Kompresiona navlaka

Silikonska navlaka 6Y45 može da se koristi pri sprovođenju visokokvalitetne kompresivne terapije.
Medicinsko osoblje kao i sami pacijenti mogu veoma jednostavno da koriste navlaku koja se pritom vrlo lako čisti tako da može da je koristi čak do sedam pacijenata.
Čišćenje koje podrazumeva i sterilizaciju u autoklavu na temperaturi od 121°C, 15psi, u trajanju od 30 min. moguće je ponoviti do šest puta.

Kompresiona navlaka 6Y45 može da se kombinuje sa bravicom „shuttle“.

6Y45 - Navlake

Kompresiona navlaka

Nudi stabilnost pri nošenju i nakon sterilizacije može da se koristi ponovo

Silikonska navlaka 6Y45 može da se koristi pri sprovođenju visokokvalitetne kompresivne terapije.
Medicinsko osoblje kao i sami pacijenti mogu veoma jednostavno da koriste navlaku koja se pritom vrlo lako čisti tako da može da je koristi čak do sedam pacijenata.
Čišćenje koje podrazumeva i sterilizaciju u autoklavu na temperaturi od 121°C, 15psi, u trajanju od 30 min. moguće je ponoviti do šest puta.

Kompresiona navlaka 6Y45 može da se kombinuje sa bravicom „shuttle“.

Vrsta proizvodaZaključavanje
Stepen pokretljivosti
Maks. telesna težina

Kompresiona navlaka

Silikonska navlaka 6Y45 može da se koristi pri sprovođenju visokokvalitetne kompresivne terapije.
Medicinsko osoblje kao i sami pacijenti mogu veoma jednostavno da koriste navlaku koja se pritom vrlo lako čisti tako da može da je koristi čak do sedam pacijenata.
Čišćenje koje podrazumeva i sterilizaciju u autoklavu na temperaturi od 121°C, 15psi, u trajanju od 30 min. moguće je ponoviti do šest puta.

Kompresiona navlaka 6Y45 može da se kombinuje sa bravicom „shuttle“.

Specifikacije

Informacije o proizvodu

Vrsta proizvodaZaključavanje
Nivo amputacijeTranstibial amputation
Grupa korisnikaMladi, Žene, Muškarci, Odrasli, Starije osobe, Deca
MaterijalSilikon
Specifikacije

Datoteka s podacima o proizvodu

Broj artiklaVeličina (dimenzije)Debljina zida
6Y45=120120 mm mm3 mm mm
6Y45=140140 mm mm3 mm mm
6Y45=160160 mm mm3 mm mm
6Y45=180180 mm mm3 mm mm
6Y45=200200 mm mm3 mm mm
6Y45=210210 mm mm3 mm mm
6Y45=220220 mm mm3 mm mm
6Y45=235235 mm mm3 mm mm
6Y45=250250 mm mm3 mm mm
6Y45=265265 mm mm3 mm mm
6Y45=280280 mm mm3 mm mm
6Y45=300300 mm mm3 mm mm
6Y45=320320 mm mm3 mm mm
6Y45=340340 mm mm3 mm mm
6Y45=360360 mm mm3 mm mm
6Y45=380380 mm mm3 mm mm
6Y45=400400 mm mm3 mm mm
6Y45=420420 mm mm3 mm mm
6Y45=450450 mm3 mm mm
Preuzimanja

Dokumenti

Uputstvo za upotrebu
6Y45Uputstvo za upotrebu

647G1521=ALL_INT

Instructions for use | 6Y44, 6Y45
Download (Românesc, PDF 1 MB) Uputstvo za upotrebu
Srodni proizvodi

Pronađite srodne proizvode

6Y44Navlake

Kompresiona navlaka

Silikonska navlaka 6Y44 može da se koristi pri sprovođenju visokokvalitetne kompresivne terapije.
Medicinsko osoblje kao i sami pacijenti mogu veoma jednostavno da koriste navlaku koja se pritom vrlo lako čisti tako da može da je koristi čak do sedam pacijenata.
Čišćenje koje podrazumeva i sterilizaciju u autoklavu na temperaturi od 121°C, 15psi, u trajanju od 30 min. moguće je ponoviti do šest puta.

Kompresiona navlaka 6Y44 može da se kombinuje sa ventilom.

Detalji proizvodnje
See all