Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Stroke

Med hjälp av moderna medicinska hjälpmedel ökar Ottobock fokus på den rehabilitering som följer på akut patientvård efter en stroke.

Sammanfattning

Frekvens, symtom och rehabilitering

I ungefär 79 % av alla strokefall blockeras blodkärl till hjärnan av t.ex. en blodpropp. Det resulterar i otillräcklig blodtillförsel.

Knappt 13 % procent av patienterna drabbas däremot av motsatsen, nämligen hjärnblödning på grund av skadade blodkärl. I båda fallen är blodtillförseln till vissa delar av hjärnan inte längre tillräcklig till följd av en lokal cirkulationsstörning.

Lösningar

Ortoser och stödförband från Ottobock

Sedan över 100 år utvecklar Ottobock tillsammans med andra specialister funktionella ortopediska hjälpmedel. Vårt mål är att lindra rörelsesmärta och -begränsning, korrigera felställningar och stödja läkningen effektivt. Framför allt ortoser och förband används framgångsrikt för detta. De stödjer läkningen av skadade band, leder eller ben. Dessutom kan de bibehålla funktionen i extremiteter även vid permanent funktionshinder och lindra smärta.

Ortopediska hjälpmedel som förband och ortoser rekommenderas ofta utöver den ordinarie behandlingen, eftersom de är så effektiva. Även vid förlamningar används ortoser framgångsrikt för stabilisering och immobilisering av drabbade leder och extremiteter. Ortoser som FreeWalk från Ottobock används vid förlamning, till exempel i underbenet eller hela benet. Dessa ortoser tillverkas individuellt av ortopedingenjörer och är optimalt anpassade för permanent försörjning av människor som lider av en fullständig eller ofullständig förlamning av ett eller båda benen. Med hjälp av sådana ortoser kan människor trots funktionshinder återfå maximal rörelseförmåga.

Ottobock utvecklar nya produkter i nära samarbete med erkända ortopedingenjörer, läkare och terapeuter. För att göra det så enkelt och praktiskt som möjligt att använda ortoser och förband, lägger vi inte bara stor vikt vid att våra produkter är hållbara, utan prioriterar även hudvänliga material, hög bärkomfort och praktisk hantering. Det perfekta samspelet mellan innovation och funktionalitet ger produkter med enastående effekt vid funktionsnedsättningar i rörelseapparaten. Det bekräftar även en rad vetenskapliga studier.

I Ottobocks över 100-åriga företagshistoria har människors ökade mobilitet alltid stått i centrum. Alla våra produkter är inriktade på att människor med funktionsnedsättningar ska kunna få tillbaka sin rörelsefrihet, stöd för att bibehålla funktioner, avlastning och kännbar smärtlindring. Därför ska du inte tveka när du har besvär, utan informera dig utförligt om möjligheter till försörjning med Ottobock-ortoser och få tillbaka din livskvalitet.

Frekvens

Frekvens

Enligt de senaste uppskattningarna drabbas ungefär 270 000 av sin första stroke i Tyskland varje år. Ungefär hälften av de överlevande strokepatienterna är fortfarande handikappade ett år efter händelsen och är beroende av hjälp från andra. Omkring 1,3 miljoner tyska medborgare lever idag med följderna av stroke. Som följd av den åldrande befolkningen kan antalet strokepatienter förväntas öka drastiskt under de kommande decennierna. Välgrundade bedömningar från Erlangens strokeregister förutspår 3,5 miljoner patienter med direkta vårdkostnader på 108 miljarder euro. Den kliniska bilden för stroke utgör därför en av de största utmaningarna för det tyska sjukvårdssystemet.

Symtom

Symtom

Symtomen för stroke kan variera vitt mellan individer, även vad det gäller hur allvarliga de är. De omfattar:

 • Försämrad syn

 • Begränsat synfält

 • Störningar i djupseende, dubbelseende

 • Störningar i tal och språkförståelse

 • Förlamning, domningar

 • Störningar i känsel

 • Hängande mungipa – sådana störningar kan också ske i benet och armen (droppfot och dropphand)

 • Axelsmärta

 • Instabil knäledsfunktion vid stående

 • Instabil överkropp

 • Yrsel med osäker gång

 • Spasticitet av olika allvarlighetsgrad

Rehabilitering

Rehabilitering

Enligt den tyska arbetsgruppen för rehabilitering gäller något som kallas för fasmodell i fältet för neurologisk rehabilitering. Inledningsvis bedöms patientens hjälpbehov av den behandlande läkare och terapeut. Beroende på patientens hjälpbehov sker rehabilitering i olika faser. Neurologisk rehabilitering delas in i följande faser:

 • Fas A: akut medicinsk behandling

 • Fas B: medicinsk-terapeutisk rehabilitering, tidig rehabilitering (fortfarande delvis med svåra begränsningar (koma) för de värst drabbade patienterna, vars förmåga till att delta i rehabiliteringen är begränsad)

 • Fas C: medicinsk-terapeutisk rehabilitering (försämrad självständighet)

 • Fas D: medicinsk-terapeutisk rehabilitering (kan röra sig i sjukhussalen)

 • Fas E: medicinsk arbetsrehabilitering (teranpassning, omorientering där så behövs)

 • Fas F: behandlingsvård, insatser för att bibehålla det nuvarande tillståndet

Mycket har åstadkommits inom akutvården på senare år. Med moderna medicinska hjälpmedel fokuserar Ottobock mer på den rehabilitering som följer på akut patientvård. Ottobock erbjuder ett brett utbud av moderna hjälpmedel, från rullstolar som stödjer den tidiga rehabiliteringsfasen, till produkter för svag dorsiflexion (ortoser, funktionell elektrisk stimulering (FES) i form av ytstimulering eller som implantat) till ortoser som stabiliserar axel, knä och handled.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

 1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
 2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
 3. Ta med receptet till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.