Innovation inom neuromodulering
Upptäck Exopulse Mollii Suit
Helkroppsdräkten för neuromodulering
Om Exopulse Mollii Suit

Nya möjligheter för patienter med spasticitet

Upptäck världens första helkroppsdräkt som är avsedd att minska spasticitet, aktivera svaga muskler och minska relaterad smärta.

Neurostimulering är ett väl beprövat tillvägagångssätt som har utvärderats i stor omfattning vid neuromuskulära sjukdomar med spasticitet (1-6), ofta relaterade till cerebral pares (CP), multipel skleros (MS) och stroke.

Tekniken

Riktad neurostimulering anpassad till varje patients unika behov.

Precis som du och ditt kliniska team ger Exopulse Mollii Suit personlig vård för varje patient. Med 58 inbäddade elektroder, som var och en styrs av upp till 30 inställningar, kan du med exakthet rikta stimulering mot upp till 40 viktiga muskelgrupper i hela kroppen. Det ger möjlighet till en betydande förbättring av patienternas rörlighet och smärtsymtom på så lite som en timme. (7)

Hur det fungerar

Tekniken drar nytta av kroppens egna mekanismer. För att minska spasticitet i en muskel stimulerar dräkten den muskel som gör motsatta rörelsen, antagonisten. Stimuleringen får hjärnan att skicka en impuls till den spastiska muskeln för att få den att slappna av så att den stimulerade muskeln kan jobba. Detta kallas reciprok inhibering.

Till skillnad från de flesta standardbehandlingar av spasticitet använder detta kombinerade tillvägagångssätt kroppens egna naturliga reflexmekanismer för att återställa balansen i muskelaktiviteten - vilket kan hjälpa patienterna att röra sig friare, säkrare och med mindre smärta.

Före och efter

Se vilken skillnad 60 minuter kan göra*

Dräkten är utformad för att bäras endast en timme varannan dag. På ett enkelt sätt kan den återställa rörligheten och lindra spasticitetsrelaterad smärta. För användare som Louisa, Max och David gör den enda timmen hela skillnaden.

Multipel Sklerosis
Louisa går stadig.

En timmes fullkropps-stimulans förbättrar hennes balans, gångförmåga och stabilitet. Det blir så mycket enklare att utföra vardagliga aktiviteter.

Cerebral Pares
Max har bättre balans.

Att bära dräkten bidrar till trygghet och stabilitet, och det ger honom kontrollen och självförtroendet han behöver när han går.

Multipel Skleros, MS
David rör sig friare.

Efter bara en timme i dräkten är Davids rörelsemönster i händer, armar och ben redan bättre och mer koordinerade.

Kliniska bevis

Ge dina patienter möjlighet att röra sig friare och säkrare (6)**

Tidiga kliniska resultat visar att patienter med CP, MS och stroke fick bättre balans och minskade risken för fall efter bara 60 minuter i Exopulse Mollii Suit. Regelbunden stimulering varannan dag hjälpte dem att bibehålla sina förbättringar.

Chart of Exopulse Mollii Suit’s impact on patient mobility

Snabb och hållbar lindring av spasticitetsrelaterad smärta. (6)***

I samma preliminära studie bidrog en timme i Exopulse Mollii Suit till att avsevärt minska smärtsymtomen hos de patienter som rapporterade dem. Fyra veckor senare upplevde patienter som regelbundet använde dräkten en fortsatt minskning av smärtan.

Chart of Exopulse Mollii Suit’s impact on spasticity-related pain
Broschyr

Exopulse Mollii Suit - klinisk broschyr

Här får du mer information om dräkten, evidens och fördjupande fakta om tekniken. Broschyren är på engelska och anpassad för vårdpersonal.

Här får du mer information om dräkten, evidens och fördjupande fakta om tekniken. Broschyren är på engelska och anpassad för vårdpersonal.

brochure

The Exopulse Mollii Suit.

Drug-free, non-invasive spasticity management with innovative near full-body neurostimulation.
Filhämtning (Engelska, PDF 2.58 MB)
Insikter från experter

Se varför experter på neurostimulering är så entusiastiska över Exopulse Mollii Suit

Professor Naji Riachi
"En fantastisk skillnad i patienternas liv."

Professor Riachi är expert på kliniska tillämpningar av neurostimulering och såg genast vilken potentiell effekt Exopulse Mollii Suit skulle kunna ha på patienternas livskvalitet.

Professor Winfried Mayr
"En elegant lösning på spasticitet."

Med sin djupa erfarenhet av biomedicinsk teknik såg professor Mayr omedelbart att Exopulse Mollii Suit skulle kunna lösa viktiga utmaningar inom neurostimulering för rörelsestörningar.

FAQ

Kompletterande information

Välj ett ämne nedan för att lära dig mer om Exopulse Mollii Suit

Indikationer och användning

Indikationer och användning

Exopulse Mollii Suit är ett medicinskt hjälpmedel för barn och vuxna med cerebral pares (CP), multipel skleros (MS), stroke eller andra neurologiska sjukdomar, med spastiska och spända muskler, nedsatt muskelaktivering eller relaterad smärta.

Dräkten rekommenderas att användas en (1) timme varje eller varannan dag, om inte annat anges av en vårdgivare, företrädesvis tillsammans med fysioterapi eller träning.

Kontraindikationer

Kontraindikationer

Använd inte:

 • om användaren har implanterade elektroniska medicintekniska produkter eller utrustning som kan störas av magnetfält, exempelvis pacemaker, baclofenpump, shuntar

 • i kombination med elektronisk livsuppehållande utrustning eller högfrekvensutrustning

 • tillsammans med EKG-utrustning.

Hos ovanstående utrustningstyper finns det risk att EXOPULSE Mollii Suit stör funktionen.

Stimulering ska inte ges:

 • på svullna, infekterade eller inflammerade hudpartier eller hudutslag, exempelvis flebit, tromboflebit, åderbråck eller något dylikt

 • på halsen eller munnen. Allvarliga spasmer hos musklerna i luftstrupen eller struphuvudet kan uppstå, och kontraktionerna kan vara så starka att luftvägarna försluts och andningssvårigheter uppstår

 • transtorakalt – elektrisk stimulering in i hjärtat kan orsaka arytmier

 • transcerebralt.

Använd inte EXOPULSE Mollii Suit utan föregående konsultation med läkare vid:

 • hjärt-kärlsjukdomar eller relaterade tillstånd:

 • malignitet (cancer),

 • infektionssjukdomar,

 • feber

 • Epilepsi

 • graviditet

 • hudsjukdom, eksem eller andra hudproblem

 • tillsammans med andra medicintekniska produkter.

Användning tillsammans med ovanstående kan utsätta användaren för onödiga risker och sker därför helt på användarens egen risk. Rådgör alltid med en läkare.

Biverkningar

Biverkningar

Hudirritation och brännskador under elektroderna har rapporterats vid användning av transkutan elektrisk stimuleringsutrustning.

Samtidig behandling

Samtidig behandling

Exopulse Mollii Suit bör helst användas i kombination med fysioterapi, träning eller fysisk aktivitet. Den är inte kontraindicerad för användning tillsammans med de flesta standardbehandlingar, t.ex. BoTN-injektioner eller orala läkemedel. Den bör inte användas i kombination med implanterade medicinska produkter, inklusive en intratekal baclofenpump.

Dokumentera alltid patientens nuvarande vårdregim innan du påbörjar stimulering och konsultera den förskrivande läkaren vid behov.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

EXOPULSE-plaggen garanteras hålla i 25 maskintvättar eller 2 år vid regelbunden användning enligt de föreskrivna villkoren. Plaggen kan också rengöras i ångskåp obegränsat antal gånger.

Skölj plagget i kallt vatten eller torka av elektroderna med våtservetter. Sänk inte ned styrenheten i vatten. Plagget kan tvättas för hand eller i maskin i 40 °C/104 °F med skontvättmedel utan sköljmedel. Styrenheten måste kopplas bort från dräkten före tvätt.

Material

Material

Exopulse Mollii Suit-jackan och byxorna är tillverkade av bekväma, andningsbara och tvättbara syntetiska material. Plaggen innehåller inga animaliska produkter eller fibrer.

Materialen i EXOPULSE Mollii Suit är biokompatibla och testade enligt ISO 10993-1 avseende cancerframkallande ämnen, känslighet och irritation.

Oberoende studier

Oberoende studier

Exopulse Mollii Suit har utvärderats i flera små, oberoende studier med publicerade resultat. Även om dessa studier gav vissa kliniska insikter, fanns det begränsningar:

 • Små, heterogena patientkohorter

 • Olika mål och utvärderingsmetoder.

 • Ingen bedömning av omedelbar klinisk effekt.

Dessa studier och deras resultat bör tolkas försiktigt med tanke på dessa begränsningar i deras slutsatser.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

 • Batterier: AAA

 • Pulsbredd: 25–175 μs’

 • Frekvens: 20 Hz

 • Kanal: 40

 • Elektroder: 58, gjorda av silikon

 • Material i tyget: Polyamid/elastan

Boka demo

Kontakta oss och kom igång med Exopluse Mollii Suit

Referenser. (Språk: Engelska)

*The testimonials, statements, and opinions presented in the videos are only applicable to the individuals depicted. The testimonials are not representative of patient experience. The exact results and experience will be unique and individual to each patient. The users depicted in the videos received compensation for the time spent on filming with Ottobock.

Not all products and services are registered or available for sale in all countries.

**Based on change in Berg Balance Scale (BBS) score in an open-label study of group-level response to Suit stimulation in patients with CP (adult and pediatric), MS, and stroke. Results of this study were evaluated in 38 patients with impaired balance and an increased fall risk (n=15/15/8 CP/MS/stroke, baseline BBS score < 45). Patients in all cohorts reported significant improvement in BBS score after 60 minutes of stimulation (T1) and after 4 weeks of stimulation every other day (T2).

***Based on change in EQ5D pain levels in an open-label study of group-level response to Suit stimulation in patients with CP (adult and pediatric), MS, and stroke. Change in pain levels was evaluated in a subset of 32 patients who reported spasticity-related pain at baseline (n=10/15/7 CP/MS/stroke, baseline EQ5D pain > 1). Patients in all cohorts reported significant improvement in EQ5D pain score after 60 minutes of stimulation (T1) and after 4 weeks of stimulation every other day (T2).

References: 1. Elbasiouny SM, Moroz D, Bakr MM, Mushahwar VK. Management of Spasticity After Spinal Cord Injury: Current Techniques and Future Directions. Neurorehabil Neural Repair. 2010; 24(1):23-33. DOI: 10.1177/1545968309343213. 2. Rabchevsky AG, Kitzman PH. Latest approaches for the treatment of spasticity and autonomic dysreflexia in chronic spinal cord injury. Neurotherapeutics. 2011; 8(2):274-282. DOI: 10.1007/s13311-011-0025-5. 3. Stein C, Fritsch CG, et al. Effects of Electrical Stimulation in Spastic Muscles After Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Stroke. 2015; 46(8):2197-2205. DOI:
https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.009633. 4. Bosques G, Martin R, et al. Does therapeutic electrical stimulation improve function in children with disabilities? A comprehensive literature review. J Ped Rehab Med. 2016; 9(2):83–99. DOI: 10.3233/PRM-160375. 5. Etoom M, Khraiwesh Y, et al. Effectiveness of Physiotherapy Interventions on Spasticity in People With Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Phys Med Rehab. 2018; 97(11):793-807. DOI: 10.1097/PHM.0000000000000970. 6. Exopulse Registry Clinical Research Report; Data on File.

Notera: Informationen på denna webbplats är endast avsedd för en publik utanför USA. Observera att de produkter som beskrivs här inte är godkända av FDA.