Bevestig uw locatie

Bevestig uw locatie of kies uit een lijst met landen om contact te krijgen met uw lokale Ottobock Markt. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst naar de door u gekozen site wordt doorgestuurd, zodat u steeds op de juiste plek bent.

Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE NEME

We hebben alle informatie op onze website met de nodige zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, integriteit en actualiteit van de informatie.

Deze website wordt beheerd door Ottobock SE & Co. KGaA (hierna Ottobock). We behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website naar eigen goeddunken te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging op elk moment, geheel of gedeeltelijk, en/of de werking van de website stop te zetten.

Inhoud, informatie, documenten, afbeeldingen en illustraties die op deze website zijn gepubliceerd (hierna "inhoud") zijn eigendom van Ottobock.

Houd er rekening mee dat de gebruikte teksten en afbeeldingen mogelijk ook auteursrechtelijk zijn beschermd.

Veel Ottobock-producten zijn bovendien beschermd door het octrooirecht, het modellenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De referentienummers van Ottobock zijn geregistreerde handelsmerken. Dit geldt ook als dergelijke markeringen niet zijn geïdentificeerd met het ®-symbool.

Door het verlenen van toegang tot de inhoud worden geen rechten van welke aard dan ook verkregen.

Het downloaden van content is alleen toegestaan ​​wanneer content uitdrukkelijk voor dit doel wordt aangeboden.

Inhoud mag niet commercieel worden gebruikt, gewijzigd, gedeeld met derden, gedupliceerd, verspreid of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem contact op met onze Customer Service wanneer u content wilt gebruiken.


De getoonde producten en aanbevelingen voor product combinaties zijn behandelingsvoorbeelden en een selectie van Ottobock-producten. Voor andere producten worden geen uitspraken gedaan.

Veel verschillende factoren bepalen of een product daadwerkelijk geschikt is voor u en of u in staat bent om de functionaliteit van het product volledig te benutten. Belangrijke aspecten zijn onder meer uw fysieke conditie, conditie en een uitgebreide medische keuring. Laat uw leverancier van medische hulpmiddelen de behandeling, contra-indicaties en mogelijke risico's in detail aan u uitleggen. Lees de productinformatie en gebruiksaanwijzing