Bevestig uw locatie

Bevestig uw locatie of kies uit een lijst met landen om contact te krijgen met uw lokale Ottobock Markt. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst naar de door u gekozen site wordt doorgestuurd, zodat u steeds op de juiste plek bent.

Privacyverklaring

Sinds 1919 zorgen wij ervoor dat mensen hun bewegingsvrijheid behouden of herwinnen. Voor ons betekent het digitaliseren van de zorg dat je ook in de digitale wereld bewegingsvrijheid moet hebben. Het is daarom belangrijk dat wij je informeren over welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe deze worden gebruikt en welke mogelijkheden je hebt

Het succes van Ottobock is niet alleen afhankelijk van de wereldwijde informatiestroom tussen de bedrijven, medewerkers, klanten en patiënten van Ottobock, maar vooral van de vertrouwelijke, veilige omgang met persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijke

Ottobock SE & Co KGaA
Max-Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, Duitsland

Functionaris gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming van de Rechtspersoon: Bjoern Holland

Ottobock heeft ook een Global Data Privacy Officer aangesteld: Bjoern Holland

Je kunt het Global Data Privacy Office vertrouwelijk bereiken via dit contactformulier.

Gebruik van onze website

Veilig gebruik van de website

Als je onze website bezoekt, verzamelt de webserver tijdelijk de volgende informatie om de website toegankelijk te maken en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden:

Categorieën verwerkte gegevens:

 • Browsertype en -versie,

 • besturingssysteem,

 • referrer URL,

 • browser string

 • Hostnaam van de computer,

 • Tijdstip van de serveraanvraag en

 • IP-adres.

Doel:

Het belang van Ottobock ligt bij de veilige en juiste werking van de website. De opgeslagen gegevens worden met name gebruikt voor de beveiliging van gegevens om onszelf te verdedigen tegen pogingen om onze webservers aan te vallen. Wij behouden ons het recht voor om een statistische evaluatie van anonieme gegevensbestanden uit te voeren.

Rechtsgrond:

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) AVG. We hebben een legitiem belang om de veiligheid van de gegevens en een vlotte werking te garanderen.

Opslagperioden of criteria voor de bepaling:

De gegevens worden uiterlijk na 180 dagen verwijderd.

Contactformulier of contact

Omdat niet alle aanvragen direct en overtuigend kunnen worden beantwoord door de uitleg op onze website, bieden wij je graag de gelegenheid om je zorgen rechtstreeks aan de specialisten van Ottobock te uiten. Hiervoor bieden wij verschillende contactmogelijkheden aan op onze website.

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij bijvoorbeeld de volgende gegevenscategorieën:

 • Contactgegevens

  • Voornaam, achternaam,

  • Adres (privé-, praktijk- of bedrijfsadres, klantnummer),

  • E-mailadres en

  • telefoonnummer

 • Onderwerpspecifieke informatie

  • Medisch vakgebied,

  • Je relatie met Ottobock (bijv. geïnteresseerd, gebruiker, leverancier medische onderdelen, enz.)

 • Inhoud van je aanvraag

  • Specifieke informatie bij vragen

Verplichte gegevens in contactformulieren, die absoluut noodzakelijk zijn om je verzoek te kunnen beantwoorden, zijn gemarkeerd met een asterisk *.

Doel:

Ervoor zorgen dat je verzoek snel wordt verwerkt volgens de kwaliteitsnormen van Ottobock. Het gaat hierbij om de registratie, toewijzing en verwerking van het verzoek door de juiste afdelingen.

Rechtsgrond:

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) AVG: wij hebben een legitiem belang bij de verwerking van deze gegevens met het oog op de verwerking van je verzoek.

Als je het contactformulier gebruikt om aan te geven dat je geïnteresseerd bent in de aanschaf van onze producten en diensten, dan is dit een contractrelevante vraag op basis van Art. 6 (1) (b) AVG.

Als je bijzondere categorieën van persoonsgegevens aanlevert in verband met je aanvraag, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, dan is de verwerking gebaseerd op art. 9 (2) (h) AVG (het verstrekken van gezondheidszorg).

Opslagperioden of criteria voor de bepaling:

Als je ons een contactverzoek stuurt, bewaren wij deze gegevens voor de duur van de verwerking. Of verdere opslag nodig is, hangt af van afzonderlijke opslagverplichtingen met betrekking tot onze gezamenlijke chat.

Nieuwsbrief

Als je geïnteresseerd bent in nieuws op het gebied van medische hulpmiddelen of in onze producten en diensten - in het bijzonder innovaties en interessante campagnes en acties aangestuurd door Ottobock, kunt u akkoord gaan met het ontvangen van advertenties en in het bijzonder met het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Om je de meest geschikte informatie in de door jou aangevraagde nieuwsbrief te kunnen toesturen, verwerken wij onder andere de volgende categorieën gegevens

 • Nieuwsbrief technologie

  • Metagegevens (bijv. Apparaat-ID, IP-adres)

  • Gebruiksgegevens (bijv. Toegangstijd, interesses)

 • Contactgegevens

  • Naam

  • E-mailadres

  • Beroep (functieomschrijving)/bedrijfsrelatie (bedrijfsnaam)

  • Postadres of telefoonnummer

 • Onderwerpspecifieke informatie

  • Op welke nieuwsbrief je je wilt abonneren (bijv. Prothesen, Orthesen en Mobility)

  • Je relatie met Ottobock (geïnteresseerde, gebruiker, leverancier medische onderdelen, enz.)

  • Enquêtes

  • Uitnodigingen voor tentoonstellingen

  • Klinische studies / evaluaties / proeftijd testen

  • Opmerking

Verplichte gegevens in de bestelformulieren, die absoluut noodzakelijk zijn voor de levering van de nieuwsbrief, zijn gemarkeerd met een asterisk *.

Doel:

Zorgdragen voor een juiste levering van de nieuwsbrief. Wij gebruiken deze gegevens om de geldigheid van je e-mailadres te controleren, om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief goed is afgestemd op de informatie die voor jou van toepassing is en om de verzending voor te bereiden.

Rechtsgrond:

De gegevens worden uitsluitend op basis van jouw toestemming verwerkt. De gegevensverwerking is daarom gebaseerd op Art. 6 (1) (a) AVG.

Als er gezondheidsgegevens worden verwerkt, is de verwerking gebaseerd op Art. 9 (2) (a) AVG (toestemming voor bijzondere categorieën van persoonsgegevens).

Als we uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, is een dergelijke gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 Par. 1 c AVG.

Intrekking van je toestemming

Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door een informele e-mail te sturen naar marketing.benelux@ottobock.com. U kunt de ontvangst van nieuwsbrieven direct herroepen via de bijbehorende "uitschrijven"-functie in de nieuwsbrief. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de toegestane gegevensverwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

Opslagperioden of criteria voor de bepaling:

Zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die we nastreven of je jouw toestemming heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is, worden de gegevens verwijderd. Als het laatste het geval is, zullen we de gegevens verwijderen wanneer de andere rechtsgrond niet langer van toepassing is.

Wanneer en hoe we informatie delen met derden

Integratie van plug-ins voor sociale media

Onze webpagina's bevatten knoppen van sociale medianetwerken waarmee je andere mensen kunt informeren over de digitale aanwezigheid en aanbiedingen van Ottobock.

We hebben de volgende sociale netwerken via een plug-in geïntegreerd:

 • Facebook ('Like'-knop).

Categorieën verwerkte gegevens:

als je akkoord gaat met het gebruik van plug-ins voor sociale media, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres,

 • browserinformatie,

 • besturingssysteem,

 • oproep aan de vorige website (referrer URL),

 • huidige URL,

 • schermresolutie en

 • geïnstalleerde browserplug-ins (bijv. Adobe Flash Player).

Doel:

het bieden van een uitgebreide ervaring op het internet en de logische koppeling van internetsites.

Rechtsgrond:

De activering van de plug-in of de link is gebaseerd op Art. 6 (1) (a) AVG. AVG.

Cookies en andere technologieën

Om ervoor te zorgen dat onze websites veilig en goed werken en om je relevante producten en diensten aan te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies en andere technologieën op onze websites.

Hyperlinks naar websites van derden

Op onze websites gebruiken wij hyperlinks naar websites van derden. Alleen als je op de hyperlink klikt, word je doorverwezen naar de website van de derde partij. De verwerking van je gegevens op deze websites is de verantwoordelijkheid van de derde partij.

Je rechten

Je hebt het recht,

a) om bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over je verwerken. Als wij dit doen dan heb je het recht: a) op toegang tot informatie over deze verwerking (art. 15 AVG);

b) om de rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te eisen (art. 16 AVG);

c) om op ieder moment een gegeven toestemming voor de toekomst in te trekken (art. 7 (3) AVG);

d) om in bepaalde gevallen (art. 17 AVG) om de verwijdering van gegevens te vragen;

e) om onder bepaalde voorwaarden om de beperking van de verwerking te vragen (art. 18 AVG);

f) op overdraagbaarheid van gegevens, onder bepaalde voorwaarden, d.w.z. dat je je gegevens, die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat moet kunnen ontvangen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt laten overdragen (art. 20 AVG);

g) om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Je hebt het recht om op ieder moment, om redenen die voortvloeien uit je specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (art. 6 (1) (f) AVG). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij kunnen de persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die voorrang hebben op jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heb je het recht om je te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van profilering, voor zover dit verband houdt met deze direct marketing. Als je je verzet tegen de verwerking voor direct marketing, worden je persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerkt.

Met wie we informatie delen

Met verwerkers: Bedrijven die Ottobock inschakelt voor de verwerking van gegevens binnen het wettelijk vastgelegde kader (art. 28 AVG - dienstverlener). In dit geval blijft Ottobock verantwoordelijk voor de bescherming van je gegevens. Onze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij geven alleen opdracht aan verwerkers die voldoende garanties bieden dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zodat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de AVG en de bescherming van je rechten wordt gewaarborgd.

Aan particuliere entiteiten: die op eigen verantwoordelijkheid of in verband met een Ottobock-contract diensten leveren. Dit is het geval als je diensten laat verrichten door privé-agentschappen, als je akkoord gaat met de integratie of als wij privé-agentschappen integreren op grond van wettelijke toestemming. Als wij in het kader van de verwerking desondanks je gegevens aan derden verstrekken, aan hen overdragen of hen op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit eveneens uitsluitend op basis van een van de genoemde rechtsgrondslagen.

Aan overheidsinstellingen: waaraan wij bepaalde gegevens overdragen vanwege wettelijke verplichtingen.

Overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EU en EER

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan entiteiten waarvan de statutaire zetel zich buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevindt. Daarbij zorgen wij er voorafgaand aan de overdracht voor dat er, behalve in uitzonderlijke gevallen die wettelijk zijn toegestaan, ofwel een adequaat niveau van gegevensbescherming is aan de kant van de ontvanger (bijvoorbeeld op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, door middel van passende waarborgen zoals de instemming van de zogenaamde EU standaard contractuele clausules van de Europese Commissie met de ontvanger), ofwel dat je uitdrukkelijke toestemming is verkregen. Informatie over passende waarborgen kan worden verkregen bij de Global Data Privacy Officer.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij herzien deze privacyverklaring als er wijzigingen worden aangebracht aan deze website of als er andere redenen zijn die dit vereisen. Je vindt altijd de actuele versie op deze website.

Staat van aangifte: 30 november 2021


Further privacy statement for suppliers, customers and visitors

Brochure

Privacy Notice for Visitors

1 resultaten van in totaal 1