Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Diagnózy a symptomy

Vazová postižení nohy/kotníku

Terapie nestability vazů v chodidle a hlezenním kloubu závisí na příčině a stupni závažnosti. Fázovaná léčba ortézou je u pacientů s natrženým vazem nepostradatelná.

Shrnutí

Příčiny, symptomy a léčba

U kotníku rozlišujeme horní a dolní hlezenní kloub. Klouby sestávají z kloubní plochy, kloubní chrupavky, kloubní tekutiny, kloubního pouzdra a vazů.

Na komplexu hlezenního kloubu jsou různé vazy. Stabilizují klouby ve spojení se svaly obklopující kotník. Vazy musí mít určitou pevnost, aby zajistily stabilizaci a řádnou pohyblivost v kloubu.
Ochablost vazů (laxnost) se může vyskytnout z důvodu vrozených nebo získaných faktorů. Ta často vede k oslabení kloubů. V případě natažení nebo přetržení vazu může dojít k úplné ztrátě stability v kloubu.

Ottobock supports and orthoses

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Příčiny

Příčiny

Mezi příčiny nestability, která se vyskytuje primárně v horním hlezenním kloubu, může patřit vrozená nebo získaná ochablost vazů s postižením nebo bez postižení dalších stabilizačních struktur (např. kloubního pouzdra, kloubní chrupavky, menisků a svalových struktur). Ať už se jedná o vnější sílu nebo ne, zkroucení kotníku může způsobit nadměrné natažení vazů v hlezenním kloubu nebo dokonce jejich prasknutí. Obecně jsou nestability v hlezenním kloubu definovány počtem postižených vazivových struktur. Čím více jsou postiženy vazy, tím nestabilnější bude komplex hlezenního kloubu.

Symptomy

Symptomy

Zpočátku se nestabilita projevuje nejistotou při chůzi, která může být spojena s bolestí a drhnutím kloubních ploch při větší zátěži kloubu. V oblasti postižené akutní nestabilitou, například v důsledku přetrženého vazu, dochází k otoku a změně barvy. Z dlouhodobého hlediska, a zvláště při nesprávném ošetřování akutních poranění, často následuje chronická nestabilita nebo artróza, což je rychlejší degenerace kloubní chrupavky v kloubu.

Diagnóza

Diagnóza

Když je nestabilita v komplexu hlezenního kloubu potvrzena manuálními testovacími postupy, jako je vyšetření naklonění hlezenní kosti (talu), často následují diagnostické zobrazovací postupy, jako je magnetická rezonance, rentgen nebo ultrazvuk.

Terapie

Terapie

Nestability kotníku mohou být akutní nebo chronické, a léčí se různě, pokud jde o klinickou péči nebo postupy vybavení. Terapie závisí na příčině a vážnosti nestability. Bývá obvykle konzervativní, tj. bez operace. Při konzervativní terapii se léčba soustředí hlavně na fyzioterapii a stabilizující ortézy. Během fáze léčby nestabilit z důvodu přetržení vazu je zásadní správné načasování fází vybavení ortézou. Neadekvátní vybavení často vede k chronické nestabilitě v komplexu hlezenního kloubu.

Zpět ke každodenním aktivitám: tři kroky k ortéze Ottobock

  1. Zde najdete přehled všech ortéz a bandáží, které by vám mohly pomoci. Vezměte si seznam s sebou na příští návštěvu lékaře.
  2. Poraďte se se svým lékařem o tom, která ortéza je nejvhodnější. Lékař vám pak může napsat recept na vhodnou ortézu.
  3. Vezměte svůj předpis do společnosti poskytující zdravotnické potřeby. Poskytnou vám vaši novou ortézu a upraví ji tak, aby přesně odpovídala vašim tělesným rozměrům.