Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Diagnózy a symptomy

Ochrnutí/Paralýza

Paralýza je neschopnost nebo snížená schopnost přirozeně používat jeden nebo více svalů, svalových skupin nebo končetin. Ottobock nabízí ortézy pro různé stavy.

Shrnutí

Příčiny, symptomy a léčba

Paralýza je neschopnost nebo snížená schopnost používat jeden nebo více svalů, svalových skupin nebo končetin. Rozlišují se různé druhy paralýzy.

Motorická paralýza

Motorická paralýza

Motorická paralýza (ochrnutí pohybového aparátu) se podle úrovně poškození dělí na periferní nebo centrální paralýzu.
Periferní obrna: nerv je nemocný nebo poškozený, buď ve svém průběhu po opuštění míchy (např. přetržená úrazem), nebo tam, kde vzniká v míše (např. v důsledku dětské obrny). Vždy se jedná o případy chabé paralýzy - postižené svalové skupiny nebo končetiny nevykazují žádné svalové napětí.
Centrální obrna: místo obrny je u tohoto typu výše, to znamená v dlouhých nervových drahách známých jako pyramidové dráhy míchy (míšní paralýza) nebo v mozku samotném (obrna mozku), například po mrtvici. Centrální paralýza se časem často stává spastickou, což znamená, že napětí postiženého svalstva se zvyšuje. Podle rozsahu ochrnutí ji můžeme označit jako monoplegii (ochrnutí pouze jedné končetiny), paraplegii (ochrnutí horních nebo dolních končetin), tetraplegii (ochrnutí všech končetin) nebo hemiplegii (ochrnutí jedné poloviny těla).

Senzitivní (senzorická) paralýza

Senzitivní paralýza (senzorická paralýza)

Tento typ paralýzy je způsoben onemocněním periferního nebo centrálního nervového systému. Schopnost vnímat smyslové podněty, jako je chlad, teplo, bolest nebo dotek, se v určitých oblastech těla ztrácí nebo snižuje.

Jiné typy paralýzy

Jiné typy paralýzy

Některé typy paralýzy jsou způsobeny onemocněním samotného svalu (myogenní paralýza). Ojediněle se vyskytuje i paralýza z psychických důvodů (psychogenní paralýza).

Zpět ke každodenním aktivitám: tři kroky k ortéze Ottobock

  1. Zde najdete přehled všech ortéz a bandáží, které by vám mohly pomoci. Vezměte si seznam s sebou na příští návštěvu lékaře.
  2. Poraďte se se svým lékařem o tom, která ortéza je nejvhodnější. Lékař vám pak může napsat recept na vhodnou ortézu.
  3. Vezměte svůj předpis do společnosti poskytující zdravotnické potřeby. Poskytnou vám vaši novou ortézu a upraví ji tak, aby přesně odpovídala vašim tělesným rozměrům.
Solutions

Ottobock orthoses and supports for paralysis

The illustrated products represent treatment examples. Many different factors determine whether a product is actually suitable for you and whether you are capable of taking full advantage of the functionality of the product. Based on a detailed examination (anamnesis), your doctor and O&P professional will work with you to determine the treatment that is likely to be most suitable for you. Please don’t hesitate to contact us if you have any questions.