Confirmați locul dvs. de domiciliu

Confirmați locul dvs. de domiciliu sau selectați-l dintr-o listă de țări pentru a putea intra în contact cu reprezentanța dvs. locală Ottobock. Ne vom asigura că pe viitor veți fi redirecționat la pagina selectată de dvs. pentru a fi întotdeauna la locul corect.

Politica de confidențialitate

Îi ajutăm pe oameni să își mențină sau să își recâștige mobilitatea încă din 1919. Pentru noi, digitalizarea procesului de tratament atrage după sine protejarea libertății de mișcare și în lumea digitală. Din acest motiv, este important să vă spunem ce date cu caracter personal colectăm, cum folosim aceste date și care sunt opțiunile dumneavoastră.

Succesul Ottobock depinde nu numai de interconectarea globală a fluxurilor de informații între companiile Ottobock, angajați, clienți și pacienți, ci mai ales de gestionarea sigură și de încredere a datelor personale.

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Otto Bock Servicii Ortopedice SRL, cu sediul social in Localitatea Chitila, Judet Ilfov, Str. I.C.Bratianu (fosta Sos. Centura Chitila-Mogosoaia) nr.3, parter, cam.1-6, cod postal 077045, Cod Unic de Inregistrare RO35830090 si Ottobock Romania SRL, cu sediul social in Localitatea Chitila, Judet Ilfov, Str. I.C.Bratianu (fosta Sos. Centura Chitila-Mogosoaia), nr.3, parter, cod postal 077045, Cod Unic de Inregistrare RO 14195840, reprezentată legal prin Dl. Calin Puiu in calitate de Administrator („Otto Bock Servicii Ortopedice” , „Ottobock Romania” sau „Operatorul”), in vederea prestarii serviciilor de protezare ortopedica si distributie a dispozitivelor medicale, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Otto Bock Servicii Ortopedice și Ottobock Romania in activitatea de furnizare a serviciilor de protezare ortopedica si distributie a dispozitivelor medicale, numita in continuare “Activitatea”

 1. Date personale de identificare: nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, Codul Numeric Personal, Seria si Numarul Cartii de Identitate si/sau Pasaportului, data expirarii Cartii de Identitate si/sau Pasaportului, nationalitate, judetul nasterii, localitatea nasterii, semnatura olografa. Datele sunt necesare pentru Activitatea si derularea raportului contractual cu Operatorul.

 2. Date personale de identificare ale coplatotorului – dupa caz: nume, prenume, adresa,  telefon, e-mail, Codul Numeric Personal, Seria si Numarul Cartii de Identitate si/sau Pasaportului, data expirarii Cartii de Identitate si/sau Pasaportului, nationalitate, semnatura olografa. Datele sunt necesare pentru Activitatea si derularea raportului contractual cu Operatorul.

 3. Date cu caracter personal privind stilul de viata: gradul de mobilitate, sporturi practicate. Datele sunt colectate in vederea stabilirii dispozitivului medical adecvat si/sau individualizat.

 4. Date cu caracter personal privind sanatatea: date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale, diagnosticul medical, diagnosticele asociate, dimensiunile si datele antropometrice (greutate, inaltime, caracteristici si dimensiuni ale bontului amputat - dupa caz, culoarea pielii – dupa caz, tipul de amputatie – dupa caz, poze ale bontului de amputatie sau a partii corpului afectate. Datele sunt colectate pentru stabilirea dispozitivului medical adecvat si/sau individualizat.  

 5. Date cu caracter personal privind statutul de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate – dupa caz: numarul cardului de sananate, CID (Cod Identificare asigurati), numarul si data deciziei de livrare a dispozitivului medical. Datele sunt colectate pentru livrarea dispozitivului medical in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

 6. Detalii personale financiare: informatii legate de contul bancar- numarul si banca emitenta. Datele sunt necesare pentru Activitatea si derularea raportului contractual cu Operatorul.

 7. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul SC Otto Bock Servicii Ortopedice SRL, Ottobock Romania adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor Operatorului). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Operatorului, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).

Scopul in care  datele personale sunt utilizate 

Otto Bock Servicii Ortopedice SRL si si Ottobock Romania colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • furnizarea serviciilor de protezare ortopedica si distributie a dispozitivelor medicale;

 • marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);

 • de prezentare, educaţional sau in vederea includerii în studii, prezentări, conferinţe, seminarii sau platforme on-line de specialitate ori pentru apararea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

 • raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Operatorul face parte;

 • efectuarea de analize statistice/actuariale;

 • solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);

 • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;

 • identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude;

 • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);

 • recuperarea creantelor.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:

 • incheierea si furnizarea serviciilor de protezare ortopedica si distributie a dispozitivelor medicale la care sunteti parte, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii ofertei si/sau contractului de furnizare a serviciilor de protezare ortopedica si distributie a dispozitivelor medicale.

 • o obligatie legala a Operatorului;

 • consimtamantul dumneavoastra;

 • interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Otto Bock Servicii Ortopedice SRL si Ottobock Romania SRL face parte, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate, asigurarea masurilor de securitate necesare, etc.


Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor sociale de sanatate, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de furnizare a serviciilor de protezare ortopedica si distributie a dispozitivelor medicale (ex: dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de fizio-kineto-terapie, clinici medicale partenere, prestatori de servicii medicale etc);

 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;

 • institutii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor sociale de sanatate, daca legislatia stipuleaza acest lucru;

 • alte companii din cadrul Grupului Otto Bock (nationale si/sau internationale);

 • Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

Otto Bock Servicii Ortopedice SRL si si Ottobock Romania ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din afara sau din cadrul Grupului Otto Bock, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, Otto Bock a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european. 

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de furnizare serviciilor de protezare ortopedica si distributie a dispozitivelor medicale precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate
mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de asigurari sociale de sananate, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul furnizarea serviciilor de protezare ortopedica si distributie a dispozitivelor medicale.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in
Regulamentul privind protectia datelor la nivel european nr. 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Otto Bock Servicii Ortopedice SRL si si Ottobock Romania prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

 2. Dreptul la rectificare. Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

 3. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”. Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

 4. Dreptul de a va retrage consimtamantul. Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

 7. Dreptul la opozitie. Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

 8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ. Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.  

 9. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

 10. Dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Otto Bock Servicii Ortopedice SRL si si Ottobock Romania a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand  numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail - la adresa: victor.ferghete@ottobock.ro

 • personal - la sediul SC Otto Bock Servicii Ortopedice SRL si Ottobock Romania SRL;

 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa: Localitatea Chitila, Judet Ilfov, Str. I.C.Bratianu (fosta Sos. Centura Chitila-Mogosoaia) nr.3, parter, cam.1-6, cod postal 077045, pentru Ottobock Servicii Ortopedice sau Localitatea Chitila, Judet Ilfov, Str. I.C.Bratianu (fosta Sos. Centura Chitila-Mogosoaia), nr.3, parter, cod postal 077045, pentru Ottobock Romania SRL

Actualizarea  prezentei  Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri
periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati.

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 24.05.2018