Vår mission sedan 1919

Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet

Five people with limb loss and limb difference happily sit on a couch together in front of a white brick wall.
Five people with limb loss and limb difference happily sit on a couch together in front of a white brick wall.
Five people with limb loss and limb difference happily sit on a couch together in front of a white brick wall.

Produkter och tjänster från Ottobock

Proteser

Mobilitet är nyckeln till ett självständigt liv – för människor i alla åldrar. Sedan över 100 år tillbaka arbetar vi med att ge människor med funktionsvariation så hög livskvalitet som möjligt.

Värdefull feedback från våra användares erfarenheter i vardagen hjälper våra produktutvecklare att se världen ur ett användarperspektiv. Innovativa material bidrar till produktion av högfunktionella ortopedtekniska hjälpmedel för människor med fysisk funktionsvariation.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,lower_limb_1,prothesenfuss_taleo_1c50
Ortos

Ortoser

Förband och ortoser är medicinska hjälpmedel som skyddar och stöttar rörelseapparaten. Målet med våra produkter är att lindra rörelsesmärta och rörelsebegränsning, korrigera felställningar och stödja läkningen effektivt.

Varje kroppsdel har olika behov och måste därför vid besvär behandlas individuellt. Ottobock har ett brett utbud av effektiva ortoser och förband som kan påskynda läkningen i en kroppsdel och lindra besvär. 

Vi erbjuder dig support på bästa möjliga sätt för din specifika situation

Hur kommer min vardag med protes se ut?

Leva med amputation

Vad händer innan och efter en amputation? Hur fungerar rehabiliteringsprocessen och hur ser vardagen med protes ut?

Elderly couple walking with their dog through a field while sporting the Ottobock Agilium Freestep
Hur kan jag lindra mina besvär?

Diagnoser och skador

Här får du detaljerad information om olika diagnoser, med orsaker och symtom och behandlingsalternativ. Du får också tips på ortoser och förband som kan linda besvären.

Amputee athletes do stretches on yoga mats in an outdoor football field
Hur kommer jag igång och hur håller jag mig motiverad?

Aktivt liv och idrottande med funktionsvariation

Det första steget är oftast det svåraste. Här ger motionärer och paralympics-atleter sina bästa tips om hur du kan optimera ditt idrottande och återfå motivationen.

Hur vi definierar och gestaltar Human Empowerment idag och imorgon.

Vår mission sedan över 100 år tillbaka

Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.

Sedan mer än 100 år tillbaka står människan i centrum för vår verksamhet. Vi arbetar dagligen för att höja livskvaliteten för människor och möjliggöra en självständig vardag för dem.

Digital kunskapsportal

Ottobock Academy

Kunskap och fortbildning är nyckelfaktorer i den medicintekniska branschen. Via den digitala kunskapsplattformen Ottobock Academy har du möjlighet att lära dig mer om produkter, användningstekniker och rehabiliteringsansatser - tillgängligt på din dator, i din telefon eller på din surfplatta.

FirstSpiritExport,OBISCM-COM,OB_ISCM_COM_export,media,media,ottobock_corporate,sonstiges,klinische_forschung
Globalt nätverk

Patientförsörjning över hela världen

Ottobock Clinical Services Network är ett globalt Patient Care-nätverk med över 340 ortopedtekniska center världen över. Detta är något vi ser som en stor tillgång i vår strävan efter att alltid kunna ge en komplett vägledning för användare och partners, genom hela vårdkedjan. Att vara en del av ett större kompetensnätverk kombinerat med ett starkt lokalt fokus är ett viktigt led i att kunna erbjuda marknadens mest beprövade helhetslösning.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,after_sales_service
Support alltid nära till hands

After Sales Scandinavia

Professionellt och lösningsorienterat support för dig som arbetar med våra produkter.