Bevestig uw locatie

Bevestig uw locatie of kies uit een lijst met landen om contact te krijgen met uw lokale Ottobock Markt. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst naar de door u gekozen site wordt doorgestuurd, zodat u steeds op de juiste plek bent.

Privacybeleid

Sinds 1919 helpen wij mensen erbij, hun bewegingsvrijheid te behouden of weer terug te krijgen. Voor ons betekent de digitalisering van de zorg dat uw bewegingsvrijheid ook in de digitale ruimte behouden blijft. Het is voor ons dan ook belangrijk, om u erover te informeren, welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en over welke vormgevingsmogelijkheden u hierbij beschikt.

Algemeen privacybeleid

Het succes van Ottobock hangt niet alleen af van het globale netwerk van informatiestromen tussen de Ottobock bedrijven, medewerkers, klanten en patiënten, maar vooral ook van de vertrouwelijke en veilige omgang met persoonsgegevens.

Verantwoordelijk

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, Duitsland

Functionaris voor gegevensbescherming

Functionaris voor gegevensbescherming van de Legal Entity:

U kunt het Global Data Privacy Office via het contactformulier vertrouwelijk bereiken.

Gebruik van onze website

Veilige inrichting van de Ottobock Website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt onze webserver informatie en slaat de volgende informatie tijdelijk op in serverlogbestanden:

 • Browsertype en -versie,

 • Het gebruikte besturingssysteem,

 • Verwijzende URL,

 • Browser-tekenreeks,

 • Hostnaam van de toegangscomputer,

 • Tijdstip van het serververzoek, en

 • IP-adres.

Doelstelling:

Het belang van Ottobock is een veilige en functionele werking van de website. De gelogde gegevens worden gebruikt voor gegevensbeveiliging, bijvoorbeeld ter verdediging tegen aanvalspogingen op onze webservers. Wij behouden ons het recht om anonieme gegevensrecords statistisch te evalueren.

Wettelijke basis:

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevensveiligheid en een probleemloze werking te garanderen. We hebben er een legitiem belang bij om de beveiliging van data en een probleemloze werking te waarborgen.

Bewaartermijnen:

De gegevens worden na 180 dagen verwijderd.

Contactformulier of contactopname

Omdat niet alle verzoeken direct en compleet via het aanbod op onze website kunnen worden afgehandeld, willen wij u de mogelijkheid bieden om uw verzoeken rechtstreeks aan de specialisten bij Ottobock te richten. Hiervoor bieden we op onze website verschillende contactmogelijkheden aan.

Wanneer u met ons contact opneemt, verwerken wij bijvoorbeeld de volgende categorieën gegevens:

 • contactinformatie

  • voornaam, naam

  • adres (privé-, praktijk- of zakelijk adres, klantnummer)

  • e-mailadres

  • telefoonnr.

 • specifieke informatie over het onderwerp

  • medisch vakgebied

  • uw relatie met Ottobock (bij. geïnteresseerde, gebruiker, winkel voor medische hulpmiddelen, etc.)

 • inhoud van uw aanvraag

  • specifieke informatie over de aanvraag

Verplichte gegevens in contactformulieren, die beslist benodigd worden om uw aanvraag in behandeling te nemen, kenmerken wij met een sterretje *.

Doeleinden:

Het garanderen van een snelle verwerking van uw aanvraag, overeenkomstig de kwaliteitsnormen van Ottobock. Hiertoe behoort het opnemen, toewijzen en verwerken van de aanvraag door de betreffende afdelingen van het bedrijf.

Rechtsgrondslag:

Wij beschikken over een legitiem belang om deze gegevens voor de bewerking van uw aanvraag te verwerken.

Wanneer u het contactformulier ervoor gebruikt om te aan te geven dat u interesse heeft in onze producten en diensten, gaat het om een contractuele aanvraag.

Wanneer u in het kader van uw aanvraag bijzondere categorieën persoonsgegevens vrijgeeft, bijv. gezondheidsgegevens, baseert de verwerking zich op de zorg of behandeling binnen de gezondheidssector.
Bewaartermijnen resp. criteria voor het vastleggen:

Wanneer u ons een contactaanvraag stuurt, worden deze gegevens door ons voor de duur van de verwerking opgeslagen. Of het nodig is om de gegevens langer op te slaan, hangt af van de afzonderlijke bewaarplichten in samenhang met uw aanvraag.

Evenementen - registratie en uitvoering

Hieronder willen wij u erover informeren, welke persoonsgegevens wij in samenhang met uw registratie en de uitvoering van onze evenementen verzamelen en hoe deze gegevens bij ons verwerkt worden. Indien u niet alle verplichte gegevens verstrekt, is het helaas niet mogelijk om uw registratie in behandeling te nemen.

Verwerkte gegevenscategorieën:

Hiervoor worden bijvoorbeeld de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

Bij de registratie via het contactformulier

 • contactinformatie

  • naam

  • bedrijf / instelling

  • land

  • e-mailadres

 • overige gegevens van uw aanvraag

  • met de aanvraag samenhangende vragen


Verplichte gegevens in contactformulieren, die beslist benodigd worden om uw aanvraag in behandeling te nemen, kenmerken wij met een sterretje *.

Daarnaast in het kader van de uitvoering (met name van online evenementen)

 • uw gebruikersgegevens en evt. profielfoto's

 • gebruiksgegevens

 • chat-berichten

Doeleinden:

registratie voor het evenement en de uitvoering ervan (o.a. verzending van de inloggegevens en overige evenement-updates vooraf, aanbod van presentaties, de technische realisatie van uw (actieve) deelname, het ter beschikking stellen van samenvattingen en overige informatie achteraf die op het evenement betrekking heeft).

Rechtsgrondslag:

De verwerking van uw persoonsgegevens, die wat betreft uw registratie voor het evenement en de uitvoering ervan vereist is, vindt plaats op basis van uw contractuele aanvraag en de boeking van het evenement.

Opslagtermijnen resp. criteria voor het vastleggen:

Wij wissen de gegevens wanneer ze voor de door ons nagestreefde doeleinden voor de registratie en de uitvoering van onze evenementen niet meer vereist zijn en er geen andere rechtsgrondslagen, met name wettelijke of contractuele bewaartermijnen, gelden (over het algemeen 10 jaar vanaf het einde van het evenement).

Promotionele doeleinden/nieuwsbrief

Als u geïnteresseerd bent in nieuws op het gebied van medische hulpmiddelen of in onze producten en diensten - in het bijzonder innovaties en interessante Ottobock campagnes - kunt u ermee instemmen promotionele materialen te ontvangen en u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Om u van de meest geschikte, gevraagde informatie te voorzien, verwerken wij gegevens, bijvoorbeeld:

 • Nieuwsbriefkanaal

  • Metadata (bijv. apparaat-ID, IP-adres)

  • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, interesses)

 • Contactinformatie

  • Voor- en achternaam

  • E-mail adres

  • Beroep (jobtitel)/ bedrijf (bedrijfsnaam)

  • Telefoonnummer

 • Informatie over specifieke onderwerpen

  • Selectie van het productsegment waarover u informatie wilt ontvangen (bijv. protheses, orthesen en Human Mobility)

  • Uw relatie met Ottobock (belanghebbende, klant, gebruiker, ambassadeur, medische toeleveringsbedrijf, etc.)

  • Wedstrijden

  • Enquêtes/onderzoeken

  • Uitnodigingen voor beurzen en evenementen

  • Studies/demoloper

  • Opmerkingen

We gebruiken een sterretje* om velden te labelen en te identificeren die vereist zijn voor de levering van promotiemateriaal.

Doelstelling:

Zorgen voor de juiste levering van promotiemateriaal en contact met u opnemen voor promotionele doeleinden. We gebruiken uw gegevens ook om de geldigheid van uw e-mailadres te verifiëren en om het promotiemateriaal op u af te stemmen met passende informatie.

Verder verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

Wettelijke basis:

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.

Wanneer wij uw gezondheidsgegevens verwerken, doen we dat op basis van uw toestemming voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn bij de verwerking van gegevens.

Intrekken van uw toestemming:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Stuur een e-mail aan info@ottobock.com om uw herroepingsrecht jegens Ottobock uit te oefenen. U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief direct in de nieuwsbrief intrekken met behulp van de bijbehorende functie "afmelden".

Bewaartermijnen en criteria:

Data are erased as soon as they are no longer required for our purposes or you revoke your consent and no other legal basis exists. In the latter case, we erase the data when the other legal basis ceases to exist.Gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden of u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat. In het laatste geval wissen wij de gegevens wanneer de andere rechtsgrondslag ophoudt te bestaan.

Banenportaal

U kunt ons banenportaal uitsluitend informatief gebruiken, maar u kunt zich ook op ons banenportaal registreren om op open vacatures bij Ottobock te solliciteren en gebruik te maken van uitgebreide diensten.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Indien u het banenportaal gebruikt, verwerken wij de volgende gegevens:

 • stamgegevens zoals uw voor- en achternaam

 • adres- en contactgegevens, daarnaast

 • gegevens over kwalificatie, opleiding en loopbaan, net als

 • in bijzondere gevallen informatie over speciale gegevenscategorieën zoals een bestaande zware handicap

Doeleinden:

Wij verwerken de door u aangeboden persoonsgegevens voor uw sollicitatie. Wij verwerken uw gegevens in het kader van het banenportaal om geschikte sollicitanten voor open vacatures te vinden. Voor het gebruik van ons banenportaal moet u een kandidatenprofiel aanmaken. Via dit portaal kunt u op concrete vacatures solliciteren en ook uw goedkeuring geven voor de ontvangst van notificaties betreffende geschikte openstaande vacatures, die aansluiten op uw zoekcriteria ('Job Alert').

Wanneer u aangegeven heeft, dat u ook voor andere vacatures van de Ottobock Groep in aanmerking wenst te komen, kunnen wij u om uw toestemming vragen om ook op de langere termijn met ons in contact te blijven (kandidatenpool).

Het aanbieden van uw persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel gezien verplicht. Wanneer u echter via ons banenportaal op een concrete vacature wilt solliciteren, is de beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens vereist. Zo kan Ottobock een besluit nemen over uw sollicitatie - en u dus ook aannemen. Het gebruik van de hiervoor resp. hierna genoemde functionaliteiten (Job Alert, kandidatenpool) is vrijwillig. Het beschikbaarstellen van uw gegevens is echter een vereiste.

Rechtsgrondslag:

In het kader van een concrete sollicitatie verwerken wij uw gegevens om een besluit te nemen over de totstandkoming van een dienstbetrekking. Eventuele gegevens over uw bestaande zware handicap verwerken wij, omdat wij voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming .

Wanneer u een kandidatenprofiel in het banenportaal aanmaakt, in de kandidatenpool wordt opgenomen om een Job Alert in te stellen, wanneer wij uw sollicitatie met andere bedrijven uit de Ottobock Groep delen of wanneer u ons overige persoonsgegevens vrijwillig ter beschikking stelt, verwerken wij uw gegevens in deze samenhang op basis van de u daarvoor verleende toestemming.

Herroeping van uw toestemming:

Uw toestemming kunt u te allen tijde herroepen. De herroeping kunt u richten aan het Global Data Privacy Office via het hierboven genoemde [contactformulier]. Bovendien kunt u de gewenste instellingen rechtstreeks in het kandidatenprofiel aanpassen. Houd er a.u.b. rekening mee, dat de tot de herroeping plaatsgevonden toegestane verwerking van gegevens hiervan onverlet blijft.

Wie ontvangt uw sollicitatiegegevens?

Bij Ottobock krijgen uitsluitend die afdelingen toegang tot uw persoonsgegevens die de gegevens nodig hebben om een besluit te kunnen nemen over het afsluiten van een dienstverband of voor de verwerking van uw e-recruiting-kandidatenprofiel dringend nodig hebben (bijv. HR, ondernemingsraad, afdelingshoofd).

In het kader van het aanmaken van uw kandidatenprofiel kunt u de zichtbaarheid van uw profiel daarnaast ook vrijgeven voor recruiters en afdelingshoofden van alle bedrijven van de Ottobock Groep van uw land of voor recruiters en afdelingshoofden van
alle bedrijven van de Ottobock Groep. De zichtbaarheid van uw kandidatenprofiel kunt u in uw account ook op een later tijdstip vrijgeven of juist beperken. Als u uw profiel ook voor recruiters van andere Ottobock bedrijven vrijgeeft, kunnen eventueel ook bedrijven van buiten de EU (zgn. derde landen) de gegevens van uw profiel inzien. Bij dergelijke gevallen zorgt Ottobock ervoor, dat deze maatschappijen voorzien in een adequaat niveau van gegevensbescherming. Meer informatie hierover en informatie over de passende garanties kunnen bij de functionaris voor gegevensbescherming worden aangevraagd.

Active Sourcing

Bij de werving van personeel zoeken wij ook actief in sociale netwerken, op fora of in andere vrij beschikbare bronnen op internet naar interessante kandidatenprofielen.

Over het algemeen nemen we met kandidaten contact op via de berichtenfunctie van het betreffende netwerk. Wij bieden de kandidaat een persoonlijk gesprek (adviesgesprek) aan, waarbij wij Ottobock en mogelijke vacatures presenteren. De kandidaten kunnen zelf besluiten of ze daarna via het banenportaal of via een door ons ter beschikking gestelde vacaturelink op een van de vacatures willen solliciteren. Alternatief kunnen de kandidaten ook los van een concrete sollicitatie via deze contactmogelijkheid met ons inzake de beroepsoriëntatie in contact blijven. Wij vragen de kandidaten eerst naar hun toestemming, voordat er verder contact wordt opgenomen.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

De volgende gegevens verwerken wij bij Active Sourcing:

In het kader van deze actieve zoektocht naar kandidaten verwerken wij uitsluitend door deze personen zelf openbaar gemaakte gegevens (naamgegevens, profielgegevens, evt. contactgegevens).

Doeleinden:

Personeelwerving

Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Het zoeken naar interessante kandidatenprofielen en het contact opnemen vindt plaats op basis van de met het sociale netwerk overeengekomen gebruiksovereenkomst of op basis van onze legitieme belangen bij het winnen van nieuwe talenten voor Ottobock.

Wie ontvangt uw gegevens?

Bij Ottobock ontvangen uitsluitend die afdelingen toegang tot uw persoonsgegevens die de gegevens nodig hebben om een besluit te kunnen nemen over het afsluiten van een dienstverband of voor de verwerking van uw e-recruiting-kandidatenprofiel dringend nodig hebben (bijv. HR, ondernemingsraad, vertegenwoordiger van zwaar gehandicapte werknemers, afdelingshoofd).

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Wanneer kandidaten niet reageren op onze uitnodiging om op een openstaande vacature te solliciteren of met ons in contact te blijven, worden hun persoonsgegevens uiterlijk na 4 maanden door ons gewist.

Wanneer en hoe wij gegevens met derde partijen delen

Informatie voor het gebruik van cookies en andere technologieën

Opdat onze websites veilig en correct functioneren en om u relevante producten en diensten te kunnen aanbieden, gebruiken wij op onze websites cookies en andere technologieën. Aan het einde van deze pagina onder de instellingen voor gegevensbescherming vindt u meer informatie en kunt u uw toestemming te allen tijde aanpassen of herroepen.

Hyperlinks naar websites van derden

Op onze websites gebruiken we hyperlinks naar websites van derden. Pas na een klik op de hyperlink wordt u naar de website van deze derden doorgestuurd. De verwerking van uw gegevens op deze webpagina's vindt plaats door de derden onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Uw rechten

U heeft het recht om

a) een bevestiging te verlangen, of wij u betreffende persoonsgegevens verwerken. Als dit het geval is, heeft u recht op informatie over deze verwerking.

b) de correctie resp. aanvulling van incorrecte resp. incomplete gegevens te verlangen.

c) een verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst te herroepen.

d) in bepaalde gevallen het wissen van gegevens te verlangen.

e) onder bepaalde voorwaarden de beperking van de verwerking te verlangen.

f) onder bepaalde voorwaarden de gegevensoverdracht te verlangen, m.a.w. u kunt uw gegevens, die u ons heeft aangeboden, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat ontvangen of aan een andere verantwoordelijke laten doorsturen.

g) bij een toezichthoudende instantiebezwaar maken.

Recht op herroeping U heeft op basis van redenen die samenhangen met uw bijzondere situatie het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die wij op basis van legitieme belangen verzamelen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij over dwingende legitieme gronden voor de
verwerking beschikken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op directe marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profiling voor zover die verband houdt met dergelijke directe marketing. Herroept u de verwerking voor doeleinden van directe marketing, dan worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Aan wie wij gegevens doorgeven

Aan verwerkers, bedrijven die Ottobock binnen het wettelijk voorziene kader belast met de verwerking van gegevens (dienstverlener). Ottobock blijft ook in dit geval nog steeds verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Onze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd, dienen zich aan onze instructies te houden en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die voldoende garanties bieden dat passende
technische en organisatorische maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten gegarandeerd wordt.

Aan particuliere partijen, die onder eigen verantwoordelijkheid prestaties voor u resp. in samenhang met een Ottobock-overeenkomst leveren. Dit is het geval wanneer u diensten van particuliere
partijen bij ons besteld, wanneer u toestemming geeft voor het aantrekken van deze partijen of wanneer wij op basis van wettelijke toestemming particuliere partijen aantrekken. Indien wij in het kader van de verwerking uw gegevens aan derden bekend maken, deze aan derden overdragen of hun op andere wijze toegang tot de gegevens verschaffen, vindt dit uitsluitend plaats op basis van een van de genoemde rechtsgrondslagen.

Aan overheidsinstellingen, waaraan wij op basis van wettelijke verplichtingen bepaalde gegevens overdragen.

Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU en de EER

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan instanties waarvan de statutaire zetel zich buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevindt. Hierbij wordt er vóór de overdracht voor gezorgd dat, buiten de bij wet toegestane uitzonderingsgevallen, ofwel bij de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv. door een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid, door passende garanties zoals de overeenkomst van zogenoemde EU-standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie met de ontvanger), ofwel door u uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Informatie over de passende garanties ontvangt u bij de Global Data Privacy Officer.

Wijziging van dit privacybeleid

Wij herzien dit privacybeleid bij wijzigingen van de website of bij andere aanleidingen, die dit noodzakelijk maken. De actueel geldende versie vindt u altijd op deze internetpagina.

Stand privacybeleid: 22-3-2022

Overige informatie over de bescherming van persoonsgegevens voor leveranciers, klanten en bezoekers

Overige informatie over de bescherming van persoonsgegevens voor leveranciers, klanten en bezoekers

Brochure

Privacy Notice for Visitors (HQ)

Brochure

Privacy Notice for Business Partners(HQ)

Brochure

Privacy Notice for the Whistleblowing Unit (HQ)

3 resultaten van in totaal 3