Sjukdomsbilder och symtom

Multipel skleros (MS)

När MS-patienter lider av spasmer rekommenderas regelbunden fysioterapi (sjukgymnastik) och/eller användning av hjälpmedel som ortoser.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Ryggmärgen och hjärnan utgör det centrala nervsystemet (CNS). Det ansvarar för koordinationen av motoriska funktioner och interna organiska processer, samt sammanställningen av alla externa och interna stimuli.

Principen det arbetar efter är ett kontrollcenter som leder elektriska signaler över nervtrådar. Nervtrådarna är täckta av ett isolerande lager.
Det isolerande lagret består mestadels av myelin, en vit fet substans. Hos människor med multipel skleros är myelinskidorna permanent skadade på grund av en försvarsreaktion från kroppens immunsystem. Det betyder att de individuella signalerna saktas ned eller inte kan överföras alls längre.
Runt 200 000 människor i Tyskland lider av MS, som oftast inte uppkommer förrän i 20-40- årsåldern. Vuxna kvinnor står, av hittills oförklarliga skäl, för den största delen av de 2 500 nya fallen i Tyskland varje år.

Lösningar

Ortoser och förband från Ottobock

Sedan över 100 år utvecklar Ottobock tillsammans med andra specialister funktionella ortopediska hjälpmedel. Vårt mål är att lindra rörelsesmärta och -begränsning, korrigera felställningar och stödja läkningen effektivt. Framför allt ortoser och förband används framgångsrikt för detta. De stödjer läkningen av skadade band, leder eller ben. Dessutom kan de bibehålla funktionen i extremiteter även vid permanent funktionshinder och lindra smärta.

Ortopediska hjälpmedel som förband och ortoser rekommenderas utöver den behandling din behandlande läkare ordinerar, eftersom de är mycket effektiva. Även vid förlamningar används ortoser framgångsrikt för stabilisering och immobilisering av drabbade leder och extremiteter. Ortoser som FreeWalk från Ottobock används vid förlamning, till exempel i underbenet eller hela benet. Dessa ortoser tillverkas individuellt av ortopedingenjörer och är optimalt anpassade för permanent försörjning av människor som lider av en fullständig eller ofullständig förlamning av ett eller båda benen. Med hjälp av sådana ortoser kan människor trots funktionshinder återfå maximal rörelseförmåga.

Ottobock utvecklar nya produkter i nära samarbete med erkända ortopedingenjörer, läkare och terapeuter. För att göra det så enkelt och praktiskt som möjligt att använda ortoser och förband, lägger vi inte bara stor vikt vid att våra produkter är hållbara, utan prioriterar även hudvänliga material, hög bärkomfort och praktisk hantering. Det perfekta samspelet mellan innovation och funktionalitet ger produkter med enastående effekt vid funktionsnedsättningar i rörelseapparaten. Det bekräftar även en rad vetenskapliga studier.

I Ottobocks över 100-åriga företagshistoria har människors ökade mobilitet alltid stått i centrum. Alla våra produkter är inriktade på att människor med funktionsnedsättningar ska kunna få tillbaka sin rörelsefrihet, stöd för att bibehålla funktioner, avlastning och kännbar smärtlindring. Därför ska du inte tveka när du har besvär, utan informera dig utförligt om möjligheter till försörjning med Ottobock-ortoser och få tillbaka din livskvalitet.

Orsaker

Orsaker

Orsaken till MS har ännu inte kunnat hittas. Däremot är det etablerat att specifika försvarsceller som vanligen används av kroppens immunförsvar för att svara på invasiva patogener, är felaktigt programmerade vid den här sjukdomen. De bekämpar kroppens egna strukturer istället för främmande (nämligen myelin i myelinskidan och myelinbaserade proteiner).
Olika hypoteser om ursprunget för multipel skleros har diskuterats och studier har genomförts för att testa dessa. Det verkar finnas kopplingar till en genetisk predisponering, och rollen för Epstein-Barr-viruset och herpesviruset HHV-6 har också undersökts intensivt. I nuläget är det rimligt att anta att sjukdomen orsakas av en hel uppsjö av faktorer.

Symtom

Symtom

MS kan orsaka många olika neurologiska symtom. De omfattar försämrad syn (bland annat dubbelseende), försämrad funktion hos urinblåsan, spastisk förlamning av extremiteter, trötthet och störningar i finmotoriska färdigheter. Symtomen uppkommer ofta i stadier, som kan orsakas av exempelvis fysisk eller emotionell stress eller av infektioner, och som kan variera i frekvens och intensitet.
MS klassificeras i olika sjukdomsförlopp:

  • I inledningsfasen dominerar skovvis MS (ungefär 85 till 90%): Ett eller flera neurologiska symtom uppkommer bara under en kort period, och försvinner därefter (nästan) helt efter bara några dagar.

  • Omkring 30 till 40% av patienterna som initialt har skovvis fortlöpande sjukdom utvecklar svårare och svårare funktionsnedsättningar över en period på 10 till 15 år. Man talar då om ett sekundärt kroniskt progressivt sjukdomsförlopp.

  • Hos 10 till 15% av patienterna börjar sjukdomen direkt med den primära kroniska progressiva varianten. Med det här sjukdomsförloppet försvinner inte de neurologiska symtom som utvecklas. Det är dock relativt ovanligt. Blandade former av dessa grundversioner av sjukdomen förekommer också.

Diagnos

Diagnos

För att avgöra om en patient har utvecklat MS har den behandlande neurologen ett vitt utbud av diagnosförfaranden. Det föregås dock av att grundligt etablera patientens individuella historia (anamnes).
Om anamnesen bekräftar misstanken om MS, kan kliniska tester ge ytterligare information. De undersöker patientens motoriska färdigheter, koordination, reflexer, syn och styrka i detalj. Det gör det möjligt att avgöra i vilken utsträckning neurologiska funktioner är skadade och vilka områden i hjärnan som är påverkade. Nervtrådarnas konduktivitet kan också mätas i elektro-fysiologiska tester (kontrollera känsligheten i extremiteter).
Magnetisk resonanstomografi (MRT) kan användas för att avbilda inflammerade områden av CNS. Lumbarpunktering är en annan undersökningsmetod. Patientens ryggmärgskanal punkteras mellan två ländkotor så att cerebrospinalvätskan (likvor) kan extraheras.

Behandling

Behandling

Behandling mot orsaken till multipel skleros existerar inte i nuläget. I motsats till tidigare antaganden rekommenderas måttligt idrottsutövande för nästan alla versioner. MS-patienter som lider av spasticitet rekommenderas regelbunden fysioterapi (sjukgymnastik) och/eller användning av medicinska hjälpmedel som ortoser. Behandlingen kan även kompletteras med medicin.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
  2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
  3. Ta med remissen till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Lösningar

Ortoser och förband från Ottobock vid multipel skleros MS

Produkterna som visas är exempel på försörjningar. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Din läkare och din ortopedingenjör beslutar utifrån en detaljerad undersökning (anamnes) tillsammans med dig vilken försörjning som kan passa bäst. Vi hjälper dig gärna med svar på dina frågor.