Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Diagnoses and symptoms

Zlomenina patní kosti

Fraktura patní kosti bývá často způsobena skokem nebo pádem z velké výšky. Frakturu patní kosti lze částečně léčit konzervativně.

Shrnutí

Příčiny, symptomy and léčba

Fraktura patní kosti bývá často způsobena skokem nebo pádem z velké výšky. Muži bývají postiženi osmkrát častěji než ženy a v důsledku bolesti bývá bezprostředně po úrazu zhoršena schopnost chůze. Frakturu patní kosti lze částečně léčit konzervativně.

Kde dostanu vybavení

Vyberte si ortotické nebo protetické zařízení v blízkosti vašeho bydliště.

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Příčiny

Příčiny

Fraktura patní kosti se nejčastěji vyskytuje v důsledku nadměrné síly působící na oblast patní kosti. Nejběžnější příčinou zlomeniny paty je pád z velké výšky (asi 80 %), následují dopravní nehody (cca 10 %), sportovní úrazy (cca 8 %) a únavové zlomeniny (2 %). Ve 20 % případů je fraktura oboustranná. Možnou příčinou může být osteoporóza, což znamená, že zlomenina patní kosti je následným postižením. Polovina fraktur patní kosti je důsledkem úrazu v práci nebo při chůzi z práce domů. Muži bývají postižení osmkrát častěji než ženy, hlavně ve věku 35 až 60 let.

Symptomy

Symptomy

V případě zlomeniny patní kosti je v zadní části nohy a nad kotníkem vidět akutní otok. Obvykle je celá noha oteklá a je vidět výrazné zbarvení způsobené pohmožděním. Z důvodu silných bolestí je omezena pohyblivost nohy.
V některých případech dojde v důsledku úrazu k protržení kůže a měkkých tkání v oblasti patní kosti. Tato tříštivá zlomenina představuje zvýšené riziko infekce. Vzhledem k tomu, že se jedná o urgentní stav, je nutná okamžitá operace.

Diagnóza

Diagnóza

Lékař si nejprve udělá představu na základě podrobné anamnézy a popisu úrazu a pak nechá za účelem přesné diagnózy provést RTG vyšetření postiženého místa ve třech rovinách a magnetickou rezonanci (MRI). Pro klasifikaci fraktury patní kosti a naplánování případné operace je zapotřebí ještě provést snímkování pomocí počítačové tomografie (CT).

Terapie

Terapie

Jestliže se fraktura patní kosti neposunula a nejsou postiženy žádné kloubní plochy, obvykle se doporučuje konzervativní léčba. K rychlejší léčbě pomáhají odlehčovací ortézy.
Akutní zlomenina patní kosti je léčena na základě pravidla PRICE (ochrana, odpočinek, led, komprese, elevace). Úleva od bolesti se provádí kombinací aktivní fyzioterapie doplněné lymfatickou drenáží. Cílem je snížení výrazného otoku a zlepšení pohyblivosti v tarzálních kloubech. V závislosti na průběhu léčby, je zapotřebí odlehčit zátěž paty po dobu nejméně 6 až 12 týdnů.
Zlomenina patní kosti je však v mnoha případech složitější. Operovány jsou všechny zlomeniny patní kosti, které zasahují i do kloubních ploch a vykazují posun více než o 1 mm. Operace se také provádí v případě, že je pata nesprávně polohována. Postižená oblast je operována pomocí pravoúhlého řezu vedeného na vnější straně patní kosti. Vzhledem k tomu, že měkká tkáň obvykle výrazně oteče, provádí se tato operace 6 až 10 dní po úrazu. Mezitím se otok postižené nohy zmenšuje pomocí elevace, chlazení a lymfodrenáže.
V případě tříštivé zlomeniny je poškozená tkáň během operace odstraněna a spoj je zajištěn pomocí externích dlah. Fragmenty kostí jsou během operace sestaveny; pak se rovná patní kost a vrací se do správné polohy. Po obnovení délky a tvaru patní kosti je aplikována dlaha se šrouby, která bude zajišťovat stabilizaci.
Po operaci je noha zpočátku umístěna v polstrované dlaze, dokud se nezačne s fyzioterapií po 2 až 5 dnech. V závislosti na rozsahu zlomeniny a stabilitě dosažené operací se obecně omezuje zatěžování paty po dobu nejméně 8 až 12 týdnů. Mělo by se zamezit extrémnímu zatěžování paty i po dobu dalších 6 měsíců, ale úroveň aktivity se může postupně zvyšovat. Asi po 6 týdnech, 12 týdnech, 6 měsících a jednom roce se provádí další rentgenový snímek. Speciální odlehčovací ortézy mohou v rané fázi značně zlepšit mobilitu.

Uvedené produkty představují příklady vybavení. Zda je produkt skutečně vhodný pro vás a zda můžete plně využívat funkčnost produktu, závisí na mnoha různých faktorech. Mimo jiné je klíčový váš fyzický stav a podrobné lékařské vyšetření. Váš lékař nebo ortotik-protetik také rozhodne o tom, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vás v tom podpoříme.

Zpět ke každodenním aktivitám: tři kroky k ortéze Ottobock

  1. Zde najdete přehled všech ortéz a bandáží, které by vám mohly pomoci. Vezměte si seznam s sebou na příští návštěvu lékaře.
  2. Poraďte se se svým lékařem o tom, která ortéza je nejvhodnější. Lékař vám pak může napsat recept na vhodnou ortézu.
  3. Vezměte svůj předpis do společnosti poskytující zdravotnické potřeby. Poskytnou vám vaši novou ortézu a upraví ji tak, aby přesně odpovídala vašim tělesným rozměrům.