Situation

Skador och diagnoser

De bakomliggande sjukdomarna är lika varierande som de symtom de orsakar - från ledbands-, led- och benskador till behandling av fullständig eller partiell benförlamning.

Få detaljerad information om olika orsaker och symtom, behandlingsalternativ och diagnostiska metoder. Specifika ortoser och stöd erbjuds för varje sjukdom. De kan bidra till att lindra dina besvär.

Besvär i området runt foten/fotleden

Bandinstabilitet i foten/fotleden

Olika ledband i fotleden stabiliserar lederna tillsammans med musklerna runt fotleden. Vid instabila ledband baseras behandlingen på orsaken till instabiliteten och hur allvarlig den är. Vid en ledbandsruptur är en fasanpassad ortosförsörjning nödvändig.

Mer information

Hälfraktur

Den vanligaste orsaken till en hälfraktur är fall. I vissa fall kan frakturen behandlas konservativt och då används ortoser. Efter immobilisering genom en skena främjar hälavlastningsortoser mobiliteten.

Mer information

Fotledsskador

Stukningar (distortioner) av och bandskador på fotleden är bland de vanligaste skadorna – särskilt hos idrottare. Aktuella studier visar att tidig funktionell behandling med ortoser är betydligt effektivare än långtidsimmobilisering.

Mer information

Steloperation av den nedre fotleden (artrodes)

Vid allvarliga förändringar i fotleden, till exempel på grund av artros, kan en steloperation utföras. Efter så kallad artrodes skyddar ortoser fotleden och ökar stegvis fotens belastningsförmåga.

Mer information

Besvär i området runt knät

Bandinstabilitet i knät

Ledbanden stabiliserar knäleden tillsammans med muskler runt knäleden. Olika faktorer kan leda till svaghet i banden (slapphet), så att även lederna kan vara instabila. Fysioterapi och stabiliserande ortoser kan bidra till att lindra besvären.

Mer information

Gonartros

Gonartros inträffar ofta i vuxen ålder. Denna förslitning i knäleden visar sig genom smärta. Läkemedel, fysioterapi och ortopediska hjälpmedel kan förbättra rörligheten.

Mer information

Knäbesvär

Knäleden är den led som utsätts för störst belastning i kroppen. Därför finns det en betydande risk för skada och sjukdom. En behandling baseras på orsaken till besvären. Förband eller ortoser kan stabilisera, avlasta, styra leden och lindra smärta.

Mer information

Korsbandsskada

Korsbanden håller ihop knäleden tillsammans med de laterala ledbanden. Vid en korsbandsskada ersätts det skadade korsbandet med en del av en sena från kroppen. Ortoser stabiliserar knäleden och främjar en tidig mobilisering.

Mer information

Besvär i området runt höften/ryggen

Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi syftar på en felaktig utveckling eller anomali i höftleden. En felställning av höftleden kan också utvecklas (höft- eller höftledsluxation). Särskilt vid spädbarn kan höftledsdysplasi behandlas framgångsrikt med ortoser.

Mer information

Ryggbesvär

Upp till 70 % av alla kvinnor mellan 30 och 60 år lider av ryggsmärta, samt upp till 80 % av alla män. I många fall hjälper en kombination av smärtbehandling, ortopedtekniska hjälpmedel och fysioterapi.

Mer information

Förslitning i ryggraden

Det finns olika orsaker till förslitning i ryggraden. Ofta spelar hög ålder, hög belastning, rökning och övervikt en stor roll. Ortoser avlastar ryggen och stöttar efter en operation.

Mer information

Spina bifida

Spina bifida (ryggmärgsbråck) är en missbildning av ryggmärgen och ryggraden som uppstår i början av graviditeten. Utformningen och symtomen kan variera kraftigt. Framgångsrik försörjning med hjälpmedel som ortoser kan ha avgörande effekt.

Mer information

Besvär i området runt handen, axeln och nacken

Besvär i handleden

Det finns många möjliga orsaker till besvär i handledsområdet. Smärta kan stråla från handen till armen eller vice versa. Ortoser som är individuellt anpassade till sjukdomsbilden stödjer läkningsprocessen och kan lindra smärta.

Details

Pisksnärtskada

En pisksnärtskada orsakas ofta av en bilolycka. Patienten märker ofta först ett par timmar efter olyckan att halsryggradens strukturer är skadade. Behandlingen som sedan följer är vanligtvis konservativ.

Mer information

Axelinstabilitet

Det finns många möjliga orsaker till axelinstabilitet. Ibland kan en operation vara nödvändig. Slapphet i banden kan däremot regelbundet även behandlas konservativt. Fysioterapi och ortoser är viktiga för en framgångsrik behandling.

Mer information

Tennis-/golfarmbåge

Tennis-/golfarmbåge (epicondylosis radialis humeri) uppstår på grund av överansträngning av underarmsmusklerna och deras senfästen. Ortoser kan bidra till att lindra besvären.

Mer information

Besvär i ben, muskler och nerver

Infantil cerebral pares

Infantil cerebral pares (ICP) är en vanligtvis spastisk störning i nerv- och muskulärsystem som uppstår hos barn. Behandlingen utgörs av terapi inom flera olika discipliner. Det finns ett brett utbud av medicinska hjälpmedel för alltifrån nyfödda till vuxna. Exempelvis finns hjälpmedel för hållning och positionering samt för att förbättra balansen och förmågan att gå.

Mer information

Förlamning

Förlamning är oförmåga eller nedsatt förmåga att frivilligt röra en eller fler muskler, muskelgrupper eller extremiteter. Idag finns det individuella ortoser för förlamade med olika sjukdomsbilder och besvär.

Mer information

Multipel skleros

MS kan orsaka många olika neurologiska symtom. När MS-patienter lider av spasmer kan ortoser och andra hjälpmedel lindra besvären och främja maximal mobilitet.

Mer information

Osteoporos

Osteoporos (benskörhet) är ett syndrom som innebär att benmassan minskar kontinuerligt. Ortoser bidrar till att lindra besvären.

Mer information