Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Stroke

Med hjälp av moderna medicinska hjälpmedel ökar Ottobock fokus på den rehabilitering som följer på akut patientvård efter en stroke.

Sammanfattning

Frekvens, symtom och rehabilitering

I ungefär 79 % av alla strokefall blockeras blodkärl till hjärnan av t.ex. en blodpropp. Det resulterar i otillräcklig blodtillförsel.

Knappt 13 % procent av patienterna drabbas däremot av motsatsen, nämligen hjärnblödning på grund av skadade blodkärl. I båda fallen är blodtillförseln till vissa delar av hjärnan inte längre tillräcklig till följd av en lokal cirkulationsstörning.

Frekvens

Frekvens

Enligt de senaste uppskattningarna drabbas ungefär 270 000 av sin första stroke i Tyskland varje år. Ungefär hälften av de överlevande strokepatienterna är fortfarande handikappade ett år efter händelsen och är beroende av hjälp från andra. Omkring 1,3 miljoner tyska medborgare lever idag med följderna av stroke. Som följd av den åldrande befolkningen kan antalet strokepatienter förväntas öka drastiskt under de kommande decennierna. Välgrundade bedömningar från Erlangens strokeregister förutspår 3,5 miljoner patienter med direkta vårdkostnader på 108 miljarder euro. Den kliniska bilden för stroke utgör därför en av de största utmaningarna för det tyska sjukvårdssystemet.

Symtom

Symtom

Symtomen för stroke kan variera vitt mellan individer, även vad det gäller hur allvarliga de är. De omfattar:

 • Försämrad syn

 • Begränsat synfält

 • Störningar i djupseende, dubbelseende

 • Störningar i tal och språkförståelse

 • Förlamning, domningar

 • Störningar i känsel

 • Hängande mungipa – sådana störningar kan också ske i benet och armen (droppfot och dropphand)

 • Axelsmärta

 • Instabil knäledsfunktion vid stående

 • Instabil överkropp

 • Yrsel med osäker gång

 • Spasticitet av olika allvarlighetsgrad

Rehabilitering

Rehabilitering

Enligt den tyska arbetsgruppen för rehabilitering gäller något som kallas för fasmodell i fältet för neurologisk rehabilitering. Inledningsvis bedöms patientens hjälpbehov av den behandlande läkare och terapeut. Beroende på patientens hjälpbehov sker rehabilitering i olika faser. Neurologisk rehabilitering delas in i följande faser:

 • Fas A: akut medicinsk behandling

 • Fas B: medicinsk-terapeutisk rehabilitering, tidig rehabilitering (fortfarande delvis med svåra begränsningar (koma) för de värst drabbade patienterna, vars förmåga till att delta i rehabiliteringen är begränsad)

 • Fas C: medicinsk-terapeutisk rehabilitering (försämrad självständighet)

 • Fas D: medicinsk-terapeutisk rehabilitering (kan röra sig i sjukhussalen)

 • Fas E: medicinsk arbetsrehabilitering (teranpassning, omorientering där så behövs)

 • Fas F: behandlingsvård, insatser för att bibehålla det nuvarande tillståndet

Mycket har åstadkommits inom akutvården på senare år. Med moderna medicinska hjälpmedel fokuserar Ottobock mer på den rehabilitering som följer på akut patientvård. Ottobock erbjuder ett brett utbud av moderna hjälpmedel, från rullstolar som stödjer den tidiga rehabiliteringsfasen, till produkter för svag dorsiflexion (ortoser, funktionell elektrisk stimulering (FES) i form av ytstimulering eller som implantat) till ortoser som stabiliserar axel, knä och handled.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

 1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
 2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett remiss för en passande ortos.
 3. Ta med remissen till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Lösningar

Ortoser och förband från Ottobock vid stroke

Produkterna som visas är exempel på lösningar. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Din läkare och din ortopedingenjör beslutar utifrån en detaljerad undersökning (anamnes) tillsammans med dig vilken försörjning som kan passa bäst. Vi hjälper dig gärna med svar på dina frågor.