Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sekretesspolicy

Vi har hjälpt människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet sedan år 1919. Att digitalisera försörjningen innebär för oss att din frihet även bibehålls digitalt. Därför är det viktigt för oss att informera dig om vilka personliga uppgifter vi registrerar, hur vi använder dem och vilka möjligheter du har att påverka.

Allmän sekretesspolicy

Ottobock når inte bara framgång genom globala nätverk av informationsflöden mellan Ottobock-bolag, medarbetare, kunder och patienter, utan även framför allt genom pålitlig och säker hantering av personuppgifter.

Ansvarig

Otto Bock Scandinavia AB
Box 4041
169 04 Solna
Sweden
Organisationsnr 556107-7842

Dataskyddsombud

Du når den juridiska enhetens dataskyddsombud via privacy@ottobock.se

Du når Global Data Privacy Office (globala dataskyddskontoret) konfidentiellt via kontaktformuläret.

Användning av vår webbplats

Säkert tillhandahållande av webbplatsen


Om du besöker vår webbplats samlar webbservern tillfälligt in följande information för att visa webbplatsen och sparar denna information i så kallade serverloggfiler:

Behandlade kategorier av uppgifter:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion

 • Operativsystem som används

 • Referens-URL

 • Webbläsarsträng

 • Värdnamn på åtkomstdatorn

 • Klockslag för serverförfrågan och

 • IP-adress

Ändamål:

Ottobocks intresse är att webbplatsen fungerar säkert och utan problem. Uppgifterna som loggas används särskilt i datasäkerhetssyfte och för att avvärja angrepp mot våra webbservrar. Vi förbehåller oss rätten till en statistisk utvärdering av anonymiserade dataposter.

Rättslig grund:

Vi har ett berättigat intresse av att sörja för datasäkerhet och smidig användning.

Arkiveringstidsgränser och villkor för urval:

Uppgifterna raderas senast efter 180 dagar.

Kontaktformulär eller kontakttagning

Eftersom inte alla ärenden kan skötas direkt och uttömmande med utförandena på vår webbplats, vill vi ge dig möjligheten att direkt rikta dina ärenden till specialisterna på Ottobock. För detta ändamål erbjuder vi olika kontaktkanaler på vår webbplats.

När du tar kontakt med oss behandlar vi till exempel följande kategorier av data:

 • Kontaktinformation

  • Förnamn, namn

  • Adress (privat-, praktik- eller företagsadress, kundnummer)

  • E-postadress

  • Telefon

 • Ämnesspecifik information

  • Medicinskt område

  • Din relation till Ottobock (t.ex. intressent, användare, ortopedtekniskt center o.s.v.)

 • Innehållet i din förfrågan

  • Specifika uppgifter i förfrågan

Obligatoriska uppgifter i kontaktformulären, som ovillkorligen krävs för att svara på ditt ärende, märker vi med en stjärna *.

Ändamål:

Säkerställande av att din förfrågan behandlas raskt i enlighet med Ottobocks kvalitetskrav. Detta inkluderar mottagning, klassificering och behandling av förfrågan av vederbörliga företagsområden.

Rättslig grund:

Vi har ett berättigat intresse av att behandla dessa uppgifter för bearbetningen av din förfrågan.

Om du använder kontaktformuläret för att signalisera att du är intresserad av att köpa våra produkter och tjänster handlar det om en förfrågan med relevans för avtalet.

Om du inom ramen för ditt ärende anger specialkategorier, t.ex. hälsouppgifter, stöds behandlingen av uppgifterna på vård och behandling inom hälsovårdsområdet.
Arkiveringstidsgränser och villkor för urval:

När du skickar en kontaktförfrågan till oss sparas dessa uppgifter under den tid som bearbetningen tar. Huruvida ytterligare en lagring krävs beror på separata lagringsskyldigheter som gäller din förfrågan.

Evenemang – registrering och genomförande

I det följande vill vi informera dig om vilka personliga uppgifter vi samlar in i samband med att du registrerar dig och då vi genomför våra evenemang och hur dessa uppgifter behandlas hos oss. Om du inte tillhandahåller oss de obligatoriska uppgifterna är det tyvärr inte möjligt för oss att beakta din registrering.

Behandlade kategorier av uppgifter:

För detta behandlas till exempel följande kategorier av personliga uppgifter:

Vid registrering med kontaktformuläret

 • Kontaktinformation

  • Namn

  • Företag/institution

  • Land

  • E-postadress

 • Övrigt innehåll i din förfrågan

  • Frågor specifika för förfrågan


Obligatoriska uppgifter i kontaktformulären, som ovillkorligen krävs för att svara på din begäran, märker vi med en stjärna *.

Därtill inom ramen för genomförandet (speciellt online-evenemang)

 • Dina användardata och i förekommande fall profilbilder

 • Användningsdata

 • Chattmeddelanden

Ändamål:

Registrering för evenemang och genomförande av dem (bl.a. utskick av inloggningsuppgifter och övriga evenemangsuppdateringar i förväg, styrning av föredrag, tekniskt möjliggörande av ditt deltagande och din delaktighet, tillhandahållande av sammanfattningar och övrig evenemangsrelaterad information i efterhand).

Rättslig grund:

Behandlingen av dina personliga uppgifter, som med avseende på din registrering krävs för evenemanget och genomförandet av det, sker på basis av din avtalsenliga förfrågan och bokning av evenemanget.

Arkiveringstidsgränser och villkor för urval:

Vi tar bort uppgifterna när de inte längre är nödvändiga för de ändamål (registrering för och genomförande av våra evenemang) vi använder dem för och inga andra rättsliga grunder, speciellt lagstadgade eller avtalsenliga lagringstider, föreligger (i regel 10 år efter att evenemanget är avslutat).

Reklam/nyhetsbrev

Om du är intresserad av nyheter inom området medicinska hjälpmedel eller av våra produkter och tjänster – särskilt nyheter och intressanta kampanjer och erbjudanden från Ottobock – kan du samtycka till att få reklam och i synnerhet prenumerera på vårt nyhetsbrev.

För att kunna skicka så passande information som möjligt i den beställda reklamen åt dig behandlar vi till exempel följande kategorier av uppgifter:

 • Nyhetsbrevsteknik

  • Metadata (t.ex. enhets-ID, IP-adress)

  • Användardata (t.ex. åtkomsttider, intressen)

 • Kontaktinformation

  • För- och efternamn

  • E-postadress

  • Yrkesställning (yrkesbeteckning)/företagstillhörighet (företagsnamn)

  • Postadress, eller telefonkontakt

 • Ämnesspecifik information

  • Urval av produktområdet som du vill få information om (t.ex. protetik, ortotik och Human Mobility)

  • Din relation till Ottobock (intressent, användare, modell, ortopedtekniskt center o.s.v.)

  • Pristävlingar

  • Enkäter

  • Inbjudningar till mässor

  • Studie/utvärderingar/försöksperson

  • Kommentar

De fält som krävs för att tillhandahålla reklamen märker vi med en stjärna *.

Ändamål:

För att säkerställa vederbörligt tillhandahållande av reklam och kontakttagande för kommersiella ändamål. Dina uppgifter använder vi också för att granska giltigheten av din e-postadress och för att skräddarsy reklamen på rätt sätt med information som passar dig.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter också för att rätta oss efter lagstadgade skyldigheter som vi omfattas av.

Rättslig grund:

Uppgifterna behandlas på basis av ditt samtycke .

Om hälsouppgifter behandlas görs behandlingen på basis av ditt samtycke till behandling av särskilda kategorier av personliga uppgifter.

Om vi behandlar dina uppgifter för att rätta oss efter lagstadgade skyldigheter som vi omfattas av sker behandlingen av dessa uppgifter på basis av dessa lagstadgade skyldigheter.

Återkallande av ditt samtycke:

Du har när som helst möjligheten att återkalla ditt samtycke. Du kan skicka in ditt återkallande med ett fritt formulerat meddelande per e-post till Ottobock på info@ottobock.com. Du kan återkalla mottagning av nyhetsbrev direkt via motsvarande funktion för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet. Observera att den tillåtna databehandlingen som gjorts fram tills återkallandet förblir oberört av det.

Arkiveringstidsgränser och villkor för urval:

Så snart som uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som vi använder dem för eller du har återkallat ditt samtycke, och inga andra rättsliga grunder föreligger, tas uppgifterna bort. Om det sista är fallet tar vi bort uppgifterna efter att den andra rättsliga grunden har fallit bort.

Jobbportal

Du kan använda vår jobbportal för rent informativa ändamål, men också registrera dig på vår jobbportal för att ansöka om lediga tjänster hos Ottobock och ta utökade tjänster i bruk.

Vi använder ingen automatiserad beslutsfattandeprocess.

När du använder jobbportalen behandlar vi följande uppgifter:

 • Basdata som t.ex. ditt för- och efternamn

 • Adress- och kontaktdata samt

 • Utbildnings-, kvalifikations- och cv-uppgifter samt

 • I speciella fall uppgifter om särskilda uppgiftskategorier som t.ex. ett svårt funktionshinder

Ändamål:

Vi behandlar de personliga uppgifter som du har tillhandahållit oss för din ansökan. Vi behandlar dina uppgifter inom ramen för jobbportalen för att hitta lämpliga sökande för lediga positioner. För att använda vår jobbportal måste du skapa en kandidatprofil. Med den kan du ansöka om konkreta jobb och också aktivera mottagning av meddelanden om lämpliga lediga positioner som motsvarar dina sökkriterier (jobbevakning).

Om du har angett att vi också får ta dig i beaktande för andra jobb i Ottobock-gruppen kan vi också be dig om ditt samtycke att fortsätta vara i kontakt med oss under en längre tid (kandidatpool).

Tillhandahållande av dina personliga uppgifter föreskrivs varken enligt lagen eller enligt avtalet. Om du ändå vill ansöka om ett konkret jobb via vår jobbportal krävs det att du ställer dina personliga uppgifter till förfogande så att Ottobock kan fatta ett beslut om din ansökan – och därmed slutligen om en eventuell anställning. Användning av de föregående respektive nedan nämnda funktionerna (jobbevakning) är frivillig. Det krävs dock att du tillhandahåller dina uppgifter åt oss.

Rättslig grund:

Inom ramen för en konkret arbetsansökan behandlar vi dina uppgifter för att fatta ett beslut om motiveringen för ett anställningsförhållande. Eventuella uppgifter om svåra funktionshinder som du har behandlar vi för att uppfylla våra skyldigheter enligt arbetsrätten och rätten till social säkerhet och socialskyddet .

Om du skapar en kandidatprofil på jobbportalen, upptas i kandidatpoolen för att skapa en jobbevakning, när vi delar din ansökan med andra bolag i Ottobock-gruppen eller när du frivilligt tillhandahåller oss ytterligare personliga uppgifter, behandlar vi dina uppgifter i detta sammanhang enligt det av dig tidigare givna samtycket.

Återkallande av ditt samtycke:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet kan du rikta till Global Data Privacy Office (globala dataskyddskontoret) med det ovannämnda [kontaktformuläret] eller själv göra de önskade inställningarna direkt i din kandidatprofil. Observera att den tillåtna databehandlingen som gjorts fram tills återkallandet förblir oberört av det.

Vem får dina ansökningsuppgifter?

Inom Ottobock får principiellt endast de områden tillgång till dina uppgifter som behöver dem för beslut om motiveringen till ett anställningsförhållande eller har ett absolut behov av dem för att bearbeta din e-rekryteringskandidatprofil (t.ex. HR, företagsråd, avdelningsansvariga).

Inom ramen för skapandet av din kandidatprofil kan du därutöver göra din profil synlig för rekryterare och avdelningsansvariga i alla företag i Ottobock-gruppen i ditt land eller för rekryterare och avdelningsansvariga
i samtliga företag i Ottobock-gruppen. Din kandidatprofils synlighet kan du också senare aktivera eller på nytt begränsa i ditt konto. Om du ger ditt samtycke till att din profil också görs synlig för rekryterare i andra Ottobock-bolag kan därmed också i förekommande fall företag utanför EU (så kallade tredjeländer) se din profil. För dessa fall säkerställer Ottobock att dessa bolag håller en adekvat dataskyddsnivå. Ytterligare information om detta och information om de lämpliga skyddsåtgärderna kan begäras av dataskyddsombudet.

Active Sourcing

I vår personalrekrytering söker vi också aktivt efter intressanta kandidatprofiler i sociala nätverk, forum eller i andra fritt tillgängliga källor på internet.

Vi kontaktar kandidaterna i regel via de meddelandefunktioner som nätverken ifråga har. Vi erbjuder kandidaterna möjligheten att vara i personlig kontakt med oss (rådgivningssamtal) där vi presenterar Ottobock och möjliga jobb. Kandidaterna kan själva bestämma om de efteråt vill ansöka om ett av jobben via jobbportalen eller genom en jobblänk som vi ställer till förfogande. Alternativt kan kandidaterna också oberoende av en konkret ansökan hålla kontakten via denna kanal med oss beträffande yrkesorientering. För denna möjlighet till vidare kontakt frågar vi kandidaterna dessförinnan om deras samtycke.

Vi använder ingen automatiserad beslutsfattandeprocess.

Följande uppgifter behandlar vi vid Active Sourcing:

Inom ramen för denna aktiva kandidatsökning behandlar vi endast uppgifter som synbarligen har gjorts offentliga av dessa personer själva (namnuppgifter, profiluppgifter, i förekommande fall kontaktuppgifter).

Ändamål:

Personalrekrytering

På vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter?

Sökande efter intressanta kandidatprofiler och kontakttagande sker på basis av användaravtalet som slutits med det sociala nätverket eller på basis av vårt berättigade intresse att rekrytera nya talanger till Ottobock.

Vem får dina uppgifter?

Inom Ottobock får principiellt endast de personer tillgång till dina uppgifter som behöver dem för beslut om motiveringen till ett anställningsförhållande eller har ett absolut behov av dem för att bearbeta din e-rekryteringskandidatprofil (t.ex. HR, företagsråd, representant för svårt funktionshindrade, avdelningsansvariga).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om kandidater inte reagerar på vår inbjudan att ansöka om lediga tjänster eller hålla kontakt med oss, raderar vi dina personliga uppgifter senast efter 4 månader.

När och hur vi delar uppgifter med tredjepartsleverantörer

Information om användning av kakor och andra tekniker

För att vår webbplats ska kunna fungera säkert och på ett korrekt sätt och kunna erbjuda relevanta produkter och tjänster åt dig, använder vi kakor och andra tekniker på vår webbplats. I slutet av denna sida under sekretessinställningar hittar du ytterligare information och kan ändra eller återkalla dina samtycken när som helst.

Hyperlänkar till webbplatser som tillhör tredjepart

På vår webbplats använder vi hyperlänkar till webbplatser som tillhör tredjepart. Först när du klickar på hyperlänken leds du till webbplatsen som tillhör tredjepart. Behandlingen av dina uppgifter på dessa webbplatser görs av tredjepartsleverantörerna på deras egna ansvar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära

a) ett intyg på om vi behandlar personliga uppgifter som gäller dig. Om detta är fallet har du rätt att begära information om denna behandling.

b) begära korrigering resp. komplettering av felaktiga resp. ofullständiga uppgifter.

c)återkalla ett givet samtycke när som helst med verkan för framtiden.

d) i vissa fall begära borttagning av uppgifter.

e) under vissa förutsättningar begära en begränsning av behandlingen.

f) under vissa förutsättningar begära att uppgifterna är portabla, d.v.s. de uppgifter som du har tillhandahållit oss kan du få i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller låta överföras till en annan registeransvarig.

g) lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Invändningsrätt Du har rätt att p.g.a. orsaker som kommer av din särskilda situation invända mot behandling av uppgifter som gäller dig och som vi gör p.g.a. vårt berättigade intresse. Detta gäller också för en profilering som stöder sig på dessa bestämmelser. Då behandlar vi inte de personliga uppgifterna längre, såvida vi inte kan påvisa tvingande orsaker som är värda skydd för
behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar genomdrivande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personliga uppgifter behandlas för att bedriva direktreklam, så har du rätt att när som helst invända mot behandling av personliga uppgifter gällande dig för sådana marknadsföringsändamål; detta gäller också för profilering i den utsträckning som den anknyter till sådan direktreklam. Om du motsätter dig behandlingen för direktreklamändamål, så behandlas de personliga uppgifterna inte längre för dessa ändamål.

Till vilka vi skickar uppgifter vidare

Till registerförare, företag som Ottobock inom rättsligt föreskrivna ramar anlitar för behandling av uppgifter (tjänsteleverantörer). Ottobock förblir också i detta fall fortfarande ansvarigt för att skydda dina uppgifter. Våra registerförare är noggrant utvalda, är bundna av våra direktiv och kontrolleras regelbundet av oss. Vi anlitar endast sådana registerförare som ger tillräckliga garantier på att lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas så att behandlingen sker i överensstämmelse med kraven för gällande dataskyddsrätt och säkerställer skydd av dina rättigheter.

Till privata organ som på eget ansvar utför tjänster åt dig resp. i samband med ett Ottobock-avtal. Detta är fallet om du anlitar tjänster från privata
organ hos oss, när du samtycker till arrangemanget eller vi på grund av lagstadgat tillstånd anlitar privata organ. Om vi inom ramen för behandlingen ändå delger dina uppgifter till tredje part, överför dem till dessa eller annars ger dem åtkomst till uppgifterna, sker detta också uteslutande på basis av en av de nämnda rättsliga grunderna.

Till statliga organ som vi överför vissa uppgifter till på grund av lagstadgade skyldigheter.

Överföring av personliga uppgifter till länder utanför EU och EES

Vi överför dina uppgifter i förekommande fall till organ som har sitt säte utanför Europeiska unionen respektive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Här säkerställer vi innan överföringen att det, förutom vid undantagfall som är tillåtna enligt lagen, finns en adekvat dataskyddsnivå hos mottagaren (t.ex. genom ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen, genom lämpliga skyddsåtgärder såsom överenskommelse om EU-kommissionens så kallade standardiserade uppgiftsskyddsbestämmelser med mottagaren) eller det föreligger ett uttryckligt samtycke från dig. Information om lämpliga skyddsåtgärder får du av vår Global Data Privacy Officer (globala dataskyddsansvarige).

Ändring av denna sekretesspolicy

Vi reviderar denna sekretesspolicy vid ändringar på denna webbsida eller då det finns andra orsaker som gör att det krävs. Den för tillfället aktuella versionen hittar du alltid på denna webbsida.

Aktuell version från 22.03.2022

Ytterligare information om sekretesspolicyn för leverantörer, kunder och besökare

Ytterligare information om sekretesspolicyn för leverantörer, kunder och besökare

file-pdf
Broschyr

Privacy Notice for Visitors (HQ)

file-pdf
Broschyr

Privacy Notice for Business Partners(HQ)

file-pdf
Broschyr

Privacy Notice for the Whistleblowing Unit (HQ)

3 resultat av totalt 3