Benamputation

Leva med benamputation

Vad händer före och efter en benamputation? Hur fungerar en rehabilitering och hur ser vardagen med protes ut?

Benamputation

Leva med benamputation

Vad händer före och efter en benamputation? Hur fungerar rehabiliteringsprocessen och hur ser vardagen med protes ut?

Före en benamputation

Före en benamputation

Efter en benamputation

Efter benamputationen
Leva med benamputation

Rehabilitering med protes

Stumpvård, hantering och gångträning med benprotesen: Efter amputationen förbereder ett interdisciplinärt vårdteam dig på vardagen med protes.

Delfotsamputation

Leva med delfotsamputation

Vad händer före en delfotsamputation? Och vad händer efter amputationen? Hur ser mitt liv ut med delfotsprotes?

Delfotsamputation

Leva med delfotsamputation
Arm- eller handamputation

Leva med armamputation

Vad händer före och efter en arm- eller handamputation? Hur fungerar rehabiliteringen och hur ser vardagen med en protes ut?

Före en armamputation

Före en armamputation

Efter en armamputation

Efter en armamputation

Armamputation och rehabilitering

Rehabilitering efter armamputation
Finger- eller delhandsamputation

Leva med finger- eller delhandsamputation

Vad händer före och efter en finger- eller delhandsamputation? Hur fungerar rehabiliteringen och hur ser vardagen med en protes ut?

Finger-/delhandsamputation

Leva med en fingeramputation