třeba zabránit opětovnému vyskočení hlavice femuru z acetabula. Také to se provádí pomocí ortéz.

Back to everyday activities: three steps to an Ottobock orthosis

 1. Here you’ll find an overview of all the orthoses and supports that could potentially help you. Take the list with you to your next doctor’s appointment.
 2. Talk to your doctor about which orthosis is best suited to your symptoms and condition. Your doctor can then write you a prescription for the appropriate orthosis.
 3. Take your prescription to a medical supply company. They’ll give you your new orthosis and adjust it to fit your exact body measurements.
Solutions

Ottobock orthoses and supports for hip dysplasia

The illustrated products represent treatment examples. Many different factors determine whether a product is actually suitable for you and whether you are capable of taking full advantage of the functionality of the product. Key aspects include your physical condition, fitness and a detailed medical examination. Your doctor or O&P professional will also decide which treatment is best suited to you. We’re here to support you.