Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Diagnoses and symptoms

Nestabilita vazů v koleně

Terapie nestability vazů v koleni závisí na příčině a stupni závažnosti. Fyzioterapie a stabilizační ortézy mohou pomoci zmírnit bolest a diskomfort.

Shrnutí

Příčiny, symptomy and léčba

Na koleni existují různé vazy, které stabilizují kolenní kloub v spojení se svalstvem, které kolenní kloub obklopuje. Vazy musí mít určitou sílu, aby zajistily stabilizaci a řádnou mobilitu v kloubu.
Ochablost vazů (laxnost) se může vyskytnout z důvodu vrozených nebo získaných faktorů. Ta často vede k oslabení kloubů. V případě přetržení vazu může dojít k úplné ztrátě stability v kloubu.

Congenital or acquired factors can cause ligament weakness (laxity). This commonly results in instability of the joints. A torn ligament can even cause a complete loss of stability in a joint.

Ottobock supports and orthoses

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Příčiny

Příčiny

Mezi příčiny nestability kolena může patřit vrozená nebo získaná ochablost vazů s nebo bez postižení jiných, stabilizačních struktur (například kloubního pouzdra, kloubní chrupavky, menisků a svalových struktur). To může mít za následek značnou nestabilitu kolenního kloubu.
Obecně je forma nestability kolena definována počtem postižených vazivových struktur. Čím více jsou postiženy vazy, tím nestabilnější bude kolenní kloub. Při postižení zkřížených vazů výsledné nestability často směřují ke zvýšenému rozsahu posunutí předního a zadního bérce. Příčina složitější nestability kolena často spočívá v kombinaci postižených struktur, například ochablost vnitřních zkřížených vazů, kolaterální vazy, ochablé pouzdro kolenního kloubu a/nebo poškození menisků.

Symptomy

Symptomy

Nestabilita kolena může způsobit pocit nestability, skutečnou nestabilitu, bolest a podráždění. Z dlouhodobého hlediska pak často následuje artróza neboli rychlejší degenerace kloubní chrupavky v kloubu. Zpočátku může být nestabilita vyjádřena nejistotou při chůzi nebo bolestí při větší zátěži kloubu. Klinické testy mohou potvrdit nebo vyloučit nestabilitu kolena.

Diagnóza

Diagnóza

Když je nestabilita kolena potvrzena klinickými testy, často následují další vyšetření, pokud se objeví bolestivé nestability s omezením nebo bez omezení pohybu. Patří mezi ně srovnávací měření délky dolních končetin, vyšetření polohy pánve doplněné testy kloubů, a částečně zobrazovací postupy, jako jsou rentgenové snímky a magnetická rezonance.

Terapie

Terapie

Terapie závisí na příčině a stupni závažnosti. Může být konzervativní, tedy bez operace a/nebo chirurgická. V případě konzervativní terapie se léčba zaměřuje na fyzioterapii a stabilizační ortézy.

Zpět ke každodenním aktivitám: tři kroky k ortéze Ottobock

  1. Zde najdete přehled všech ortéz a bandáží, které by vám mohly pomoci. Vezměte si seznam s sebou na příští návštěvu lékaře.
  2. Poraďte se se svým lékařem o tom, která ortéza je nejvhodnější. Lékař vám pak může napsat recept na vhodnou ortézu.
  3. Vezměte svůj předpis do společnosti poskytující zdravotnické potřeby. Poskytnou vám vaši novou ortézu a upraví ji tak, aby přesně odpovídala vašim tělesným rozměrům.