Potvrďte Vaši polohu

Potvrďte Vaši polohu, nebo ji vyberte ze seznamu zemí za účelem navázání kontaktu s příslušnou lokální společností Ottobock. Postaráme se o to, abyste byli v budoucnu přesměrováni na vámi zvolené stránky a vždy tak byli na správném místě.

Diagnózy a symptomy

Zranění kotníku

Podvrtnutí (vymknutí) a poranění šlach kotníku patří mezi nejčastější poranění. Studie ukazují, že včasnou funkční léčbou ortézou lze úspěšně předejít dlouhodobé nehybnosti.

Shrnutí

Příčiny, symptomy a léčba

Podvrtnutí (vymknutí) a poranění šlach jednoznačně patří mezi nejčastější poranění kotníku. Na základě údajů ze srovnatelných zemí lze předpokládat, že jen v Německu utrpí každoročně zranění kotníku více než 1 milión lidí. V 85 % případů dojde k postižení komplexu zevních vazů.

Ottobock supports and orthoses

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Příčiny

Příčiny

Vazy v kotníku mohou být vystaveny přílišnému namáhání v extenzi nebo dokonce může dojít k přetržení vazů z důvodu zkrutu nohy vlivem působení vnějších sil nebo špatného pohybu. Taková poranění se často vyskytnou během sportovních aktivit. Nejčastější jsou v tomto ohledu akutní poranění kotníku. Představují přibližně 15 - 20 % poranění při sportu. Rizikovými z hlediska poranění vazů kotníku jsou zejména sporty, při nichž dochází k častým, náhlým změnám směru, skokům, kontaktu s protihráčem. Mezi sporty s mimořádně vysokým výskytem akutních poranění kotníku patří fotbal, basketbal a volejbal.

Riziko obnovení poranění kotníku je zvýšené zejména mezi sportovci. Přibližně jedna třetina pacientů utrpí další úraz kotníku v průběhu 3 let; mezi atlety činí tento počet až 73 % z celkového počtu případů. Později si mnoho pacientů také stěžuje na menší pohyblivost kotníku, bolesti při chůzi a běhu, lehké otoky a mírnou nestabilitu hlezenního kloubu.

Typ poranění vazů

Typ poranění vazů

85 % zranění vaziva horního hlezenního kloubu postihuje boční vazy, přičemž nejčastěji bývá postižen přední boční vaz. Mohou se vyskytnout i poranění dolního hlezenního kloubu. Ačkoli jsou izolovaná poranění dolního hlezenního kloubu vzácná, podle odhadů trpí 10 % pacientů s chronickou laterální nestabilitou horního hlezenního kloubu také nestabilitou dolního hlezenního kloubu.

Diagnóza

Diagnóza

Lékař nejprve vyšetří chodidlo a jeho pohyblivost, teplo, otok, zčervenání pokožky, vystouplé kosti atd. Okolnosti, které vedly k poranění, a lokalizace bolesti se vysvětlí během konzultace a případně také se ujasní, zda v této oblasti nedošlo dříve k nějakému poranění nebo nemoci. V závislosti na nálezu se provedou další vyšetření jako např. rentgen nebo magnetická rezonance (MRI).

Terapie

Terapie

Časná funkční mobilizační terapie při poranění vazů hlezenního kloubu představuje moderní standard léčby. Terapie prováděná bezprostředně po poranění se řídí pravidlem PRICE (protection, rest, ice, compression, elevation), a tedy zahrnuje tento postup: ochrana, klid, ledování, komprese, elevace. Lehké cviky bez zatěžování postižené končetiny mohou být zahájeny už po 48 až 72 hodinách, aby došlo k obnovení rozsahu pohybu a síly svalů. Po ustoupení otoku je hlezenní kloub stabilizován pomocí ortézy a po 2 až 4 týdnech se postupně obnovuje zatěžování postižené nohy.
Je rovněž žádoucí co nejdříve zahájit doprovodný trénink senzomotoriky – obvykle po 3 až 4 týdnech.

Operation – yes or no?

A comprehensive review comparing immobilisation and early functional treatment has shown that early functional treatment is significantly superior to longer-term immobilisation:

  • Over the long term, more patients resume the sport they participated in before the injury

  • The time until they resume sports activities is shorter

  • More patients resume the job they did before the injury more quickly

  • Over the short term, fewer patients have ongoing issues such as swelling

  • Fewer patients exhibit mechanical instability of the ankle joint in X-rays that were taken

  • More patients are satisfied with the treatment

Zpět ke každodenním aktivitám: tři kroky k ortéze Ottobock

  1. Zde najdete přehled všech ortéz a bandáží, které by vám mohly pomoci. Vezměte si seznam s sebou na příští návštěvu lékaře.
  2. Poraďte se se svým lékařem o tom, která ortéza je nejvhodnější. Lékař vám pak může napsat recept na vhodnou ortézu.
  3. Vezměte svůj předpis do společnosti poskytující zdravotnické potřeby. Poskytnou vám vaši novou ortézu a upraví ji tak, aby přesně odpovídala vašim tělesným rozměrům.